Fryslân Fernijt subsidie toegekend aan CEW projecten

29 jun 2015.

Vijftien innovatieve projecten, die zorgen voor verduurzaming en werkgelegenheid in Fryslân, kunnen van start, waaronder twee projecten waar het CEW in participeert.

Provincie Fryslân zet bij verlening van de subsidie in op vijf thema’s: zorgeconomie, agro-food, duurzame energie, watertechnologie en toerisme & recreatie. De twee projecten van het CEW zijn: Indikken van Melk op de boerderij en Fresh Water Mill.

Indikken van melk op de boerderij
Door al op de boerderij water aan de melk te onttrekken wordt het hergebruik van waterstromen een stuk eenvoudiger. Bovendien vermindert het transport, het energieverbruik en daarmee de CO2- uitstoot en de kostprijs per kilogram eindproduct. Het te ontwikkelen prototype dat op deze manier melk indikt, kan zorgen voor een flinke impuls aan de zuivelsector in de regio. Voor Friese veehouders is er direct een afzetmarkt mogelijk. De markt hiervoor is groot, dit kan uiteindelijk veel extra omzet voor de projectpartners betekenen.

Projectpartners: Stichting Centre of Expertise Water Technology (CEW) Leeuwarden, Dairy Campus Leeuwarden, DOC Kaas Hoogeveen, Ecolab Nieuwegein, Wafilin Elahuizen

Fresh Water Mill
Solteq Energy ontwikkelde een nieuwe hydraulische windmolen, die een zeewater-ontziltingsinstallatie aandrijft en met de extra energie tegelijk elektriciteit produceert. Van het huidige prototype wordt een geïntegreerd systeem gemaakt, waarbij men nieuwe technieken toepast om een rendementsvoordeel te halen. De gerenoveerde molens leveren 25% tot 30% meer opbrengst op, met teruggebrachte onderhoudskosten. Met deze ontwikkeling wordt een niche markt benadert, maar het is overal ter wereld toepasbaar.

Projectpartners: Solteq Energy BV Leeuwarden, Hoekstra Suwâld, TU Delft, Stichting Centre of Expertise Water Technology (CEW) Leeuwarden.

De subsidie voor het Regionaal Innovatie Programma Fryslân Fernijt IV wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Provincie Fryslân.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons