Kick-off-meeting Acting4Water

28 nov 2023.

Op dinsdag 28 november 2023 ging in Limnos (Griekenland) het Acting4Water project van start. De kick-off-meeting werd gehost door de University of the Aegean. Tijdens deze bijeenkomst hebben de partners de plannen voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en de duur van het project besproken en goedgekeurd. Acting4Water richt zich op de volgende behoeften:

  1. Bewustwording van waterschaarste, een minder bekend, maar belangrijk milieuprobleem.
  2. Hoger onderwijs-curricula updaten over waterschaarste: het probleem en zijn
    oplossingen als een stap in de richting van het aanbieden van meer inclusief onderwijs over klimaatverandering en de neveneffecten daarvan.
  3. Burgerbetrokkenheid bij klimaatverandering, in het bijzonder waterschaarste.
  4. De ontwikkeling van interdisciplinaire HE-curricula voor het omgaan met complexe
    toekomstige problemen.
  5. Kennisuitwisseling tussen instellingen voor hoger onderwijs.
Kick-off-meeting Acting4Water in Limos, Griekenland

De discussies vormden de basis voor het opstellen van de consortiumovereenkomst die binnenkort door alle partijen zal worden ondertekend. Dit zijn: NHL Stenden Hogeschool (NL, coördinator); University of the Aegean (GR); Universidad de Girona (ES); University of Ljubljana (SI); Centre of Expertise Water Technology (CEW) (NL) en Web2Learn (GR).

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons