Het CEW-Abonnement van Bakker Oilfield Supply

13 jul 2021.

Bakker Oilfield Supply Coevorden B.V. (BOS) biedt producten, services en diensten aan voornamelijk opdrachtgevers die actief zijn in de winning van energie. Vaak zijn dit zogenaamde servicebedrijven, maar ook exploratie-, productie- en boorfirma’s behoren tot de doelgroep. Naast de olie- en gasindustrie richt BOS zich sinds 2011 ook op de geothermiesector. Bij het slaan van nieuwe putten wordt veel testwater geproduceerd dat afgevoerd moet worden. En daar kwam drie jaar geleden het CEW in beeld.

Boortoren met testopstelling, bron: BOS

Het afvoeren van testwater afkomstig van geothermie, zogenaamde brine of pekel, wordt steeds moelijker i.v.m. de eisen waaraan het water moet voldoen en de benodigde vergunningen. Jasper Stroeve, Operations Manager BOS: “CEW had wel ideeën over oplossingen en/ of alternatieven voor dit vraagstuk. Deze zouden een mooie aanvulling vormen op onze dienstverlening. Dat was het startpunt van de samenwerking tussen BOS en CEW zo’n drie jaar geleden.” De dienstverlening aan geothermiebedrijven bestaat nu o.a. uit het schoonproduceren van nieuwe of bestaande putten, het ondersteunen bij workovers, flowtesting, data-analyse of andere testwerkzaamheden en het leveren van degassers, fakkels en/of gasdrogers.

Frisse ideeën

Stroeve: “Na een eerste gesprek met het CEW waren wij al direct overtuigd van de mogelijkheden. Het samenwerken met studenten ligt dichtbij ons omdat wij zelf ook veel met studenten werken. Zij brengen vaak frisse ideeën met zich mee. De goede en intensieve gesprekken die volgden leidden ertoe dat wij besloten om een CEW-abonnement af te sluiten om te onderzoeken bij welke vraagstukken wij nog meer kunnen samenwerken.”

150 Tot 200 vrachtwagenbewegingen

Stroeve: “Om te beginnen waren we dus op zoek naar een alternatief voor de afvoer van het geothermietestwater. Daarmee zouden wij onze klanten per project zo’n 150 tot 200 vrachtwagenbewegingen en een lastig vergunningentraject kunnen besparen. CEW heeft samen met verschillende leveranciers enkele bruikbare Zero Liquid Discharge alternatieven aangeleverd. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan membraandestillatie.

Voordelen CEW-abonnement

Naast een hele leuke en goede samenwerking, levert het CEW-abonnement ons heel veel kennis en een veel breder netwerk op. Het CEW brengt ons in contact met partijen die wij nog niet kenden maar die ons wel verder kunnen helpen. Doordat men goed met ons meedenkt, komen wij tot mooie resultaten.”

WTN Brine Challenge

Op initiatief van het CEW heeft BOS het testwatervraagstuk gepresenteerd binnen de WTN Brine Challenge, waarover wij elders in deze nieuwsbrief berichten. Dit om te kijken of er Europa-breed alternatieven beschikbaar zijn waar nu nog niet aan gedacht is. Stroeve: “Na de presentatie hebben we gesprekken gevoerd met partijen om het vraagstuk verder uit te diepen. Dit heeft ons dus al nieuwe ideeën gebracht.” Mkb’ers met oplossingen voor de Brine Challenge kunnen deze nog tot 5 september indienen via deze website.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons