Midterm review concludeert dat CEW zich krachtig heeft ontwikkeld

5 nov 2014.

Het Platform Bèta Techniek en een expertcommissie hebben gedurende de eerste drie jaar de voortgang van de zeven pionierende pilot centra in mbo en hbo, waaronder ook het CEW, gesteund en gevolgd. Afgelopen oktober is het auditrapport ‘Dynamiek Onderweg’ uitgebracht. Een midterm review waarin alle ontwikkelingen van deze Centra staan beschreven.

De Centra of Expertise in het hbo en de Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo zijn relatief nieuw binnen de kennissector. Zij realiseren samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Samenwerken tussen verschillende partijen, publiek en privaat, is van wezenlijk belang om aan de vragen van de huidige en de komende economie en arbeidsmarkt te voldoen.

Uitkomsten
De uitkomsten van de midterm review laten resultaten en initiatieven zien waarmee hbo en mbo hun kenniseconomische rol meer en meer inhoud en impact weten te geven:

Bij de drie hoofddoelstellingen van de Centra is men bij de eerste twee goed op weg. Daarbij gaat het om het verhogen van de onderwijskwaliteit en de instroom in het initiële onderwijs en het direct bijdragen aan het innovatief vermogen van het bedrijfsleven. Bij de derde doelstelling, het vergroten van de mobiliteit en flexibiliteit van zittend personeel bij bedrijven, is de ontwikkeling nog niet zo sterk.
Na drie jaar ontwikkeling en uitbouw nemen sleutelpartners actief en intensief deel in de Centra en doen daarin ook doelbewust investeringen.
Meer verscheidenheid. Meer maatwerk met en naar de betrokken bedrijven en sectoren en een nadrukkelijker profilering zijn daarin opvallend. Op belangrijke punten behalen de Centra soms al resultaten die beduidend boven de oorspronkelijke targets uitsteken. Zo heeft het CEW op het gebied van zijn actieve marktbewerking en business development zich krachtig weten te ontwikkelen.
De uitkomsten laten zien dat de ontwikkeling van de Centra van de eerste generatie na drie jaar volop reden is om het concept verder te ontwikkelen. De dynamiek onderweg is groot. Het perspectief van het Centra concept en van de verschillende specifieke Centra van de eerste generatie geeft veel aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling bij alle betrokken partijen en de inmiddels tientallen andere Centra die in mbo en hbo tot bloei komen.

Nederland heeft goud in handen
De Commissie Van der Touw – Publiek Private Samenwerking – is onder de indruk van de uitkomsten van het rapport. “Good practices zoals de integratie van Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap en bedrijven daadwerkelijk via een ‘deelneming’ verbinden. Dat wordt vaak beleden in beleidsstukken, maar hier zien we het ook echt gebeuren! Nederland heeft inderdaad ‘goud’ in handen met de Centra.” Aldus de Commissie Van der Touw (CEO Siemens Nederland).

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons