Peter van der Maas geïnaugureeerd als lector Duurzame Watersystemen

29 okt 2019.
Dr. ir. Peter van der Maas

Vrijdagmiddag 1 november is dr. ir. Peter van der Maas officieel geïnaugureerd als lector Duurzame Watersystemen aan hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden. Hij is daarmee officieel begonnen aan een nieuwe termijn van het lectoraat. Zijn inaugurele rede heeft als titel: “Duurzame watersystemen, samen werken aan evenwicht”.

Lectoraat Duurzame Watersystemen
Via praktijkgericht onderzoek wil het lectoraat bijdragen aan het veiligstellen van voldoende schoon zoetwater voor o.a. drinkwater, natuur, landbouw, recreatie en industrie. Samen met relevante opleidingen van VHL, overheden, bedrijven, belangenverenigingen en het Centre of Expertise Water Technology (CEW), ontwikkelt het lectoraat voor de praktijk toepasbare kennis, concepten en tools gericht op:

• het verminderen van de vuilemissie naar grond- en oppervlaktewater;
• het vergroten van het zuiverend en waterbergend vermogen van de omgeving;
• het sluiten van water- en nutriëntenkringlopen;
• innovatieve monitoring.

De lector
Peter van der Maas is opgeleid als milieutechnoloog aan het Van Hall Instituut en Wageningen Universiteit. In Wageningen is hij gepromoveerd op innovatieve technologie voor stikstofverwijdering. In zijn loopbaan als technoloog, onderzoeker en adviseur heeft Peter gewerkt aan veel inhoudelijke aspecten m.b.t. waterbehandeling en waterkwaliteit. Naast zijn aanstelling bij VHL werkt Peter als strategisch adviseur bij WLN, naast het CEW een van de twee partijen die het lectoraat ondersteunen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons