Inauguratie van dr.ir. Peter van der Maas als Lector Duurzame Watersystemen

Datum: 1 november
Tijd: 13:00 - 16:45
Locatie: Locatie: Auditorium, hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1 Leeuwarden
Land: Nederland


Duurzame watersystemen

Samen werken aan evenwicht

Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang, maar de beschikbaarheid wordt steeds minder vanzelfsprekend. Door intensivering van landbouw en groei van bevolking, welvaart en industrie neemt het gebruik van zoetwater toe. Tegelijkertijd komt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan als gevolg van vervuiling met nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit vraagt om duurzaam en  toekomstbestendig waterbeheer, waarbij de beschikbaarheid van voldoende, schoon zoetwater wordt veiliggesteld voor drinkwater, natuur en recreatie, landbouw en industrie. In het lectoraat Duurzame Watersystemen van hogeschool Van Hall Larenstein werken docenten, onderzoekers en studenten aan het ontwikkelen en delen van praktisch toepasbare kennis en innovaties. Kennis en innovaties die bijdragen aan het beschikbaar houden van schoon en voldoende zoetwater.

Op 1 november wordt Peter van der Maas geïnaugureerd als lector Duurzame watersystemen. Van Hall Larenstein Hogeschool nodigt u van harte uit daarbij aanwezig te zijn!

Met vriendelijke groet,
Jan van Iersel
Voorzitter College van Bestuur
Rik Eweg
Leading lector Food and Dairy

Programma

Locatie: Auditorium, hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1 Leeuwarden
Datum: Vrijdag 1 november 2019

Tijd

Onderdeel

13:00 uur Inloop en ontvangst
13:30 uur Welkom
door dr.ir. Rik Eweg, leading lector Food and Dairy, Van Hall Larenstein en
ir. Hilde Prummel, directeur WLN (dagvoorzitter).
13:45 uur Duurzame watersystemen, wat zijn dat?
Volgens: Prof.dr. Annemarie van Wezel – Professor of Environmental Ecology,
Institute for Biodiversity
and Ecosystem Dynamics, Universiteit van Amsterdam.
Drs.ing. Jan Roelsma – Senior Planadviseur Waterkwaliteit, Wetterskip Fryslân.
Ir. Henk Brink – Manager Strategie en Kwaliteit, WMD drinkwater. Dr.ir. Bert
Hamelers – Programmadirecteur, Wetsus.
14:30 uur Inauguratie Peter van der Maas als lector Duurzame watersystemen
Drs. Jan van Iersel, voorzitter College van Bestuur Van Hall Larenstein
14:45 uur Inaugurele rede
‘Duurzame watersystemen, samen werken aan evenwicht’ door dr.ir. Peter
van der Maas
15:30 uur Pauze
16:00 uur Uw advies gevraagd!
16:45 uur Afsluiting en borrel

 

Inschrijven

U kunt zich t/m maandag 28 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link. Deelname is gratis, aanmelden noodzakelijk, vol is vol. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Martin Wijnia via martin.wijnia@hvhl.nl of 058 284 61 71.

Het lectoraat wordt ondersteund door:

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons