Het dispersiegedrag van olie in zeewater

6 dec 2012.

n samenwerking met het CEW, zal onderzoeker Marieke Zeinstra van de NHL Hogeschool, zich de komende jaren bezig houden met het onderzoeken van het dispersiegedrag van olie in zeewater: Door de mengwerking van de golven, verdwijnt een klein deel van gemorste olie vanzelf, dit noemen we dispersie. In geval van een olieramp kunnen dispergeermiddelen toegepast worden. Dit zijn zeepachtige middelen die ervoor zorgen dat dit proces gemakkelijker verloopt. Op laboratoriumschaal is gemakkelijk te laten zien dat deze middelen daadwerkelijk iets met de olie doen, maar de grote vraag is, in hoeverre dit op zee ook zo werkt.

Het doel van het onderzoek is dan ook om uiteindelijk een model te maken waarmee je kunt voorspellen hoeveel olie op zee zal dispergeren onder verschillende condities. Om dit te doen moeten er verschillende aspecten onderzocht worden, waaronder:

Welk ‘chemisch’ effect de middelen op de eigenschappen van verschillende olietypen hebben.
Hoe verandert het mengen van olie/water door de golven hierdoor?
Verdwijnt de olie hierdoor daadwerkelijk makkelijker? En waar gaat het dan heen?
Plakken de resulterende oliedruppeltjes minder gemakkelijk aan zand/plankton/koraal?
De praktijk-onderzoeken worden in samenwerking met het CEW in het WaterApplicatieCentrum uitgevoerd. Deels door Marieke, en deels door studenten van verschillende opleidingen. Zo is er bijvoorbeeld op dit moment een groepje Chemisch Technologen bezig zeewater te mengen met verschillende hoeveelheden zand en olie om de interactie tussen zand en olie te meten.

Opschaling (drietrapsraket)
Dit specifieke onderzoek is een onderdeel van een groter project, in samenwerking met Wageningen Universiteit, IMARES en TripleP@Sea. In dit project wordt naast de werking van de dispergeermiddel, ook de giftigheid en de biologische afbraak van de gevormde oliedruppeltjes onderzocht. Door deze verschillende gegevens te combineren kan voortaan voorspeld worden wat de milieu effecten zijn wanneer de dispergeermiddel wel of juist niet toegepast worden.

Ook dat project is weer een onderdeel van een groter geheel. De genoemde Nederlandse partijen participeren in het C-IMAGE consortium, bestaande uit 16 internationale partijen, voornamelijk Amerikaanse universiteiten. Het C-IMAGE consortium doet gezamenlijk een groot aantal onderzoeken met als tweeledige doelstelling:

De effecten van de Deepwater Horizon Ramp inde Golf van Mexico te analyseren.
Het ontwikkelen van betere modellen zodat in een toekomstige ramp beter inzicht is in de gevolgen van de verschillen bestrijdingsmethoden.
Kortom, de resultaten behaald in Leeuwarden, worden teruggekoppeld aan de Amerikaanse organisaties die zich bezig houden met het analyseren van de huidige situatie in de golf van Mexico naar aanleiding van de ramp met de DeepWaterHorizon in 2010. Zij zijn bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in de interactie tussen zand en olie, omdat dit de vorming van grote asfaltplakkaten op de zeebodem zou kunnen verklaren.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons