Geochem Research B.V. een zero waste factory

28 aug 2014.

Geochem Research BV (GeoChem) werkt op dit moment aan de verdere ontwikkeling en opschaling van een gepatenteerd productieproces om, op efficiëntere wijze en met milieuvriendelijkere methoden, vanuit duniet (gesteente dat voor meer dan 90% uit het mineraal olivijn bestaat) nanosilica en magnesiumsulfaat te winnen. Dit vindt plaats in een ‘zero waste factory’, in samenwerking met Eurosupport in Uden. Eind november is de proeffabriek, met een capaciteit van 50 TPa, klaar. Binnen drie jaar wil men een fabriek hebben met een capaciteit van 10.000 TPa nanosilica en 70.000 TPa magnesiumsulfaat.

Klant specifieke nanosilica
Door dit productieproces is GeoChem in staat om, met een unieke methode, klant specifieke nanosilica te produceren op basis van: gewenste specifieke oppervlakte, poriën volume, en met gewenste poriën diameter. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan klant specifieke nanosilica’s te maken. Tegelijk wordt zuivere magnesiumsulfaat geproduceerd.

Nanosilica geschikt voor diverse eindproducten
De geproduceerde nanosilica kan worden ingezet in diverse eindproducten. Belangrijke toepassingsgebieden zijn katalyse, rubber (groene banden en rubber seals), abrasie papier, verf en beton. Er wordt op dit moment al samengewerkt met eindgebruikers in de papier-, rubber- en katalyse-industrie.

CEW onderzoekt reststroom
Uit dit nieuwe productieproces komt een tweede stroom vrij. Deze stroom bevat magnesiumsulfaat en ijzersulfaat. In verband met de ‘zero waste factory’ doet het CEW onderzoek naar het efficiënt op-concentreren van deze tweede stroom, zodat magnesiumsulfaat en ijzersulfaat vermarkt kunnen worden.

Afzetmogelijkheden voor magnesiumsulfaat
Daarnaast doet het CEW marktonderzoek naar de afzetmogelijkheden van magnesiumsulfaat. Het is bekend dat deze kan worden ingezet als kunstmest nutriënt, maar ook toegepast wordt in de papierindustrie. Met betrekking tot de marktomvang, vereiste kwaliteit en zuiverheid bestaan er nog een aantal belangrijke vragen. Ook voor wat betreft de waarde van het product en mogelijk alternatieve afzetkanalen is aanvullende kennis gewenst.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons