Choppy Wastewaters: een multidisciplinair project voor technische NHL Stenden-studenten

30 jun 2020.

De Academie Technology & Innovation van NHL Stenden Hogeschool organiseerde dit jaar een multidisciplinair project (MDP) voor zo’n 300 studenten van zeven verschillende technische opleidingen. De studenten konden hierbij kiezen uit vier cases: JetBot (Lectoraat Computervision & Data Science), Re-Create (Lectoraat Circulair Plastics & Lectoraat Duurzame kunststoffen), Inclusive City 058West (Duurzaam bouwen) en Choppy Wastewaters (Centre of Expertise Water Technology).

Dit laatste project, gezamenlijk aangeleverd door het CEW en Wetterskip Fryslân, gaat over de rioolpersleiding Oostmahorn – Dokkum. Deze persleiding is op termijn aan vervanging toe, maar dat is een kostbare operatie. Met de huidige technische stand van zaken moet het onderliggende probleem op alternatieve wijze op te lossen zijn en dat is precies de opdracht aan de studenten. Choppy Wastewaters verwijst naar de Engelse uitdrukking ‘Choppy Waters’, die staat voor roerige of onzekere tijden.

Multidisciplinair
Zo’n 80 studenten kozen uiteindelijk voor Choppy Wastewaters en zijn in mei 2020 met dit project aan de slag gegaan. In groepjes bestaande uit zes studenten van verschillende opleidingen, hebben ze acht weken gewerkt aan een innovatieve oplossing. Door de multidisciplinaire manier van werken leren de studenten niet alleen veel over het project zelf, maar ook over elkaars vakgebied. Op 25 en 26 juni zijn de resultaten opgeleverd in de vorm van een posterpresentatie en een technisch verslag.

Resultaten
In een online klaslokaal presenteerden 13 groepjes verspreid over 2 dagen hun posters. De presentaties duurden zo’n 10 minuten, waarna er nog 5 minuten tijd was om vragen te stellen. De innovatieve oplossingen die de groepjes bedacht hadden voor het probleem met de persleiding werden daarbij steeds afgezet tegen de gemakkelijke oplossing: de oude persleiding vervangen door een nieuwe. Zo kwamen er oplossingen aan bod met goedkopere persleidingen van pvc met een pomp op zonne-energie, helofytenfilters (moerasfilter) en zelfs een verplaatsbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Het CEW en Wetterskip Fryslân hebben de beste ideeën verzameld.

Heeft u ook een interessante multidisciplinaire casus? Laat het ons gerust weten via communicatie@cew.nl. Ook volgend schooljaar wil NHL Stenden het MDP weer organiseren voor studenten van de Academie Technology & Innovation, dus wie weet is uw project er dan bij!

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons