CMD Studenten Hanzehogeschool ontwikkelen website REGAIN

9 nov 2022.

Bij de RWZI Garmerwolde wordt de verwijdering van medicijnresten uit gezuiverd rioolwater onderzocht. Een tweede, even belangrijk doel is het gebruik van effluent als bron van industriewater in de Groninger Waddenhavens. Het project duurt 3 jaar en gedurende die periode zullen er minstens 100 studenten van allerlei disciplines bij de uitvoering betrokken worden. Dit betreft niet alleen de technische uitvoering maar onder meer ook bedrijfskundige aspecten en communicatie. Voor de zomer ontwikkelden Communicatie en Multimedia Designstudenten (CMD) van NHL Stenden al een huisstijl. Momenteel werken 15 CMD-studenten van de Hanzehogeschool in 4 groepen aan een website voor het project.

Onderzoek

Om zo’n website te kunnen maken is natuurlijk veel onderzoek nodig. Een bezoek aan de verschillende relevante locaties is onderdeel van dat voortraject. Dat begon op 28 september met een bezoek aan WaterCampus. Op woensdag 9 november presenteerden de studenten de eerste creatieve ideeën en concepten aan het communicatieteam van REGAIN. De partners reageerden enthousiast en gaven input voor het vervolgtraject. De oplevering van de 4 prototypes voor een website vindt begin 2023 plaats. Daarna zullen de partners een keuze maken voor het beste ontwerp en zullen ICT-studenten het stokje overnemen om het ontwerp d.m.v. programmeren om te zetten in een werkende website.

Rondleiding

Na afloop van de presentaties stond er nog een rondleiding over RWZI Garmerwolde op het programma, verzorgd door Beleidsmedewerker Technologie Kirsten Kuik. Ondanks harde wind, regen en kou, werden er veel vragen gesteld. Klein voordeel aldus Kirsten: “Met regen en wind ruik je de RWZI minder dan bij warm en windstil weer.”

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons