CEW Founding partners

Onderstaande partners van het Centre of Expertise Water Technology zijn nauw betrokken geweest bij de opzet van de organisatie en bij de totstandkoming van de inhoudelijke thema’s. Zowel onderwijs als overheden als bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd waarmee de basis gelegd is voor een optimale samenwerking tussen deze partijen.

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences logo NHL Stenden Hogeschool logo
Wetsus European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology logo Vitens logo WLN Water Onderzoek Advies logo Wetterskip Fryslân logo  Well logo
PBT logo

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons