Israëlische studenten op studiereis naar WaterCampus Leeuwarden

20 jun 2018.

Achttien vierdejaars studenten van de Achi Racov School of Engineering, onderdeel van het Kinneret College on the Sea of Gallilee, Israel, bezochten op maandag 4 en dinsdag 5 juni WaterCampus Leeuwarden en diverse partners in Noord-Nederland. Ze kregen daarbij een programma aangeboden met diverse lezingen en excursies, zorgvuldig samengesteld door de medewerkers van de Water Alliance. De studenten waren erg enthousiast, toonden veel interesse in de Nederlandse technologieën en sommigen spraken hun ambitie uit om een master te gaan doen bij Wetsus Academy of om voor Nederlandse bedrijven te werken.

Na een welkomwoord door Maarten Trilsbeek van het Centre of Expertise Water Technology (CEW) volgen bedrijfspresentaties van Berghof Membranes (Piotr Dlugolecki), Wafilin Systems (Jos van Dalfsen), Solteq Energy (Herre Rost van Tonningen) en Aqana (Reimond Olthof). Daarna is het tijd voor bedrijfsbezoeken aan het Waterapplicatiecentrum en Paques in Balk, waar de studenten, naast een rondleiding, presentaties krijgen over ‘Industrial waste water treatment’ en ‘Anaerobic biological treatment’. Van Balk gaat het naar Sneek, waar WaterSchoon wordt bezocht. WaterSchoon is een project waarbij Woningstichting de Wieren, DeSaH bv, Wetterskip Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Stowa gezamenlijk een duurzaam en innovatief sanitatiesysteem aanleggen in de wijk Noorderhoek in Sneek. Daarmee komt er een einde aan dag een van het bezoek.

Dinsdag 5 juni wordt er afgetrapt met een presentatie over de activiteiten van Wetsus Academy, verzorgd door Programmacoördinator en Studieadviseur Bea Aitton. Daarna volgen PhD studenten Gijs Doornbusch en Sandra Drusova met lezingen over “Multistage electrodialysis for low energy sea water desalination” en “Development of an optical fiber-based groundwater flow sensor”. Een rondleiding door het Wetsuslab leidt de koffiepauze in. ‘s Middags staan er nog een bezoek aan de Waterzuivering in Garmerwolde en de Royal Haskoning op het programma en dan zit het tweedaagse bezoek er op.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons