WaterCampus Business Café (Minisymposium) Legionellabeheer 2.0 – Veilig, schoon én duurzaam

Datum: 22 oktober - 24 oktober
Tijd: 14:45 - 17:30
Locatie: WTC Expo Leeuwarden


Bent u geïnteresseerd in duurzame oplossingen voor legionellapreventie? Of wilt u meer weten over het online monitoren van waterkwaliteit door middel van sensoring? Komt u dan op donderdagmiddag 22 juni naar de WaterCampus voor het Business Café ‘Legionellabeheer 2.0 – Veilig, schoon én duurzaam’.

Deelname is geheel gratis. Na afloop is er gelegenheid om te netwerken met collega’s uit het werkveld.

Direct inschrijven

Programma

14.45 Inloop met koffie
15.00 Welkomstwoord/ opening door Bart Volkers, Water Alliance, ProActBlue
15.10 Toelichting Fryslân Fernijt project Duurzaam Legionellabeheer in koeltorens,
Bob van Bijnen, CEW
15.20 Keynote presentatie Legionellapreventie in koeltorens, Monique Bastmeijer; IMIQ Advies,
Stichting Veteranenziekte
15.45 Waterbehandeling koeltorens met Bifipro®Cool, Peter van der Linde, Holland Water BV
16.00 Korte pauze
16.15 Online bewaking waterhardheid met de Hardheidsensor, Nikolaj Walraven,
GeoConnect-Sensing BV
16.30 Terugwinning van koper en zilver en controle middels de Silco sensor,
Peter van der Linde ism Wiebe Pool, Holland Water BV
16.45 Discussie
17.00 Borrel
17.30 Einde

Achtergrond

Toevoeging van kleine hoeveelheden koper- en zilverionen aan het water in koeltorens stopt de groei van legionellabacteriën net zo effectief als chemicaliën en is niet schadelijk voor mens of milieu. Holland Water ontwikkelde daarom in samenwerking met het CEW een systeem waarmee deze ionen in de ideale verhouding aan het water kunnen worden toegevoegd, de Bifipro Cool. Vooral in de voedselindustrie en bij ziekenhuizen wordt dit systeem inmiddels veel gebruikt.

Om de cyclus te sluiten moesten de koper- en zilverionen alleen nog worden teruggewonnen uit het te lozen koelwater voor hergebruik. Het CEW zag hiervoor wel mogelijkheden en stelde een projectteam samen om een terugwinsysteem te ontwikkelen. In het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden werd na vele experimenten onlangs de laatste testfase van het prototype succesvol afgerond. De terugwinunit levert zowel financieel voordeel op als milieuvoordeel.

Het totale systeem is ontwikkeld door Holland Water in samenwerking met Geoconnect en het Centre of Expertise Water Technology (CEW) in Leeuwarden, met financiële steun van de provincie Fryslân.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons