Eerste resultaten Water- en Nutriënten Management gepresenteerd

11 mei 2015.

Op 12 april zijn in de proeftuin van Ron Peters de eerste tussenresultaten gepresenteerd van het project “Water- en Nutriëntenmanagement, op weg naar het sluiten van de waterkringloop”.

Gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie Drenthe opende de presentatie: ‘het gebeurt weer in het Drentse Klazienaveen. Een prachtig resultaat: een uitstekend Noord-Nederlands voorbeeld van en voor de tuinbedrijven in Nederland’. Doelstelling van het onderzoek is een manier te ontwikkelen om te komen tot een duurzame, emissieloze glastuinbouw. Dit gebeurt door het meten van voedingsstoffen en watergebruik van planten. Kennis en kunde op het gebied van water, sensoren en agro-food worden samengebracht om de mogelijkheden van het sluiten van de waterkringloop in tuinbouwkassen te onderzoeken.

Metingen in de kas
Capilix verzorgt de metingen in de kas door middel van een inventief sensorsysteem. Medio begin maart zijn de meetsystemen geïnstalleerd en is een start gemaakt met het meten van nutriënten in de gesloten waterkring. Met een snelle, laboratorium kwaliteit meting wordt er ieder uur volledig automatisch metingen uitgevoerd.

Het gietwater dat de plant krijgt toegediend en het water dat vervolgens terugkomt kan nu in kaart worden gebracht voor wat betreft de aanwezige nutriënten. Het terugkomende ‘drain’ water wordt volledig hergebruikt voor nieuw giftwater en wordt aangevuld met meststoffen om het giftwater volledig op het gewenste nutriëntenniveau te brengen. Naast het uurlijks meten worden tevens de invloed van ‘het weer’ en de groei van de plant in kaart gebracht. Metingen geven een duidelijke invloed aan; op zonnige dagen is een extra opname van kalium goed terug te zien in de data.

Naast de uurlijkse online metingen worden er ook offline metingen gedaan aan monsters op verschillende plekken in de gesloten watercyclus. Deze metingen moeten de nutriënten balans op specifieke plaatsen in het proces in kaart brengen. Onderstaande trendgrafieken tonen als voorbeeld de dagelijkse verandering van kalium en de langzame stijging van calcium, magnesium, sulfaat en nitraat.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van bedrijven en kennisinstellingen in de provincie Drenthe en Friesland. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) provincie Drenthe en provincie Fryslân.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons