Agro2Circular maakt reststoffen uit de (glas)tuinbouw hoogwaardig herbruikbaar

30 nov 2021.

De groente- en fruitteelt zijn verantwoordelijk voor meer dan 40% van het afval in de  voedselvoorzieningsketen. Dit afval is een potentiële bron van natuurlijke bioactieve stoffen die nu niet geëxploiteerd wordt. Het Horizon 2020 project Agro2Cicular (A2C), dat afgelopen maand van start ging, wil hier verandering in brengen. Een Europees consortium onder Spaanse leiding gaat gedurende drie jaar aan de slag met reststromen die ontstaan bij het telen van groenten en fruit. De Spaanse regio Murcia, ook wel de ‘groentetuin van Spanje’ genoemd, zal hierbij dienen als voorbeeldregio. WaterCampus-partners CEW en Wetsus maken deel uit van het consortium en gaan zich hierbinnen bezighouden met het optimaliseren van het watergebruik en de productie van bioplastics (PHBV). Daarbij zal nauw worden samengewerkt met de lectoraten Circular Plastics en Water Technology van NHL Stenden Hogeschool.

Twee reststromen

In de (glas)tuinbouwsector worden vaak meerlaagse plastic films gebruikt als beschermende verpakking van voedsel en als landbouwplastic vanwege de unieke barrière-eigenschappen. Maar helaas leidt de toepassing van deze films tot veel onbruikbaar afval. Het CEW gaat binnen A2C aan de slag met twee reststromen. Een ervan ontstaat bij het vermalen en wassen van de plastics voor recycling, de andere bij het produceren van PHA’s, ofwel natuurlijke kunststoffen. Micro-organismen in water produceren deze PHA’s in hun cel. Om ze te oogsten dient de cel kapot gemaakt te worden en dat gebeurt door veel zout aan het water toe te voegen. De nutriënten uit de eerste stroom zullen worden teruggewonnen door indikking. De tweede stroom moet na het vrijkomen van de PHA’s ontzout worden. Voor beide processen gaat het CEW pilot plants bouwen in Nederland, die uiteindelijk per zeecontainer verscheept zullen worden naar Spanje om daar gedurende 1 jaar praktijkgericht onderzoek uit te voeren.

Multidisciplinair

Bij A2C worden veel studenten betrokken van zowel hogescholen in Leeuwarden, als van lokale scholen in de regio Murcia. Naast studenten met watergerelateerde opleidingen zijn ook disciplines nodig als Computer Vision & Data Science. Big data en digitale tools vormen namelijk een belangrijk onderdeel van de oplossingen die zullen worden ontwikkeld. De mogelijkheden van digitalisering worden in de agrifoodsector nog maar weinig benut. A2C wil een Data Integration System (DIS) implementeren dat het mogelijk maakt om de groei van gewassen nauwkeurig te monitoren, voorspellen en beïnvloeden, ook wel bekend als een Predictive Decision Tool. Het uiteindelijke doel van A2C is een volledig circulaire, systemische aanpak van reststoffen in de agrofoodsector, met een hoog repliceerbaar- en schaalbaarheidsgehalte. In september 2024 zal A2C worden afgerond met een symposium, waaraan ook weer studenten zullen meewerken.

Dit project heeft financiering ontvangen van het Europese programma voor Onderzoek en Innovatie H2020 (Green Deal call) onder subsidieovereenkomst nr. 101036838.

Agro2Circular-website

Link to EU website

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons