Multidisciplinair Project NHL Stenden: Cambuur, Europa’s Duurzaamste #komteraan

18 jun 2021.

“Hoe kan Cambuur het meest duurzame stadion van Europa bouwen?” Dat is de vraag waarmee 96 studenten van de Academie Technology & Innovation van NHL Stenden Hogeschool aan de slag gingen tijdens het Multidisciplinair Project (MDP) 2021. Binnen het MDP werken studenten van negen verschillende opleidingen in gemengde groepen aan echte opdrachten van bedrijven en instellingen. Voetbalclub SC Cambuur was de opdrachtgever van het project ‘Cambuur, Europa’s Duurzaamste #komteraan’ en CEW gaf invulling aan deze opdracht. De titel refereert aan de slogan van de club. Op vrijdag 18 juni werden de resultaten gepresenteerd in het huidige stadion aan het Cambuurplein in Leeuwarden.

Om de titel ‘Europa’s duurzaamste’ te verdienen, moet het nieuwe stadion volledig energie- en waterneutraal worden. Binnen het MDP lag de nadruk vooral op het laatste. Dat betekent dat de studenten op zoek moesten naar manieren om de watercyclus binnen het stadion te sluiten en al het gebruikte water en hemelwater te bergen en/ of te hergebruiken.

Onderzoeksvragen

Studenten van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Technische Bedrijfskunde, Toegepaste Wiskunde en Werktuigbouwkunde, werkten gedurende vier maanden in zestien groepen aan het vraagstuk. Om te beginnen moest er per groep een onderzoeksvraag geformuleerd worden. Hierbij moest iedere student iets bijdragen vanuit zijn of haar eigen discipline. Zo kon een Bouwkundestudent zich ontfermen over geschikte bouwmaterialen en een Toegepaste Wiskundestudent berekeningen maken van waterbalansen.
Vervolgens gingen de groepen aan de slag met het vinden en uitwerken van oplossingen voor de geformuleerde vragen.

Oplossingen

Op vrijdag 18 juni was het zover, met een negatieve coronatest op zak mochten de projectgroepen hun eindpresentaties live geven op ‘heilige grond’ in het huidige Cambuurstadion. Het was de eerste keer dat projectgroepsleden elkaar in het echt zagen, dat wil zeggen in deze hoedanigheid.
Een deel van de groepen bedacht een oplossing met inzet van de zogenaamde JetBot, een kleine robot die werkt door middel van artificial intelligence. Zo werd de JetBot geprogrammeerd om gras te analyseren op vochtgehalte. Met deze informatie kan er nauwkeuriger en efficiënter gesproeid worden, met waterbesparing tot gevolg. Andere groepen bedachten o.a. infiltratiekratten om regenwater in te bergen onder het parkeerterrein, waterbesparende kraan- en douchekoppen en een systeem om het water waarmee het veld besproeid wordt op te vangen en te hergebruiken.

Cambuur enthousiast

Cambuur was enthousiast over de innovatieve ideeën en gaat zich verder verdiepen in de eindverslagen van de studenten. Vooral de toepassing van de vochtsensoren in combinatie met een slim bewateringsysteem sprak de club erg aan. Dus wie weet vinden we dergelijke sensoren straks echt terug in het nieuwe stadion, wij houden het nauwlettend in de gaten!

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons