Afsluitend Symposium: Indikken van melk op de boerderij

26 sep 2017.

Op donderdag 19 oktober werd het project ‘indikken van melk op de boerderij’ afgesloten met een symposium op de Dairy Campus in Leeuwarden. De door de projectpartners gezamenlijk ontwikkelde technologie om melk in te dikken bij de boer, is vernieuwend en veelbelovend, het idee erachter leeft al veel langer. Zo bleek ook uit getoonde krantenartikelen uit de jaren 70 van de vorige eeuw, die al melding maken van dit onderwerp. Gaat deze nieuwe technologie nu wel echt doorbreken? Het blijft ‘ingedikte melk kijken’, zo merkte een van de aanwezigen in de zaal gevat op.

Voordelen
Aan de technologie van Wafilin Systems ligt het in ieder geval niet. Kaas van 50% ingedikte melk is niet te onderscheiden van ‘normale’ kaas, zo toont DOC Kaas aan. En voor het water zijn ook interessante toepassingen. Door de lage hardheid kan het bijvoorbeeld gebruikt worden om met minder zeep machines te reinigen in de zuivelfabriek. Bovendien kunnen er interessante besparingen gerealiseerd worden op de transportkosten van melk en daarmee op de CO2-uitstoot, een van de doelstellingen van het project.
Na de inhoudelijke presentaties door Kees de Koning van Dairy Campus, Peter de Jong, lector bij van Van Hall Larenstein, Dick Kremer van DOC Kaas en Jos van Dalfsen van Wafilin Systems, kwam er een interessante inhoudelijke discussie op gang onder de aanwezigen in de zaal.

Discussie
Indikken van melk op de boerderij kan een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de gehele zuivelsector, van boer tot verwerker, toch is nog niet iedereen geheel overtuigd. In de zaal zijn vertegenwoordigers uit de gehele keten aanwezig. De kaasmaker vreest een verstoring van zijn delicate proces, met name in de overgangsfase waarin zowel gewone als ingedikte melk verwerkt moeten worden. Voor het maken van volle-melkpoeder zijn er zeker interessante besparingen te halen zo wordt ook opgemerkt. De vervoerder in de zaal ziet een kostenvoordeel, ook in Nederland, maar nog meer in landen waar de afstanden tussen boeren en zuivelindustrie groot zijn. De boer kan besparen op kosten voor het koelen van melk en op de waterinname, maar is nog niet zeker van de afzetmogelijkheden van het ingedikte product.

cew
SymposiumIndikkenMelk
Na afloop van de discussie was er een live demonstratie van het systeem te zien en werd er kaas bier geproefd. De kaas uiteraard gemaakt van ingedikte melk en het bier gebrouwen met water uit die melk.

Het project wordt medegefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de Provincie Fryslân (Fryslân Fernijt) en de projectpartners: Wafilin Systems, Dairy Campus, DOC Kaas, Ecolab en het Centre of Expertise Water Technology (CEW).

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons