Wetterskip Fryslân en CEW ontwikkelen Keuzecollege: ‘Warmte moet je delen’

20 nov 2019.

Leeuwarden, 21 november 2020 – Keuzecolleges zijn een intensieve, leerlinggerichte samenwerking tussen alle technasia en hogeronderwijs-instellingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Alle vierdejaars technasiumleerlingen kunnen meedoen aan het Keuzecollege. CEW werd vanuit NHL Stenden Hogeschool benaderd om zo’n Keuzecollege te ontwikkelen over watertechnologie en ging samen met Wetterskip Fryslân aan de slag om een uitdagende opdracht te bedenken.

Warmte moet je delen

Bij de rwzi Leeuwarden van Wetterskip Fryslân wordt met behulp van slibvergisters biogas geproduceerd. Het slib wordt hierbij verwarmd met restwarmte van warmtekrachtkoppelings-installaties (wkk’s). Wetterskip Fryslân wil de wkk’s nu gaan vervangen door groen-gasinstallaties, omdat hiermee meer winst te behalen is. Zo kan het wagenpark bijvoorbeeld straks rijden op zelf geproduceerd groengas. Daarmee vervalt wel de wkk als warmtebron voor de slibvergister. Wetterskip Fryslân wil daarom een inventarisatie van de duurzame mogelijkheden om voldoende warmte te krijgen voor de slibgisting in Leeuwarden wanneer de wkk’s straks worden vervangen door een groengas-installatie. Zo ontstond het idee voor de opdracht ‘Warmte moet je delen’.

Naast deze opdracht is er keuze uit uiteenlopende onderwerpen, variërend van architectuur tot biotechnologie. De eerste Keuzecollegedag vond plaats op vrijdag 22 november (foto). 13 Leerlingen die gekozen hadden voor ‘Warmte moet je delen’ bezochten WaterCampus Leeuwarden en de rwzi van Wetterskip Fryslân om informatie te verzamelen voor hun opdracht.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons