Posterpresentaties CEW-projecten bij Wetsus Congres

27 okt 2017.

Tijdens het Wetsus Congres hebben studenten die stage lopen bij het CEW hun projecten gepitcht. De pitches vormden een onderdeel van de sessie ‘The Triple Helix concept in applied water technology’. Na presentaties van o.a. Mirjam Korstanje van het Platform Bèta Techniek en Mateo Mayer van Easy Measure was het de beurt aan de studenten.

Moerasdak
Als eerste was Esther de Kroon aan de beurt met het project Het moerasdak als innovatieve zuiveringstechniek voor erfafspoelwater. Het moerasdak is bedoeld om de emissie naar oppervlakte- en grondwater te verminderen en het hergebruik van afvalwater mogelijk te maken voor duurzame landbouw. Er worden hierbij zes testopstellingen gemaakt in de kas van Van Hall Larenstein in Leeuwarden. De opstellingen hebben verschillende eigenschappen om de effecten op de zuiveringsefficiëntie te testen.


Esther de Kroon – Project Moerasdak

Kwelwater
De tweede presentatie werd verzorgd door Melvin de Ruiter en ging over het project Kwelwater. De provincie Fryslân heeft voor dit project het CEW gevraagd om de combinatie van een duurzame ecologische oplossing en een technische toepassing te onderzoeken voor de behandeling van het zout kwelwater probleem.


Melvin de Ruiter – Project Kwelwater

Natuurlijk Zwemwater
Stan Koen pitchte het onderzoek Natuurlijk Zwemwater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Biotop, een internationaal bedrijf dat volledig natuurlijke zwembaden bouwt. Het doel van Biotop is om ‘100% eco-friendly’ te worden. In dit licht wil het bedrijf laten onderzoeken of het mogelijk is om de zwembaden te vullen met regenwater in plaats van kraanwater.
Stan Koen – Project Natuurlijk Zwemwater

CADoS
Tot slot vertelde voormalig CEW-stagiair Jai Sankar over het CADoS-project. CADoS staat voor Cellulose Assisted Dewatering of Sludge. De kern van dit project is een wijziging in zuiveringsproces waarbij het cellulose wordt opgevangen en gescheiden. Cellulose wordt dan benut in het proces als natuurlijk filterhulpmiddel voor de ontwatering van zuiveringsslib.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons