Samen op zoek naar de succesformule

15 feb 2014.

Op 6 en 7 februari 2014 heeft de succesvolle tweedaagse General Assembly plaatsgevonden in Leeuwarden, Capital of Water Technology. De halfjaarlijkse bijeenkomst van alle Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap vond plaats in het kader van het kennisprogramma van het Platform Bèta Techniek. Het doel was kennisuitwisseling onder de gestarte Centra en ontwikkeling van kennis rondom thema’s op het gebied van strategische allianties, business development, onderwijsvernieuwing en marketing en communicatie. Bovendien wil de General Assembly de toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking voor het beroepsonderwijs zichtbaar maken. De bijeenkomsten zijn bij toerbeurt georganiseerd door gestarte Centra, in samenwerking met Platform Bèta Techniek.

Systematische samenwerking tussen studenten, bedrijfsleven en overheid essentieel
De opening van de Assembly vond plaats door Willem Smink (CEW) en Liesbeth Vos ( CIV Water). Dagvoorzitter Marijke Roskam interviewde beide bestuurders over o.a. de samenwerking tussen MBO en HBO op het gebied van water. “Systematische samenwerking tussen studenten, bedrijfsleven en overheid zijn daarbij essentieel”, zo sprak Willem Smink. ”Nederland is een handelsnatie die niet bekend staat om onze doorbraak theorieën, maar meer van incrementele integratie, oftewel innovatie door ontwikkeling”, aldus Smink. Liesbeth Vos voegde toe: “De gezamenlijke aanpak tussen mbo en hbo maakt het verschil. We kijken concreet wat we elkaar kunnen bieden en we vinden het leuk om het met elkaar aan te pakken. Bovendien versterken wij elkaar”. Een mooi voorbeeld van de succesvolle samenwerking is die met het Wetterskip Fryslân. “Daar vindt uitwisselen plaats tussen studenten en apparatuur. Onze studenten leren optimaal met state of the art middelen, ze kunnen echte projecten oppakken. Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten” voegde Liesbeth toe .

Van basisschool tot PhD en “war on talent”
Cees Buisman, wetenschappelijk directeur Wetsus hield een boeiend betoog over de actualiteit van water en de noodzaak van baanbrekend onderzoek. Om zo mee te werken aan het oplossen van wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. Trots is Buisman op de doorlopende leerlijn van basisschool tot PhD die in Leeuwarden kan worden doorlopen. Sjoerd Galema, voorzitter VNO-NCW Noord gaf als laatste spreker die ochtend aan dat de “war on talent” binnen de watertechnologie snel naderbij komt. Daarbij is onderwijs van cruciaal belang, aldus Galema. Het bedrijfsleven moet de scholen in en vice versa.

WaterCampus Leeuwarden en Topsector Water versterken samenwerking Human Capital
WaterCampus Leeuwarden en Kernteam Human Capital Topsector Water ondertekenden een intentieverklaring. Doel van de samenwerking is voldoende mensen op te leiden voor de watersector en een goede aansluiting tussen voortgezet onderwijs, mbo- en hbo-opleidingen en de arbeidsmarkt. Met de ondertekening van de intentieverklaring bevestigt de Topsector Water het belang van de WaterCampus Leeuwarden.

Duurzaam investeren in de kenniseconomie
De intentieverklaring houdt concreet in dat de betrokken partijen duurzaam investeren in de kenniseconomie op het gebied van de watertechnologie. Bovendien wil men als werkgevers en opleidingen samen een programma ontwikkelen, gericht op Leven Lang Leren.
Het middagprogramma bood de keuze tussen inhoudelijke sessies – waarbij zowel studenten en docenten als het bedrijfsleven aan bod kwamen – en een minicursus over publiek-private samenwerking. Deze cursus was met name bedoeld voor geïnteresseerden in het Regionaal investeringsfonds mbo.

Focus op inhoud
Tijdens de tweede dag van de General Assembly stond de toekomst van de Centra en Centres centraal. Onder leiding van dagvoorzitter Rolf Schreuder werd o.a. gesproken over de bevindingen van de commissie Van der Touw en over het WRR-rapport “Naar een lerende economie”. Ook was hoogleraar Economie Arjo Klaver keynote-speaker met het onderwerp “Sociale Logica”, waarbij kennis delen, informele relaties en focus op inhoud en een herwaardering van het ambacht centraal stond. Hierna werden er workshops gevolgd op de thema’s Strategische allianties, Business Development, Onderwijsvernieuwing en Marketing en Communicatie.

We kunnen hiermee terugkijken op een succesvolle General Assembly, met dank voor alle deelnemers en sprekers.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons