Afsluiting project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’

4 jul 2017.

Met de ingebruikname van een definitieve proefinstallatie in het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden, werd op woensdag 28 juni het project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’ feestelijk afgesloten. De komende maanden zal met deze installatie verder getest worden om te komen tot BZG-certificering. Wanneer alle gewasbeschermingsmiddelen individueel voor meer dan 95% verwijderd worden, is de certificering een feit.

Aanleiding
De aanleiding voor het project, dat op 18 februari 2016 van start ging, is de zuiveringsplicht voor restwaterstromen uit de glastuinbouw per 1-1-2018. De zuiveringsplicht houdt in dat tuinders de gewasbeschermingsmiddelen voor 95% uit het restwater moeten verwijderen. Met de conventionele technieken betekent dit voor individuele tuinders een grote investering. Het doel van het spuiwaterproject is om de zuiveringskosten voor individuele tuinders te beperken met behulp van innovatieve technologie en door te streven naar een collectieve voorziening.

Het project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’ is een samenwerking tussen LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, de gemeente Menameradiel, Wetterskip Fryslân, Easymeasure BV, Water Waves BV, Hogeschool Van Hall Larenstein en het CEW, met steun van de provincie Fryslân.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons