Circulair Water Café

Datum: 29 maart - 29 maart
Tijd: 16:00 - 18:00


Op donderdag 29 maart van 16.00 tot 18.00 uur organiseren Vereniging Circulair Friesland en WaterCampus gezamenlijk een  Café met als thema ‘Circulair Water’. Hoe verhouden water en circulariteit zich tot elkaar? Wat wordt er regionaal, nationaal en internationaal gedaan op dit gebied? Welke kansen brengt dit met zich mee?

Programma:

15.30 uur  Inloop met koffie/ thee
16.00 uur  Martijn Bijmans, directeur Centre of Expertise Water Technology (CEW): Welkomwoord + Circulaire Waterprojecten CEW, o.a. SCREEN (Synergic CirulaR Economy across European regioNs)
16.15 uur  Ingrid Zeegers, Programma Directeur Vereniging Circulair Friesland: Water is essentieel voor en onlosmakelijk verbonden met een Circulaire Economie
16.25 uur João Sousa, Process Specialist Paques – Emerging Technologies: Wastewater is not always a waste! Promising biobased products from wastewater (in English)
16.40 uur Gelegenheid voor aanwezige partijen om een korte pitch te houden over het thema Circulair Water, met een concreet verzoek aan de zaal. Bij belangstelling graag vooraf aanmelden via:
communicatie@cew-leeuwarden.nl.
16.50 uur Peter van der Maas, Lector Sustainable Water Systems, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences: Better Wetter, Naar een Toekomstbestendig Watersysteem in Noordoost Fryslân
17.00 uur   Borrel
18.00 uur  Sluiten

 

Schrijf u nu in:

Schrijf u nu in:

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons