Tomatenteler Van Marrewijk Berlikum test innovatieve installatie voor afvalwaterzuivering

12 jun 2016.

Tomatenteler Maatschap R. en C. van Marrewijk in Berlikum gaat een innovatieve installatie voor afvalwaterzuivering in de praktijk testen. De installatie is gebaseerd op een nieuwe combinatie van elkaar versterkende technieken. Het Friese projectteam ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’ heeft deze combinatie getest in het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden. Hieruit is gebleken dat de doelstelling, gewasbeschermingsmiddelen voor 95% uit afvalwater (ook wel spuiwater genoemd) verwijderen tegen de helft van de kosten van conventionele methodes, haalbaar is. De firma Water Waves bouwt de installatie, waarvoor inmiddels een nieuwe octrooiaanvraag is ingediend, de komende weken op in Berlikum.

Hybride technologie
Het projectteam heeft verschillende combinaties van technologieën getest. Meetresultaten hebben aangetoond dat een hybride technologie van de Fenton-reactie en een met ultrasoon geluid ondersteunde UV-behandeling het optimale resultaat geeft. De nieuwe installatie wordt modulair opgebouwd zodat deze op iedere schaal toepasbaar is. Wanneer de praktijkresultaten ook goed zijn, start Water Waves een certificeringstraject om het product vervolgens op de markt te brengen.

Project Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum
De aanleiding voor het project, dat op 18 februari 2016 van start ging, is de zuiveringsplicht voor restwaterstromen uit de glastuinbouw per 1-1-2018. De zuiveringsplicht houdt in dat tuinders de gewasbeschermingsmiddelen voor 95% uit het spuiwater moeten verwijderen. Met de conventionele technieken betekent dit voor individuele tuinders een grote investering. Het doel van het project is om de zuiveringskosten voor individuele tuinders te beperken met behulp van innovatieve technologie en, indien zinvol, door te streven naar een collectieve voorziening.

Het project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’ is een samenwerking tussen LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, de gemeente Menameradiel, Wetterskip Fryslân, Easymeasure BV, Water Waves BV, Hogeschool Van Hall Larenstein en het Centre of Expertise Water Technology (CEW), met steun van de provincie Fryslân.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons