Toegepast onderzoek Watertechnologie tijdens de COVID-19 maatregelen

14 apr 2020.


COVID-19 beheerst momenteel het leven en werk van vrijwel iedereen; in onze sector is dat niet anders. Hoewel we strikt genomen bij het CEW geen vitale beroepen uitoefenen, zijn water en waterkwaliteit natuurlijk wel van vitaal belang voor iedereen. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat we u vooralsnog voor een groot deel van dienst kunnen blijven.

Voor het merendeel van onze stagiairs en afstudeerders geldt gelukkig dat ze hun projecten kunnen voortzetten. Voor enkele studenten wordt in overleg met de opleiding een vervangende opdracht gezocht. Zo werd het OKP-project ‘Bridging the Water’ verplaatst naar september. Studenten Niels Schreven en Redmer de Vries moesten hun werkzaamheden in Zuid Afrika hierdoor voortijdig afbreken en terugkeren naar Nederland. Dat ging maar net goed, zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Onze studenten en medewerkers werken nu vanuit huis aan offertes, rapportages, plannen van aanpak enzovoort. Literatuurstudies en andere vormen van deskresearch gaan ook door vanuit huis. Overleg en begeleiding gaan telefonisch en via Microsoft Teams. Wel hebben we moeten besluiten om de uitvoering van laboratorium- en demo-onderzoek uit te stellen tot versoepeling van maatregelen dit werk weer mogelijk maakt.

Rest ons nog u veel gezondheid en succes te wensen in deze moeilijke tijd. Voor al uw onderzoeksvragen en vragen over stage- en afstudeermogelijkheden zijn wij gewoon bereikbaar zoals u gewend bent.

Team CEW

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons