Water4All Partnership officieel van start: Waterzekerheid voor iedereen

25 okt 2022.

Op donderdag 13 oktober 2022 ging in Brussel het Water4All Partnership officieel van start. Dit consortium heeft tot doel op de lange termijn waterzekerheid voor iedereen mogelijk te maken. Water4All verenigt 78 partners uit 31 landen, waaronder Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân en WaterCampus-partners CEW, Wetsus, Water Alliance en CIV Water.

Waterzekerheid

Waterzekerheid betekent het vermogen van een bevolking om duurzame toegang tot een toereikende hoeveelheid water van aanvaardbare kwaliteit te waarborgen (bron: NWO). Water4All wil dit bereiken door het stimuleren van systemische transformaties en veranderingen in de gehele onderzoeks- en waterinnovatiepijplijn, waarbij de koppeling tussen probleemeigenaren en aanbieders van oplossingen wordt bevorderd.

Demonstratie-activiteiten

De activiteiten van Water4All zijn georganiseerd rondom 5 operationele pijlers. CEW is betrokken bij pijler D van dit project: ‘Demonstratie-activiteiten’. Deze is gericht op het versnellen van de operationalisering van innovatieve oplossingen op grote schaal.

Water4All Partnership wordt medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Horizon Europe-programma. De samenwerking duurt tot 2029. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons