CEW doet onderzoek naar watervraagstukken vanuit bedrijfsleven

24 jun 2014.

Een kaasfabrikant, een medisch lab en een verpakkingsfabrikant met het hoofdkantoor in Finland. Zomaar drie organisaties waar het CEW onlangs gevraagd is om onderzoeken voor uit te voeren.

Medisch lab vraagt advies over systeembehandeling inkomend water
Certe is met 850 medewerkers het grootste medisch lab in noord Nederland. Zij heeft als doel om de gezondheidszorg goedkoop en betrouwbaar data aan te leveren. Certe heeft de beschikking over zes locaties met laboratoria waar zij het uitvoerende bloedonderzoek doet. CEW is door Certe gevraagd onafhankelijk te onderzoeken wat het meest economische systeem is waarmee zij hun inkomende water kunnen behandelen tot aan de vereiste waterkwaliteit. Hierbij moet het rendement van het productiewater zo hoog mogelijk zijn. Daarnaast vraagt Certe om een gestandaardiseerde opstelling voor de verschillende laboratoria.

WaterScan voor Friesland Campina
CEW voert op verzoek van Friesland Campina Rijkevoort een WaterScan uit voor haar kaasfabriek.
Het is de wens van Friesland Campina een goed inzicht te hebben in de bestaande waterstromen en haar waterverbruik. Met deze WaterScan kunnen de waterknelpunten in de kaasfabriek opgelost en weggenomen worden. Tijdens dit proces worden ook de mogelijkheden onderzocht van hergebruik van de waterstromen. Dit onderzoek draagt bij aan de doelstelling van Friesland Campina inzake efficiëntie en duurzame productieketens.

Huhtamäki vraagt ondersteuning bij oplossing ontkleuren productiewater
Huhtamäki is een fabrikant van consument- en speciale verpakkingen met haar hoofdkantoor in Finland. Met 59 productie-eenheden heeft Huhtamäki in 31 landen in totaal ca. 14.100 medewerkers in dienst. Focus van Huhtamäki ligt in vormkartonnen verpakking, flexibele verpakking en de productie van papierenbekers. Zij wil wereldwijd, binnen de divisie vormkarton, komen tot een eenduidige oplossing voor het milieuvriendelijk ontkleuren van haar productiewater zodat het hergebruikt kan worden. Tot nu toe zijn de ingezette technologieën niet voldoende om het gerecyclede productiewater vrij van kleurstof te krijgen. Om deze reden heeft het Technology Centre ondersteuning gevraagd aan het CEW om tot gewenste eenduidige technologie te komen.
Het CEW doet dit onderzoek in het Waterapplicatiecentrum (WAC) en gebruikt hiervoor het proceswater van Huhtamäki.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons