CEW Founding partners

Onderstaande partners van het Centre of Expertise Water Technology zijn nauw betrokken geweest bij de opzet van de organisatie en bij de totstandkoming van de inhoudelijke thema’s. Zowel onderwijs als overheden als bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd waarmee de basis gelegd is voor een optimale samenwerking tussen deze partijen.

 

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons