NHL Lector Watertechnologie en CEW gaan waterproblematiek te lijf met internationale partners

6 jun 2014.

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) en Luewton L. F. Agostinho, lector Watertechnologie van NHL Hogeschool, slaan de handen ineen met Braziliaanse kennispartners voor onderzoek. In een driejarig project wordt nitraat uit grondwater verwijderd met behulp van biobrandstofcellen.

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom is de expertise op dit gebied groot in ons land. Maar net als water, reikt de kennis over dit thema over landsgrenzen. Een krachtenbundeling met buitenlandse partners kan de innovatie en toepassing op het gebied van waterbehandeling alleen maar versterken.

Duurzame waterzuivering
In Brazilië is op locaties zonder infrastructuur voor het zuiveren van afvalwater het grondwater vaak vervuild met nitraat. Door dit grondwater op een duurzame manier te zuiveren met behulp van biobrandstofcellen kan schoon drinkwater worden geproduceerd. Hier doen de Nederlandse en Braziliaanse partijen de komende drie jaar gezamenlijk onderzoek naar. Deze maand vertrekt Agostinho naar Brazilië om de uitvoering van het onderzoeksplan verder vorm te geven.

Deelnemende partijen
Aan het onderzoeksproject werkt onder andere het grootste drinkwaterbedrijf van Brazilië SABESP mee. Dit bedrijf is onder andere verantwoordelijk voor de watervoorziening van de ongeveer 22 miljoen inwoners van São Paulo. Daarnaast neemt het ingenieursbureau Arcadis Brazilië deel aan het project. Ook de São Paulo Research Foundation (FAPESP) en de Universiteit van São (USP)Paulo, de grootste universiteit van Latijns Amerika, werken mee. Vanuit Nederlandse bodem participeert tevens Magneto Special Anodes, een bedrijf dat is gespecialiseerd in elektrodes voor elektrochemische systemen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons