CEW positie verworven in nichemarkt

23 jun 2014.

In het kader van de midterm review is afgelopen maart een audit bij het CEW uitgevoerd. De audit werd gedaan door een expertcommissie in opdracht van het Platform Bèta Techniek. De commissie complimenteert het CEW met de stappen die zijn gezet.

Conclusie
“Bij het CEW is er sprake van beweging, sterke relatiepatronen met het bedrijfsleven en de hogescholen. Het CEW heeft zich positie geworven in een nichemarkt en lijkt voldoende in staat om die positie uit te nutten”,aldus de commissie.

Op basis van
Haar conclusies baseert de commissie op het businessplan, het met het Platform Bèta Techniek afgesloten prestatiecontract, het auditrapport 2012, de door het CEW opgestelde monitor 2014, de afzonderlijk aan de monitor uitgevoerde interviews met vertegenwoordigers van docenten, klanten en studenten van het CEW en het auditbezoek.

Midterm review
Het was de derde keer dat de commissie het CEW bezocht voor een auditbezoek. Daarbij stond deze audit in het teken van de midterm review. Er is met nadruk gekeken naar de voortgang in de realisatie tot het prestatiecontract en of het CEW daarmee op koers ligt om de gestelde doelen tijdig te realiseren. Dit alles met als referentie het fasemodel. Het CEW is volgens de commissie klaar voor fase 4, oftewel klaar voor opschaling. Door nu doorgroei te realiseren, kan het CEW nog beter de markt bedienen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons