Remon Waterbehandeling ontwikkelt systeem om spuiwater uit de glastuinbouw voor 99,73% te zuiveren

27 okt 2017.

Remon Waterbehandeling heeft een effectief systeem ontwikkeld om spuiwater uit de glastuinbouw voor 99,73% te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee kan ruimschoots worden voldaan aan de nieuwe wettelijke norm voor de glastuinbouw per 1 januari 2018, die voorschrijft dat het spuiwater voor tenminste 95% gezuiverd moet worden. Het systeem, de Remon Oxidator, maakt gebruik van een combinatie van waterstofperoxide en lagedruk UV. Om goedkeuring van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) te verkrijgen, hebben stagiairs en projectleiders van het CEW de afgelopen maanden in samenwerking met WLN testen uitgevoerd. Het is de verwachting dat de Remon Oxidator op korte termijn op de BZG-lijst geplaatst zal worden.

De zuiveringsplicht geldt voor alle glastuinbouwbedrijven die drainwater, drainagewater en-of filterspoelwater lozen op oppervlaktewater of de riolering.

Testen
Om in de praktijk gebruikt te mogen worden, dient de installatie goedgekeurd te worden door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Hiervoor is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu een meetprotocol opgesteld. Remon Waterbehandeling heeft aan het CEW gevraagd om de testen uit het meetprotocol – in samenwerking met WLN – uit te voeren. Diverse stagiairs en projectleiders Bob van Bijnen en Nikolaj Walraven van het CEW hebben de testen in augustus en september 2017 voorbereid en uitgevoerd in het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden. Het CEW/WLN-onderzoeksrapport is vervolgens opgestuurd naar de BZG.

Werking
De Remon Oxidator zorgt ervoor dat waterstofperoxide onder invloed van UV-licht splitst, waardoor er hydroxylradicalen gevormd worden, welke gewasbeschermingsmiddelen voor meer dan 95% kunnen afbreken. De BZG heeft geoordeeld dat de Remon Oxidator een zuiveringsrendement van 99,73% haalt voor gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen en van 100% voor imidacloprid bij een norm van 99,5%. Het is de verwachting dat de Remon Oxidator op korte termijn op de BZG-lijst geplaatst zal worden.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons