BZG-lijst uitgebreid met Ridder NoNa+ en EcoGreen van Water Future BV

29 jan 2020.

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft op basis van onderzoek, uitgevoerd door het CEW, geoordeeld dat met de Ridder NoNa+ en de EcoGreen van Water Future BV ten minste 95% zuiveringsrendement kan worden behaald en tenminste 99,5% voor imidacloprid. Beide zuiveringsinstallaties worden daarom op de BZG-lijst met goedgekeurde zuiveringsinstallaties geplaatst.

Water Future ceo/ eigenaar Willem van Baak: “De expertise van CEW op watergebied en hun specifieke kennis over het BZG-protocol waren zeer waardevol. CEW heeft de hele aanvraag van het begin tot het eind geleid. Met hun doordachte testopzet en goede aanpak is de BZG-goedkeuring van het systeem nu een feit.”

WTN-financiering
Het onderzoek werd medegefinancierd vanuit het Water Test Network (WTN). Binnen dit project worden mkb’ers ondersteund bij het versnellen van de marktintroductie van hun watertechnologieën. Deze ondersteuning bestaat naast hulp bij de validatie en verificatie van producten ook uit financiering. WTN stelt vouchers beschikbaar tot €50.000 voor het testen van producten op aangewezen testfaciliteiten. Het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden, waar het onderzoek in dit geval plaatsvond, is een van die faciliteiten.

De Ridder NoNa+ en de EcoGreen zijn in samenwerking geproduceerd door Ridder BV en Water Future BV. Voor aanvullende informatie over de installaties klik hier, overige informatie is op te vragen bij de leveranciers zelf.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons