Nieuwe rol voor gebruikt toiletpapier dankzij innovatief project

26 sep 2014.

Vrijdag 19 september jl. is op de rioolwaterzuivering in Ulrum een fijnzeefinstallatie in gebruik genomen. Een bijzondere mijlpaal binnen het project CADoS (Cellulose Assisted Dewatering of Sludge), waarin overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen samenwerken. De fijnzeef haalt cellulose, grotendeels afkomstig uit ons toiletpapier, uit het rioolwater. De cellulosevezels worden daarna ingezet om het zuiveringsslib te ontwateren. Daardoor zijn minder chemicaliën nodig en worden kosten bespaard. Van het restproduct wordt biogas gemaakt. Goed voor het milieu en de portemonnee.

Verder praktijkonderzoek
De komende drie jaar wordt onderzocht hoe goed deze innovatieve toepassing in de praktijk werkt en welke invloed het heeft op de bedrijfsvoering van de zuivering. Er vinden verschillende onderzoeken plaats naar de effecten van het toevoegen van cellulose aan het slib. Maar ook naar het afvalproduct dat overblijft; zeefgoed met cellulose. Met hoeveel procent wordt op deze manier de biogasopbrengst vergroot? En welke mogelijkheden zijn er om het zeefgoed als grondstof te gebruiken voor bijvoorbeeld bio-plastics, vulmiddel voor asfaltering of isolatiemateriaal?

Laboratoria en praktijklocatie
De onderzoeken vinden plaats in verschillende laboratoria en op de proeflocatie in Ulrum. De rioolwaterzuivering van het waterschap Noorderzijlvest is speciaal voor dit project aangepast. De afgelopen weken is er een extra gebouw geplaatst waarin de fijnzeef huist. Jaarlijks wordt er in Nederland 200.000 ton toiletpapier doorgespoeld. Dankzij dit innovatieve project is dit papier geen afvalproduct meer, maar een grondstof. Met duurzaamheid als doel. En voor het waterschap ontstaat een perspectief om de zuiveringskosten omlaag te brengen.

Krachtige samenwerking
Binnen het project werken overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen samen. De zes projectpartners (waterschap Noorderzijlvest, Brightwork B.V., Attero, Rijksuniversiteit Groningen, CEW en Wetterskip Fryslân) vinden in elkaar een krachtige samenwerking.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons