EWS en CEW gaan samen grote steden helpen bij watermanagement

30 mei 2017.

Het CEW gaat samenwerken met het European Water Stewardship (EWS). De partijen hebben deze maand een Partnership Agreement ondertekend. Het CEW voegt zich hiermee bij een snel groeiend Europees netwerk van geaccrediteerde bedrijven die organisaties en regio’s helpen bij het inrichten en verduurzamen van hun watermanagement en bij het behalen van een Europees EWS-certificaat. Wie in het bezit is van dit certificaat realiseert een permanente verbetering op het vlak van duurzaam waterbeleid en daarmee kostenverlaging en milieuvoordeel. Bovendien verschaft het certificaat de houder ervan een duurzame en verantwoorde uitstraling richting opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relaties. CEW gaat zich richten op grote steden.

Grootverbruikers van water, zoals industrie, landbouw en grote steden, lopen steeds grotere risico’s met hun watermanagement. Schoon water wordt steeds duurder en wet- en regelgeving steeds strenger. Goed watermanagement wordt daarmee ook gecompliceerder. Het EWS en het CEW slaan nu dus de handen ineen om de grootverbruikers hierbij te ondersteunen en wel in het bijzonder waar het grote steden betreft.

Over EWS
EWS is het integrale systeem voor het bedrijfsleven, de landbouw en voor regio’s om duurzame praktijken m.b.t. waterbeheer te beoordelen, te controleren en te communiceren. Het ondersteunt de ontwikkeling van een duurzame waterstrategie, lokt innovatie uit en biedt alle nodige informatie om de strategie in te vullen en watergerelateerde risico’s te adresseren. Het EWS wordt onderschreven door de Europese Commissie, het Europees Parlement, en toonaangevende bedrijven waaronder multinationals, MKB’s en NGO’s, die het systeem in een gezamenlijk traject hebben ingericht. De oorspronkelijk Brusselse instelling EWS is sinds 2015 ook gevestigd op de WaterCampus Leeuwarden.

Brede toepassing
Het CEW gaat zich onder meer richten op het vermarkten van EWS binnen haar werkterrein, strevend naar een brede toepassing van EWS. Het EWS zal het CEW aanbevelen als ‘EWS Geaccrediteerde Organisatie’ en faciliteren waar het gaat om kennisoverdracht, uitvoering en implementatie van de EWS-standaard en de communicatie hier omtrent.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons