Electrospray geeft tuinders meer flexibiliteit

24 jun 2014.

Het CEW heeft onderzoek uitgevoerd naar toepassing van Electrospray voor het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw. Oftewel Electro Hydro Dynamische Atomisatie (EHDA). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en in nauwe samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw en mede gefinancierd door Productschap Tuinbouw.

Efficiëntere spuittechniek
Het onderzoek is een afgeleide van het promotieonderzoek van Luewton Lemos Agostinho dat bij Wetsus is uitgevoerd. Het onderzoek was gericht op een alternatieve ontzoutingstechniek, maar de technologie lijkt ook geschikt voor het vernevelen van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw. Het gebruik van beschermingsmiddelen in de glastuinbouw is aan steeds strengere regels gebonden. Er mag bijvoorbeeld maar een maximale hoeveelheid beschermingsmiddel per hectare worden gebruikt. Een efficiëntere spuittechniek geeft de tuinder meer flexibiliteit. EHDA kan zo’n efficiëntere spuittechniek zijn.

Hoe werkt het?
Met behulp van deze techniek worden van een oplossing van gewasbeschermingsmiddelen hele kleine elektrisch geladen druppeltjes gemaakt, zodat deze effectief toegediend worden op die plaatsen waar het nodig is. Voor het onderzoek is een mobiele electrospray-opstelling gebouwd. De electrospray is getest op drie soorten planten; potplanten, rozen en tomaten. Het onderzoek toont aan dat om hetzelfde effect (bedekkingsgraad van de plant) te bereiken, vijf tot tien keer minder middel nodig is.

Verdere ontwikkeling
Hoewel de efficiëntie per cm2 veel beter is dan de traditionele technieken, is de bedekkingsgraad van de plant nog niet voldoende voor een praktijktoepassing. CEW wil daarom samen met Wageningen UR Glastuinbouw en marktpartijen de technologie verder ontwikkelen. Gedacht wordt aan een multi-nozzle systeem, zodat de bedekkingsgraad vergroot wordt.

Cross-over tussen twee topsectoren
Dit project is een mooi voorbeeld van een cross-over tussen twee topsectoren. Topsector Water (watertechnologie) en die van Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Technieken die in eerste instantie binnen de watersector zijn ontwikkeld, kunnen ook hun toepassing vinden in andere sectoren; bijvoorbeeld de glastuinbouw.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons