CEW realiseert SlibKeten BeslisModel

5 dec 2014.

Het reduceren van de CO2 uitstoot, de verwerkingskosten van slib en een toekomstig tekort aan grondstoffen maken het noodzakelijk om de keten van waterzuivering en slibverwerking te optimaliseren. Dit is aanleiding voor de Nederlandse waterschappen om nieuwe technologieën toe te passen waarbij veelal een juiste balans tussen doelmatigheid (economisch) enerzijds en duurzaamheid (ecologisch en sociaal) anderzijds tot doel wordt gesteld.

Effecten ketenbreed inzichtelijk
Bij het maken van goede (investering)beslissingen ten aanzien van de afvalwaterketen in het geheel en de slibketen in het bijzonder, zijn er zo veel technologische en economische mogelijkheden dat het zelfs voor inhoudelijk deskundigen moeilijk is alle gevolgen te overzien. Om optimalisatie goed te kunnen beoordelen, moeten de effecten van een nieuwe maatregel ketenbreed inzichtelijk worden gemaakt.

SlibKeten BeslisModel
Dit inzicht kan worden verkregen middels het SlibKeten BeslisModel dat CEW in samenwerking met Water & Energy Solutions, Wetterskip Fryslân, Waterschap Reest&Wieden en Waterschap Noorderzijlvest realiseerde. Bij de realisatie zijn diverse studenten van WaterCampus Leeuwarden (NHL Hogeschool en Hogeschool VHL) en de Rijksuniversiteit Groningen betrokken geweest. Het model wordt de komende maanden gevalideerd en vervolgens aan de sector en onderwijsinstellingen beschikbaar gesteld.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons