10 Jaar CEW

21 dec 2021.

In 2011 is vanuit het Sectorinvesteringsplan HBO 2011-2016 het idee voor de Centres of Expertise (CoE’s) ontstaan, waaronder het CEW. Deze CoE’s zijn aanjagers van de kenniseconomie en leveren een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan technisch personeel in de verschillende Nederlandse topsectoren. Hogescholen Van Hall Larenstein en NHL Stenden stonden aan de wieg van het CEW, dat op 21 januari 2012 als een van de eerste CoE’s officieel van start ging en wel voor de Topsector Water.

In 2022 zullen we op deze plek, in onze nieuwsbrief en online kanalen regelmatig aandacht besteden aan dit jubileum in de vorm van terugblikken, maar ook altijd met het vizier op de toekomst. Waar staan we nu, welke ontwikkeling hebben we doorgemaakt en hoe kunnen we het geleerde omzetten in mooie projecten en samenwerkingen? Met als ultiem doel: zorgen voor voldoende en goed geschoold personeel voor de watersector, nu én in de toekomst!

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons