Grote behoefte aan uitwisseling kennis en ervaring

6 jul 2017.

LEEUWARDEN – Er is grote behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van innovatieve en duurzame watertechnologie. Dat blijkt uit de overweldigende belangstelling voor de eerste editie van het symposium WaterLink, op 17 januari in het WTC Leeuwarden. Het ‘learn, meet and greet event’, een initiatief van de netwerkorganisatie Water Alliance, werd bezocht door bijna driehonderd vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit heel Nederland.

“De WaterCampus die in de achterliggende jaren in Leeuwarden is ontstaan, met Wetsus, het kennis en innovatiecentrum CEW en de Water Alliance als spil, vormt een voor Nederland unieke combinatie van bedrijvigheid, wetenschap en educatie. Door de nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines is deze campus de ideale plek voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve watertechnologieën voor nationale en internationale markten. Het is de broedkamer van ideeën en producten en de springplank naar de markt”, zo sprak dagvoorzitter Alex Berhitu van de NOM bij het begin van het symposium.

Tijdens het symposium werd onder meer aandacht besteed aan de kansen voor bestaande bedrijven (toptechnologie, kennisindustrie en de hoogwaardige maak- en toeleverende industrie) en voor startende ondernemingen in de watersector en de rol die de WaterCampus hierbij kan spelen.

Denken in mogelijkheden en kansen en niet in beperkingen en problemen was het thema van het acteursduo ‘Ja, Maar’. Met een hilarisch programma, voorzien van een serieuze ondertoon, demonstreerde het tweetal in een aantal scenes het verschil tussen half vol en half leeg.

Verder waren er themabijeenkomsten over onder andere de toepassing van membraantechnologie bij het duurzaam filteren van (afval) waterstromen, het monitoren van de waterkwaliteit met sensortechnologie, energieopwekking met water uit de Waddenzee en de productie van groen gas.
De themabijeenkomsten werden verzorgd door de NOM en CEW en door leden van de Water Alliance, waaronder Vitens, Wafilin, Waterlaboratorium Noord, Water & Energy Solutions en Bareau.

Volgens directeur Hein Molenkamp van de organiserende Water Alliance kunnen de contacten die via WaterLink ontstaan, tot een kortere ‘time to market’ leiden. “Op het gebied van watertechnologie, energie en sensortechnologie is veel innovatief vermogen bij ondernemers en kennisinstellingen.

WaterLink brengt de verschillende partijen met elkaar in contact en biedt de mogelijkheid om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en nieuwe inzichten te verkrijgen. Dat is verrijkend en inspirerend. Maar het kan ook de aanzet zijn tot nieuwe ondernemende ideeën en innovatieve plannen.”

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons