WaterCampus vertegenwoordigd bij open dagen VHL en NHL Stenden Hogeschool

1 dec 2017.

Op zaterdag 18 november konden scholieren kennismaken met het opleidingsaanbod van Van Hall Larenstein (VHL) en NHL Stenden Hogeschool tijdens de open dagen. De watergerelateerde opleidingen werden bij VHL vertegenwoordigd door studenten Abe Schippers en Melvin de Ruiter. Bij de NHL waren Sigrid Feenstra en Stan Koen present.

Projecten & demo’s
Door te vertellen over hun projecten, stages en opleiding wisten de studenten weer menig scholier te enthousiasmeren voor de watertechnologie. Ook de demo’s trokken zoals gebruikelijk veel aandacht op de stands. Naast de urinedemo, waarmee urine wordt omgezet in onder andere struviet, schoon water en elektriciteit, was er dit jaar een nieuwe demo, namelijk de water vortex. Terwijl in een gasachtige vortex deeltjes door middel van centrale krachten naar buiten worden geduwd, versnelt een waterdraaikolk naar het centrum, waardoor deeltjes zich daar verzamelen. Zowel de water vortex als de gas vortex worden in de industrie toegepast voor scheidingsdoeleinden. De demo’s zijn ideale ‘praatstukken’ om het gesprek over watertechnologie op gang te brengen en om inzichtelijk te maken wat watertechnologie inhoudt.

Minor ‘Feeding Our Planet’
Een interessante nieuwkomer tijdens de open dag bij Van Hall Larenstein was de minor ‘Feeding Our Planet’. Studenten van Van Hall Larenstein, maar ook van andere hogescholen kunnen deze minor in voltijd of deeltijd volgen. Actuele en toekomstige ontwikkelingen in het werkveld van voeding zijn de thema’s van deze minor. Duurzaamheid en innovatie staan daarbij centraal. De hoofdvraag is: Hoe kan de verwachte wereldbevolking van 9 miljard in 2050 gevoed worden? Diezelfde vraag staat bij WaterCampus centraal, maar dan met betrekking tot voldoende schoon water voor consumptie, landbouw, industrie enzovoort.

Binnen Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018) is Van Hall Larenstein medeverantwoordelijk voor het thema Ecology. Future Farming (duurzame voedselproductie) is een belangrijk onderwerp binnen dit thema en om hier meer aandacht op te vestigen heeft Van Hall Larenstein een Pop-up Restaurant opgezet. Tijdens de Open dag was het Pop-up Restaurant dè plek waar CH2018 vertegenwoordigd was en waar bezoekers voeding van de toekomst konden proeven en meer informatie hierover konden krijgen. Lees meer…

Aanvullende voorlichtingsevenementen
Naast de Open Dagen organiseren zowel Van Hall Larenstein als NHL Stenden dit studiejaar diverse aanvullende voorlichtingsevenementen zoals meeloopdagen en proefstuderen. Check hiervoor de websites van de hogescholen Van Hall Larenstein en NHL Stenden.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons