Platform Bèta Techniek: “CEW toont aan dat publiek-private samenwerking werkt”

13 dec 2016.

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) in Leeuwarden heeft als eerste Centre of Expertise (CoE) in Nederland de eindaudit van het Platform Bèta Techniek (PBT) ondergaan en doorstaan. In 2011 zijn vanuit het Sectorinvesteringsplan HBO 2011-2016 de CoE’s ontstaan, waaronder het CEW. Deze centra zijn aanjagers van de kenniseconomie en leveren een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan technisch personeel in de verschillende Nederlandse topsectoren. Het PBT, uitvoerder van het investeringsplan, oordeelt dat het CEW hierin succesvol is voor de topsector water.

Het centrum heeft bovendien bewezen een innovatieversneller te zijn voor het bedrijfsleven. De partners van het CEW hebben hun commitment uitgesproken en er ligt een financieel solide plan voor de komende jaren. De volledige investeringsbijdrage, bedoeld om het centrum van de grond te krijgen, is daarom definitief toegekend. Het centrum kan nu verder groeien naar de volgende fase: ‘onderhouden’.

Trots
Het CEW startte in 2011 als één van de eerste zeven pilot centra. Inmiddels bestaat de gehele beweging uit 113 Centra. Oud-directeur Gerard Adema, vanaf dag één betrokken bij het CEW, reageert verheugd op het nieuws: “Ik ben zeer ingenomen met de toekenning van het PBT en bijzonder trots op hetgeen we met elkaar hebben bewerkstelligd. Mijn dank gaat uit naar een ieder die hier aan heeft bijgedragen, in het bijzonder onze primaire partners en ons team.”

Toegevoegde waarde
“Het CEW heeft een duidelijk afgebakende positie in de watertechnologie onderwijs & onderzoek keten verworven en heeft aangetoond van toegevoegde waarde te zijn voor de topsector Water.” aldus het auditrapport. “Studenten zijn enthousiast over wat ze leren van de onderzoeksopdrachten binnen het CEW. De opdrachten komen uit de praktijk van het bedrijfsleven en geven hiermee ook een vernieuwingsimpuls aan het onderwijs. Het CEW heeft hiermee aangetoond dat het concept van een Centre of expertise als publiek-private samenwerking tussen overheid, onderwijs/onderzoek en bedrijven in de praktijk werkt.”

Toekomst
De commissie adviseert het CEW om een onderzoekagenda vast te stellen die duidelijke kernthema’s definieert, die richting geeft aan het versterken van de capaciteit, die antwoord geeft op hoe de samenwerking en profilering nationaal en internationaal verder te verbeteren, en die daarbij nieuwe financieringsbronnen aan kan boren. Algemeen directeur Martijn Bijmans: “We gaan aan de slag met deze adviezen en hebben er het volste vertrouwen in zodoende te kunnen uitgroeien tot hét centrum voor toegepast onderzoek op het gebied van watertechnologie in Nederland.”

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons