CIV Water viert 10-jarig jubileum

29 mrt 2023.

“Als je wordt opgericht om te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld, is het dan een goed teken als je nog bestaat na 10 jaar?” Het was een van de kritische openingsvragen die Pieter Hoekstra, programmamanager van CIV Water, kreeg op zijn ‘eigen feestje’ ter ere van het 10-jarig jubileum op woensdag 29 maart 2023.

“Ja, want er is nog veel werk aan de winkel. Onze missie is omvangrijker dan eerder gedacht. Maar we zijn op de goede weg, zo blijkt wel uit de recente internationale samenwerking en erkenning en het feit dat we nieuwe financieringsbronnen hebben weten te vinden voor de komende jaren”, aldus Pieter. “We hebben onszelf stevig gepositioneerd tussen bedrijven en onderwijsinstellingen en faciliteren daar de wederzijdse kennisoverdracht. Door die koppeling te maken kunnen mbo-studenten zich optimaal voorbereiden op hun toekomstige rol in de watersector en kunnen professionals in het werkveld zich ontwikkelen tot wendbare vakmensen. Uiteindelijk moet dit straks vanzelf gaan, zonder dat wij hiertussen zitten. Vóór ons 20-jarig jubileum willen we dan ook echt kunnen zeggen: Doel bereikt, het is volbracht!”

Inhoudelijk karakter

Het feest, uiteraard mede-georganiseerd door mbo-studenten, had naast een feestelijk ook een sterk inhoudelijk karakter. Zo werd er gediscussieerd over twee stellingen: “1. Diploma’s moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft” en “2. Studenten moeten zelf kunnen bepalen of ze fysiek onderwijs willen volgen of niet.” Dit resulteerde in twee kampen die gedurende de discussie wat dichter bij elkaar leken te komen. Schrijver en ‘Docent van het jaar’ 2021 Amin Asad vertelde zijn indrukwekkende levensverhaal en visie op onderwijs, namelijk dat het fundament van goed onderwijs is dat je een band met studenten opbouwt, “Relatie voor prestatie,” aldus Asad. Een stelling die door Pieter Hoekstra van harte wordt ondersteund.

Na het inhoudelijke deel onthulde Hoekstra op feestelijke wijze de nieuwe website en huisstijl van CIV Water. Daarna was het tijd voor een borrel om na te praten en vooruit te kijken naar de komende 10 jaar of wellicht minder…

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons