WaterCampus-partners ondertekenen convenant om medicijnresten in water te verminderen

12 nov 2019.

12 november 2019 – Achttien partijen uit het noorden van het land, waaronder WaterCampus-partners Wetsus, Water Alliance en CEW, slaan de handen ineen om de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater te verminderen. Daartoe richtten zij het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten op. Het congres ‘Zorg(en) om water’, gehouden op dinsdag 12 november in het Drentse Zeegse, vormde de aftrap van een langdurige intersectorale samenwerking.

De dag bestond uit een gesprek met partijen uit de waterketen, de zorg en andere gezondheidsprofessionals over de beste manier om medicijnresten uit het water te houden. Met de start van dit Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten zal vanuit de hele keten samen worden gewerkt aan oplossingen. Denk hierbij aan voorlichting over medicijnresten, de inzameling van overgebleven medicijnen, verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde en non-farmaceutische behandelingen en meer vormen van duurzame zuivering. Hierbij zet iedere partij zich in vanuit de eigen positie en rol in de keten, vanuit een gedeeld maatschappelijk belang.

Ondertekening convenant

Jeroen Rijnhart, algemeen directeur CEW, ondertekent convenant

Tijdens het congres is de samenwerking bezegeld met de ondertekening van een convenant. Daarmee zeggen de partijen toe een netwerk te vormen in de keten en samen te werken aan vermindering van medicijnresten in afvalwater en bij te dragen aan ‘meer gezonde jaren’ in Noord-Nederland.

Het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten bestaat uit: Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater, GGD Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Apotheken Vereniging, MediSchoon, Wetsus, Hogeschool Van Hall Larenstein, WLN, NOM, Gemeente Groningen, Centre of Expertise Water Technology en Healthy Ageing Network Northern Netherlands.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons