CEW in gesprek met: Bert Schutte

28 nov 2022.

CEW bestaat dit jaar 10 jaar en daarom blikken we terug, maar vooral ook vooruit met mensen die er (bijna) vanaf het begin bij waren. Deze maand een interview met Bert Schutte, tot 1 augustus 2022 werkzaam als opleidingsmanager Milieukunde en Management van de Leefomgeving (ML) bij Van Hall Larenstein Hogeschool en tegenwoordig gepensioneerd.

Hoe ben je in het vakgebied milieukunde terechtgekomen?

Nadat ik meerdere keren was uitgeloot voor geneeskunde, heb ik besloten om voor mijn tweede optie te gaan, namelijk microbiologie. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in natuur en milieu dus dit voelde voor mij als een logische keuze. Na mijn afstuderen reageerde ik op een vacature als microbioloog bij de Rijks Hogere Landbouw School (RHLS) te Groningen. Tot mijn verrassing werd ik aangenomen en al snel werd ik coördinator van de vaksectie Biologie. Vanuit die functie was ik nauw betrokken bij de opzet van een nieuwe vakgroep Milieukunde. Deze ging in 1984 van start en is tot op heden succesvol bij wat inmiddels Van Hall Larenstein Hogeschool is gaan heten. Sinds halverwege de jaren tachtig staat het milieu volop in de belangstelling en dat trekt studenten. Waar we het destijds hadden over onderwerpen als zure regen en versnippering van natuur, hebben we het nu over stikstofproblematiek, klimaatverandering en watertekorten als gevolg daarvan.

Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met CEW en hoe ging dat in zijn werk?

In 2012, toen het CEW werd opgericht, was ik directeur van de stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) met als doel, de naam zegt het al, om het hoger onderwijs meer richting duurzaamheid te krijgen. Water is daarbij een belangrijk onderwerp en het was dus niet meer dan logisch dat ik ook betrokken raakte bij de ontwikkeling van het CEW. Een van de doelstellingen van het Centre destijds was het bevorderen van de instroom van studenten in watergerelateerde opleidingen. Dat betrof zowel Milieukunde als de opleidingen onder de naam Life Sciences, een samenwerking tussen Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast moest het CEW zorgen voor de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven, een rol die ze tot op de dag van vandaag vervullen. In tegenstelling tot andere Centres of Expertise is CEW geen onderdeel van de hogescholen, maar een zelfstandige stichting. Dit was aanvankelijk wel wennen; tot dan toe hadden we als hogeschool altijd rechtstreeks contact met bedrijven dus waarom zou daar nu een partij tussen moeten zitten? Daar kwam bij dat de projecten die het CEW destijds deed vaak ad hoc waren kort duurden. Dit maakte het moeilijk om ze in te passen in het onderwijs, waar continuïteit nodig is. Inmiddels is dat anders. CEW kent de markt en werkt met doorlopende thema’s die aansluiten bij de onderzoekslijnen van de watergerelateerde lectoraten binnen de hogeschool. Het Centre is nu in staat om langdurige verbindingen aangaan met bedrijven en daarbij relevante vraagstukken ophalen voor het onderwijs. Met enkele honderden studenten per jaar die betrokken zijn bij watergerelateerde projecten is het effect van het Centre betekenisvol te noemen.

Welke projecten die je samen met CEW hebt gedaan in de afgelopen 10 jaar zijn je vooral bijgebleven?

Wat me vooral is bijgebleven is WaterCampus Experience Day (WED) in 2018 en 2022. WED heeft als doel publieksvoorlichting, afgeleid van de hoofddoelstelling: het bevorderen van watertechnologie door de toekomstige watertechnologen op te leiden en door technologieontwikkelaars te helpen met innoveren. Het voelde voor mij volkomen logisch dat CEW dit evenement coördineerde en ze hebben dit gedaan vanuit een natuurlijke en prettig neutrale rol zonder competitiedrang of belangenverstrengeling. Gezamenlijk met WaterCampus en aanverwante partijen hebben we uiteindelijk een zeer succesvol evenement weten neer te zetten dat naar mijn mening om de twee jaar georganiseerd zou mogen worden.

Hoe zie je de toekomst van het CEW?

Water is een maatschappelijk zeer relevant onderwerp en een mondiale opgave die de komende jaren alleen maar groter zal worden. Als ik met andere hogescholen praat over WaterCampus, dan kijken ze me vaak lichtelijk jaloers aan, het is echt uniek wat we hier in Leeuwarden hebben. En dan doel ik niet alleen op het onderwerp water, maar überhaupt het hele ecosysteem van onderwijs, onderzoek en bedrijven. De toekomst van het CEW als intermediair tussen onderwijs en werkveld zie ik zeer positief. Er zijn de komende jaren veel mbo’ers, hbo’ers, wo’ers én promovendi nodig om oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en uit te voeren. Net als de andere WaterCampus-partijen heeft CEW hierin een belangrijke rol.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons