WaterCampus succesvol in het Europese H2020 programma

7 apr 2022.

Horizon 2020 (H2020), het 8e kaderprogramma van de Europese Unie, is afgerond en opgevolgd door het nieuwe kaderprogramma ‘Horizon Europe’. Deze programma’s richten zich op het stimuleren van wetenschap en innovatie, om zo het concurrentievermogen van Europa te vergroten. De financiering wordt verdeeld middels een open internationale competitie. De Europese Commissie heeft recentelijk gepubliceerd welke organisaties financiering hebben verkregen uit het H2020-programma. In Nederland zijn de universiteiten de grootste begunstigden. Van de provincies zonder universiteit doen Fryslân en Drenthe doen het relatief goed dankzij de aanwezigheid van onderzoekscentra, respectievelijk op WaterCampus Leeuwarden en het JIVE, een Instituut voor ondersteuning van een Europese netwerk van radiotelescopen. Van de € 25,7 mln die naar Fryslân is gegaan, is €15,4 mln geworven door de WaterCampus-partijen, en € 2,3 mln door WaterCampus spin-off REDstack. De WaterCampus Leeuwarden heeft de ambitie ook binnen het nieuwe Horizon Europe-programma bij te dragen aan het werven van Europese financiering voor Fryslân.

De WaterCampus zet de H2020-fondsen in voor de ontwikkeling van Friese waterinnovaties voor verschillende economische sectoren. Binnen de H2020-projecten SCALIBUR, WaterMining, en Agro2Circular worden innovaties ontwikkeld t.b.v. circulaire meststoffen en bioplastics, binnen de H2020-projecten BAoBaB en ConsenSUS worden innovaties ontwikkeld voor duurzame energieopslag en een CO2-neutrale koolstofcyclus, binnen REvivED water voor energie efficiënt waterontzouting, binnen het H2020 project VIDA wordt het mkb ondersteund met het versnellen van intersectorale innovaties, en binnen de Marie Skłodowska-Curie projecten WaterSEED, RecaP en EMPOWER worden talenten gekweekt die wetenschappelijke vooruitgang kunnen vertalen naar oplossingen voor de maatschappij.

Een overzicht van de besteding van de H2020 gelden.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons