Internationale studenten ISA Lille Institute of Life Sciences bezoeken WaterCampus

22 mei 2019.

Op 22 mei 2019 hebben 23 studenten en 2 docenten van het ISA Lille Institute of Life Sciences WaterCampus Leeuwarden bezocht. De studenten volgen een Master Sustainable Management of Pollution. Watertechnologie is een onderdeel van die opleiding. Het bezoek maakte deel uit van een studiereis met als thema ‘water & sediment’.

Op maandag bracht de groep een bezoek aan Van Hall Larenstein hogeschool, alwaar de studenten een lezing kregen over baggerspecieproblematiek. Dinsdagmorgen werd Wetterskip Fryslân aangedaan en kreeg de groep o.a. uitleg over de taken van het Wetterskip en over de verwerking van zuiveringsslib. Dinsdagmiddag was er door Provincie Fryslân een boottocht georganiseerd waarbij de studenten uitleg kregen over het Nederlandse waterbeheersysteem. Ook werd het baggerdepot Trijehûs aangedaan. Woensdagochtend bezocht de groep WaterCampus, alwaar o.a. rondleidingen door het Wetsuslab en het Waterapplicatiecentrum op het programma stonden. Woensdagmiddag werd een proeflocatie van Wetterskip Fryslân in Aldeboarn aangedaan. Donderdagmorgen stonden Provincie Drenthe en het terugdringen van fosfaat, nitraat en bestrijdingsmiddelen in het Drentsche Aa-gebied op het programma en donderdagmiddag de Vitens drinkwaterlocatie Spannenburg. Op vrijdag tot slot, werd er nog een bezoek gebracht aan het bezoekerscentrum op de Afsluitdijk, waarna het tijd was om de terugreis naar Lille te aanvaarden.

Het bezoek van het ISA Lille Institute is een jaarlijks terugkerend evenement. Meerdere studenten van het Franse instituut kwamen al naar het CEW voor een stage. Ook dit jaar was er weer veel belangstelling voor de activiteiten en stagemogelijkheden.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons