CEW-Abonnement

29 jun 2017.

Het CEW streeft naar een duurzame relatie met zijn klanten. Dit blijkt onder andere uit het opzetten van langdurige samenwerkingen binnen onderzoek. Deze samenwerkingen worden nu ook mede vormgegeven door het CEW-abonnement. De wisselwerking met het hoger beroepsonderwijs op het gebied van watertechnologie wordt daarmee nog concreter.

Het doorlopende abonnement is opgezet voor bedrijven die:

• geregeld vragen hebben over watertechnologische onderwerpen en daar graag snel iemand over willen  spreken;

• nauw betrokken willen zijn bij innovaties op gebied van watertechnologie;

• financiële ondersteuning (subsidie) wensen bij de uitvoering van watertechnologische projecten;

• willen meedraaien in platforms met sector-overstijgende onderzoeksthema’s, zoals biofilm, nutriënten en
geothermie.

Wisselwerking onderwijs
Het CEW bedient zowel het bedrijfsleven als het onderwijs en streeft daarbij voor beide doelgroepen naar een optimaal resultaat. Een abonnement kan daar positief aan bijdragen. Zo kan er bijvoorbeeld binnen het onderwijs een bedrijfscasus worden ingebracht, waarbij een groep studenten zich gedurende een periode van negen weken over een specifiek onderwerp buigt. De wisselwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs wordt op deze manier zeer concreet gemaakt.

Eerste abonnement feit
Onlangs sloot Eska het eerste abonnement af. Drs. Simeiko Misker, Sourcing Director bij Eska: “Wij hebben regelmatig kleine projecten en onderzoeksvragen waar we graag snel een antwoord op willen. Wij verwachten dat het CEW-abonnement ons daarbij goed gaat helpen. De wisselwerking met het onderwijs is voor ons een mooie plus. Tenslotte hebben we allemaal belang bij goed opgeleid personeel, nu en in de toekomst.”

Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met Länk Vaessen van het CEW via:
l.vaessen@cew-leeuwarden.nl.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons