Jeroen Rijnhart

Werkzaam bij CEW sinds: 1 februari 2019
Algemeen Directeur

Vanwege het vertrek van Martijn Bijmans als directeur ben ik door de Raad van Toezicht gevraagd om CEW aan te sturen. Ik combineer dit met mijn werk voor NHL Stenden.

Ik heb aan de TU Delft Civiele Techniek gestudeerd, afstudeerrichting civiele gezondheidstechniek. Na mijn studie, in 1991, heb ik een bewuste keuze gemaakt om eerst bij een groot advies & ingenieursbureau te gaan werken, ergens anders werken kon altijd nog. Dat werd Grontmij. In de 1e 10 jaar van m’n loopbaan heb ik m’n geld verdiend met water, eerst als projectmanager voor zuiveringsinstallaties voor communaal en industrieel afvalwater zowel in Nederland als in het buitenland, daarna als accountmanager Water. Vervolgens heb ik de 2e 10 jaar bij Grontmij een aantal directiefuncties vervuld en verdiende ik hoofdzakelijk geld als water. Uiteindelijk heb ik beide kunnen combineren als Divisiedirecteur Water & Energie. In deze functie kon ik mijn passie voor water combineren met (internationale) business- en organisatieontwikkeling.

Veel later dan oorspronkelijk het plan was, heb ik in 2014 de advies & ingenieursbranche verruild voor de semipublieke sector. Daar is voor mij een nieuwe wereld open gegaan en ben ik een zogenaamde ‘bordercrosser’ geworden. In opdracht van de RUG, Hanzehogeschool en Alfa college heb ik als directeur/kwartiermaker in 2 jaar tijd EPI-kenniscentrum, een nieuw kenniscentrum gericht op de aardbevingsproblematiek, in de markt gezet en voor financiering gezorgd. Sinds 2017 werk ik bij NHL Stenden hogeschool bij de academie Technology & Innovation. Daar houd ik mij onder andere bezig met organisatieontwikkeling gericht op het leggen en operationaliseren van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. Daarnaast ben ik lid van de RvT van een Voortgezet Onderwijs scholengemeenschap met scholen vanaf ISK en praktijkschool t/m gymnasium. Door de combinatie van deze onderwijsfuncties heb ik de afgelopen jaren een breed perspectief op het onderwijsveld in Nederland ontwikkeld. Daarnaast kan ik heel goed de verbinding leggen met het werkveld. Tevens ben ik lid van een gemeentelijke rekenkamercommissie.

Ik krijg er energie van als ik zie dat we een omgeving hebben gecreëerd waarin mensen zich ontwikkelen en affectief betrokken zijn. Dan gaat organisatieontwikkeling als het ware vanzelf. Voor mij komen bij het CEW een aantal zaken samen, organisatieontwikkeling, publiek-publiek en publiek-private cross overs, businessontwikkeling, een internationale focus, watertechnologie en bovenal een groep enthousiaste en gedreven collega’s.

Ik zou in mijn functie bij het CEW graag bijdragen aan het borgen van een stevig fundament onder de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek. Samenwerken klinkt theoretisch erg makkelijk, maar dat is het in de praktijk niet. Ik heb ervaren dat mensen regelmatig reageren als echte mensen en zich daarbij niet aan de theorie houden. Pas als je een deel van je autonomie durft toe te vertrouwen aan anderen en dit vertrouwen wordt beloond, dan ontstaat er een gezamenlijke basis. Dat kan stap voor stap worden uitgebouwd. Dat proces is bezaaid met valkuilen die we vaak pas zien als we achterom kijken. In andere organisaties heb ik ervaren dat mensen en organisaties vleugels krijgen op het moment dat je met elkaar successen kunt vieren. Dat gaan we bij CEW en met onze partners ook doen.

Jooske Haije

Werkzaam bij CEW sinds: 1 november 2018
Bestuursvoorzitter

Sinds 1 november 2018 ben ik voorzitter van het bestuur van het Centre of Expertise Water Technology, waarin ook Jeroen Rijnhart en Betty Johanns zitting hebben. Ik ben voor deze functie gevraagd vanuit mijn positie bij NHL Stenden hogeschool. Hier ben ik directeur van de academie Technology & Innovation met opleidingen op het gebied van Chemie/Life Sciences, Engineering, Built Environment en onderzoekscentra op de thema’s Duurzame Kunststoffen & Circular Plastics, Computer Vision & Data Science, Water Technology, Smart Manufacturing en Duurzame Bouw. Ook ben ik bestuurder van het Centre of Expertise GreenPac (Green Polymer Application Centre).

Mijn achtergrond ligt in de sociale en organisatiepsychologie, zo heb ik onderzoek gedaan naar de aidscampagne in Nederland en naar training van operators in de chemische industrie. Mijn ervaring ligt in diverse gebieden in het hbo-onderwijs, zo was ik lang betrokken bij de opleiding Communication & Multimedia Design en was ik hoofd van de lerarenopleidingen Exacte Vakken, maar ook stafhoofd HRM.

Ik krijg energie van de bevlogenheid van studenten en medewerkers voor hun vak. Ik vind het geweldig om te zien aan welke bijzondere, maatschappelijk relevante projecten we vanuit de hogeschool een bijdrage leveren. De dynamiek van een omgeving waarin iedereen bezig is met persoonlijke en professionele ontwikkeling spreekt me erg aan.

In mijn vrije tijd ga ik met mijn Italiaanse man en onze twee dochters graag naar het theater, ik maak graag flinke wandelingen, lees veel en ik ben gek op quizzen.
Het Centre of Expertise Watertechnologie vind ik een mooie manier om ervoor te zorgen dat we steeds meer toegepaste kennis en steeds meer afgestudeerden in de watertechnologie krijgen om aan de vraag in het werkveld te kunnen voldoen. Er ligt een strategisch plan, waar ik graag met elkaar mee aan de slag wil. Het is soms niet eenvoudig om de verschillende partners en hun belangen in het CEW goed aan elkaar te verbinden. Samen krijgen we dat voor elkaar.

Betty Johanns

Werkzaam bij CEW sinds: 1 november 2018
Bestuurslid

 

Het CEW is een stichting die is opgezet om (hbo)onderwijs en onderzoek in de watertechnologie te stimuleren. De hogescholen (NHL Stenden hogeschool en Van Hall Larenstein hogeschool) doen dit in samenwerking met (watertechnologische) bedrijven, instellingen en Wetsus. Ik ben adjunct directeur bij Life science en Technologie en de opleidingen werken samen met CEW, daarom ben ik gevraagd mede bestuurder te worden bij CEW. Overigens ben ik van feb 2014 tot dec 2014 voor 1 dag per week als projectmanager aan het CEW verbonden geweest.

Mijn achtergrond is chemische technologie. Ik heb dit ooit gestudeerd aan toen nog de TH Twente, nu UT. Afgestudeerd in de biomedische materiaaltechniek, maar daar was weinig werk in te vinden. Ik ben mijn loopbaan begonnen als process engineer bij Comprimo B.V. een ingenieursbureau dat zich richtte op het ontwerp van processinstallaties in o.a. de olie- en gasindustrie. Mijn ‘specialiteit’ was gastreating: het verwijderen van H2S en CO2 uit aardgas. Daarna ben ik in het onderwijs gerold. Eerst als docent chemische technologie bij de avond HTS in Amsterdam, later als teamleider DHTO voor CT, TBK en civiele techniek. Via een lange omweg ben ik uiteindelijk via de minor oil and gas (back to the roots) in Leeuwarden geland als docent CT en sinds 1 sept 2016 adjunct directeur Life Sciences & Technology, een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden en HVHL. Ik ben daar verantwoordelijk voor Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek, Biotechnologie, Chemie, Chemische Technologie en Voedingsmiddelentechnologie.

Ik krijg energie van studenten die enthousiast worden voor het vak. Van afstudeerders die vol vuur vertellen over hun opdracht en van docenten die een passie hebben voor hun vakgebied. Privé krijg ik energie van (in willekeurige volgorde) hardlopen, mijn kleindochter(s) en fietsen.

In mijn functie bij het CEW wil ik graag bereiken dat we studenten enthousiast maken voor de watertechnologie met mooie opdrachten en intensieve samenwerking met het werkveld, de lectoraten en onderzoeksinstituten (Wetsus).

 

Yvette de Vlieg

Werkzaam bij CEW sinds: april 2012
Office Manager

Mijn start bij het CEW bestond uit een kleine interimklus. Het was april 2012 en het Centre stond nog in de kinderschoenen. Als gevolg van deze klus hoorde ik dat er bij het CEW een vacature was voor een Office Manager. Ik heb direct gesolliciteerd, werd aangenomen en ben sindsdien niet meer weggegaan. Met volle overgave en enthousiasme heb ik, samen met collega’s, mijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het CEW tot wat het nu is. En dan werk ik inmiddels dus al ruim zes jaar in de watertechnologie. Een ontzettend belangrijk onderdeel van onze huidige maatschappij en wereld(problematiek). In de functie van Office Manager voel ik mij helemaal thuis. Samen met mijn collega’s voer ik de backoffice uit en ondersteun ik iedereen waar nodig. Daarnaast voer ik het secretariaat van de Raad van Toezicht uit bij ons Centre.  Omdat wij een relatief kleine organisatie zijn, heb ik vanaf dag één heel uiteenlopende taken mogen vervullen (HRM, Financiën, Projectondersteuning, Secretariaat etc.). Mijn functie is ontzettend veelzijdig, geen dag is hetzelfde en dat geeft mij energie en veel werkplezier. Waar ik verder blij van word, zijn de bijzondere projecten waaraan wij werken. Als ik dan door Leeuwarden rijd, langs de mistfontein van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, dan ben ik trots dat wij daar als CEW aan meegewerkt hebben. En zo zijn er door de jaren heen veel meer projecten geweest waar ik nog enthousiast over kan vertellen. Projecten die de media hebben gehaald en die vaak een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het oplossen van (wereld)waterproblemen. Het CEW is  een prachtige organisatie, met veel kennis en kunde en bovendien een uniek samenwerkingsverband. Als Office Manager bij het CEW voel ik mij er toe doen!

Hadewych Van der Meulen

Werkzaam bij CEW sinds: maart 2019
Secretaresse

Wat ik het allerleukste vind aan mijn werk is orde in de chaos creëren. Ik houd van organiseren, ik houd van plannen en ik houd van contact met mensen. Ik krijg er dus energie van wanneer alles goed geregeld is en er goed uitziet.

Op 1 maart 2019 ben ik begonnen bij het CEW. Hiervoor heb ik 18 jaar als secretaresse gewerkt bij de politie. Hier was ik voornamelijk secretaresse bij de recherche van het district Fryslân, maar ook bij het basisteam in Leeuwarden en bij de evenementen- en voetbalcoördinatie.

In 2017 ben ik afgestudeerd als vertaler Engels en ik wilde dit nieuwe talent graag combineren met mijn ervaring als secretaresse. Dat kan hier goed omdat het CEW een hele internationale omgeving is. Daarnaast vind ik het sociaal-maatschappelijk betrokken aspect van het CEW erg belangrijk. Hier wordt gewerkt aan ontwikkelingen voor de toekomst en ik vind het fijn om daar onderdeel van te zijn. Bovendien heeft het CEW een open werksfeer met een hoop variatie in de werkzaamheden en leuke collega’s. Samen met deze collega’s wil ik zorgen voor een goede bedrijfsstructuur zodat iedereen het werk zo goed mogelijk kan uitvoeren!

Maarten Trilsbeek

Werkzaam bij CEW sinds: mei 2015
Project Manager

Onderwijs, techniek én werken met mensen, een unieke combinatie waar ik elke dag weer energie van krijg. Of dat nu het begeleiden van afstudeerders binnen complexe projecten of het uitleggen van het hoe en waarom achter het maken van mist is aan leerlingen van een basisschool, dat maakt voor mij niet uit. In mei 2015 kreeg ik de kans om vanuit de NHL Hogeschool gedetacheerd te worden bij het CEW. Werken binnen een stichting die onderwijs en bedrijfsleven verbindt, daar heb ik niet lang over na hoeven denken. In eerste instantie was mijn rol voornamelijk het managen van de projecten die het CEW uitvoert. Die projecten proberen we zoveel mogelijk uit te voeren samen met studenten en docenten van hogescholen. Met uitbreiding van het CEW team, is mijn rol steeds meer ‘’schakel tussen onderwijs en CEW’’ geworden. Wat ik dan zoal doe de hele dag? CEW promoten binnen het onderwijs, (potentiele) watertechnologie studenten enthousiasmeren, onderwerpen inbrengen in het onderwijs, kwaliteit bewaken en bijsturen waar nodig en niet te vergeten: zorgen dat we voldoende studenten binnen boord hebben om het groeiende aantal projecten uit te kunnen voeren.

Bob van Bijnen

Werkzaam bij CEW sinds: 1 december 2016
Project Manager

“Vanuit mijn eigen bedrijf, NewAna, was ik al diverse malen door het CEW ingehuurd voor verschillende projecten. Toen het CEW een nieuwe projectmanager zocht, waren de lijntjes dus kort. Ik heb een opleiding gevolgd in Laboratorium- en Procestechnologie aan de NHL. Dit in combinatie met mijn facilitaire achtergrond bij Wetsus en mijn ervaring bij het Waterapplicatiecentrum, maakte dat ik goed in het profiel paste van projectmanager bij het CEW. Ik krijg er energie van als ik een MKB-er kan helpen in het proces om de werking van zijn product te bewijzen, het product versneld in de markt te krijgen en waterproblemen gezamenlijk op te lossen. Het CEW is een multidisciplinaire organisatie, waar je leert van je collega’s door samen te werken aan projecten. Daarnaast is het CEW een lerende organisatie, waar altijd ruimte en aandacht is voor groei in projecten, kennis en kwaliteit. Samen met mijn collega’s hoop ik het CEW verder te ontwikkelen als stevige en kwalitatief goede projectorganisatie die de klant goed en naar tevredenheid kan helpen.

Nikolaj Walraven

Werkzaam bij CEW sinds: mei 2017
Project Manager

Al sinds de oprichting in 2012 werk ik samen met het CEW vanuit mijn eigen bedrijf GeoConnect. Het CEW zat destijds in het Fryslân Fernijt III-project ‘On-line bewaking van Legionella preventie systemen’ en daarbij speelde sensortechnologie een belangrijke rol. Vanuit GeoConnect doe ik aan sensorontwikkeling en zodoende wisten we elkaar te vinden. Het CEW heb ik altijd een interessante organisatie gevonden omdat deze bedrijven, onderwijs en overheid met elkaar verbindt.

Van oorsprong ben ik geochemicus, ik studeerde geochemie aan de UU en promoveerde aan de VU in Amsterdam. Inmiddels ben ik 12 jaar zelfstandig ondernemer en ik voelde de behoefte om mijn activiteiten te verbreden. Daarom besloot ik een open sollicitatie naar het CEW te sturen om hier in deeltijd te komen werken. Die kwam precies op het juiste moment; ze zochten ondersteuning op het gebied van projectmanagement, acquisitie en het verwerven van Europese projecten. Omdat we elkaar al goed kenden was het snel geregeld en ‘the rest is history’. Ik ben bij het CEW in een fris en gedreven team terechtgekomen, allemaal mensen die helemaal gaan voor de watertechnologie, dat is erg prettig en motiverend.

Mijn ambitie is om het laboratorium meer naar het veld te brengen. Door op locatie te meten en op basis van de resultaten direct processen aan te sturen, kunnen veel tijd en kosten bespaard worden. Mijn kennis op het gebied van sensortechnologie kan ik daarbij goed gebruiken. In deeltijd voor het CEW werken, naast het runnen van mijn eigen bedrijf, biedt mij precies de verbreding die ik zocht!

Tjeerd Rintjema

Werkzaam bij CEW sinds: januari 2016
Marketing- & Communicatieadviseur

In mijn werk zoek ik naast plezier ook altijd maatschappelijke relevantie, het CEW biedt die volop! Over watertechnologie had ik eerlijk gezegd nog nooit echt nagedacht tot ik de vacature bij het CEW zag. Nu realiseer ik me dat watertechnologie een vakgebied is van levensbelang, dat de komende jaren bovendien alleen nog maar groter en belangrijker zal worden. Als pr- en communicatiespecialist ‘verkoop’ ik de diensten van het CEW, namelijk toegepast watertechnologisch onderzoek, via de verschillende online en offline kanalen. Daarnaast help ik mee bij het werven van studenten voor de watergerelateerde opleidingen van Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool. Een van de doelstellingen van het CEW is om te zorgen voor voldoende goed geschoold personeel voor de watertechnologiesector, nu en in de toekomst. Pr en communicatie spelen daarbij een zeer belangrijke rol en dat motiveert mij. Ik krijg energie van een groep basisschoolkinderen die we een onvergetelijke dag bezorgen door uitleg te geven over watertechnologie met behulp van ‘vette’ experimenten. Maar ook van een mooie publicatie naar aanleiding van een persbericht over een van onze innovatieve projecten. Het verschil maken, dat is wat het CEW doet en dat is waar ik zelf vrolijk van word!

Länk Vaessen

Werkzaam bij CEW sinds: juni 2013
Business Developer

Hoe ik bij het CEW terechtkwam? Tja, dat is niet zo’n spannend verhaal vrees ik, mijn zwager wees me op een vacature in de krant, waarna ik een sollicitatiebrief stuurde. Dat resulteerde in een gesprek en uiteindelijk dus in mijn aanstelling als Business Developer. Ik heb HEAO Commerciële Economie gestudeerd ben daarna bij Philips Lighting aan de slag gegaan als Internationaal Product Manager, waarbij ik verantwoordelijk was voor onder andere de oplaadbare batterijen. Na acht jaar bij Philips gewerkt te hebben werd ik Marketing Manager bij Donker Groen (Groenvoorziener). In 2003 startte ik mijn eigen bedrijf in niet chemische waterzuiveringen. Dat waren spannende tijden waarin ik mooie dingen heb gedaan en veel in het buitenland ben geweest. Helaas kwam de bankencrisis een half jaar te vroeg voor mij en moest ik mijn bedrijf sluiten. De opgedane kennis komt mij nu bij het CEW goed van pas. Nog steeds krijg ik energie van het kunnen inspelen op de behoefte van klanten, iets voor hen kunnen betekenen en vertrouwen winnen. Wat ik leuk vind aan werken bij het CEW is dat ik iets unieks en belangrijks mag verkopen. Bij een ‘commerciële meneer’ denken mensen toch al snel aan de verkoop van een product of dienst, maar kennis verkopen in samenwerking met een Hogeschool en de Overheid dat is bijzonder! Het is in mijn beleving ook de toekomst, ‘het nieuwe leren’: bedrijven geven aan waar behoefte aan is en het onderwijscurriculum wordt daarop aangepast. Studenten werken straks veel meer met echte business cases en in plaats van droge theoretische stof. Ik wil met het CEW bereiken dat we op inhoud dé kennisinstelling voor toegepast onderzoek in de watertechnologie zijn en dat we samen met de Hogescholen ‘het nieuwe leren’ mede vormgeven.

Francisca Medina Pappermann

Werkzaam bij CEW sinds: 1 april 2018
Project Manager

I started working for CEW on the first of April, after moving from Switzerland. I was looking to start my career in the water field; my target country was the Netherlands because of having one of the best qualities of water due to the promotion of leading technologies. CEW was the perfect place to expand my career because it combines water, science and technology.

I studied a chemistry degree in Chile and after working for a while in a biotech research centre there, I pursued a master in environmental engineering in Barcelona.

The improvement of the technologies related to the water resource is one of my life passions and it is what motivates me to contribute to reaching a more sustainable world. What I like the most about CEW is the cooperative interaction between the education and research sector and the companies and governmental parties. Becoming a society that takes care of the environment and its limited resources is nowadays one of our great challenges, I believe that at/with CEW we can contribute together and help make this a reality.

Sandra Bruinenberg

Werkzaam bij CEW sinds: 24 juli 2017
Docent-Onderzoeker

Via via hoorde ik dat het CEW waarschijnlijk mensen nodig had, omdat er iemand was vertrokken. Ik kreeg de tip om contact op te nemen met Martijn Bijmans. Dat heb ik gedaan en met succes! Ik heb Scheikundige Technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Daarna heb ik vier jaar aan biofouling van reverse osmose membranen bij Wetsus gewerkt. Vervolgens werkte ik bij een klein bedrijf dat voor klanten meer informatie uit meetgegevens haalde. Daarna werkte ik bij ECM Technologies waarbij ik onderzoek deed naar het elektrochemisch verspanen van metalen en legeringen. Van projecten gestructureerd uitvoeren krijg ik energie; ervoor zorgen dat alle (meet)gegevens in een net en aantrekkelijk rapport worden beschreven, waar alle betrokkenen in het project blij mee zijn. Ook krijg ik energie van studenten vaardigheden bijbrengen en te zien hoe ze zich ontwikkelen. Het CEW lost vaak milieutechnische vraagstukken op, dat vind ik een erg goed doel. Ook vind ik het goed dat hierbij studenten betrokken zijn, zodat zij al tijdens hun studie interessante projecten kunnen uitvoeren en hun vaardigheden op een erg nuttige manier kunnen verbeteren en uitbreiden. Persoonlijk wil ik me graag weer meer verdiepen in watertechnologie en zo mijn kennis op dit gebied uitbreiden. Ik ben docent-onderzoeker en wil me graag ook ontwikkelen als docent.

Bob Laarhoven

Werkzaam bij CEW sinds: 1 januari 2018
Onderzoeker

Via een gesprek met mijn naamgenoot Bob van Bijnen en naar aanleiding van een eerdere samenwerking binnen het CADOS-project kwam ik bij het CEW terecht. Ik ben geboren in Oud Gastel, een klein plaatsje in de Nederlandse provincie, Noord-Brabant. In 1998 begon ik aan mijn studie chemie aan de hogeschool in Etten-Leur en in 1999 startte ik een MSc-studie Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met specialisatie in marien biologieonderzoek. Vanaf 2006 volgde ik een post-master educatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Leren & Onderwijzen, resulterend in een eerste graad bevoegdheid als docent biologie. Begin 2008 ging ik aan de slag als junior-onderzoeker bij de afdeling Aquaculture en visserij van Wageningen Universiteit. Hier werkte ik in het Europese aquacultuurproject ‘SustainAqua’, dat verschillende experimenten met betrekking tot duurzame verbeteringen in recirculerende aquacultuursystemen ondersteunde en uitvoerde. In 2009 begon ik te werken als onderzoeksmanager bij Til-aqua International, en werkte ik aan de verbetering van tilapia-fry-productie in termen van betere voeding en ontwikkeling. Ook voerde ik verschillende voedingsonderzoeken uit voor externe bedrijven en deed ik onderzoek naar temperatuur gestuurde geslachtsomkering van Tilapia. Van 2010 tot 2017 ben ik actief geweest voor de Nederlandse Vereniging van Aquacultuur (NGVA) als lid van de activiteitencommissie, die bijeenkomsten en excursies organiseert over Aquacultuur. In de zomer van 2010 startte ik mijn werk als promovendus van de subafdeling Milieutechnologie van Wageningen Universiteit. Tijdens mijn doctoraat was ik gestationeerd bij Wetsus, Europees kenniscentrum voor watertechnologie onderzoek, in Leeuwarden. In 2015, voordat ik promoveerde, begon ik te werken als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Producten en processen voor biotechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier voerde ik onderzoek uit naar het hergebruik en de detectie van tertiaire cellulose, binnen de CADOS-project. Momenteel onderzoek ik, naast mijn werkzaamheden voor het CEW, manieren om een ​​bedrijf op te zetten dat aquatische wormen produceert voor de Europese markten voor siervis en kweekvis. Van mooi onderzoek uitdenken, opzetten, uitvoeren en studenten zien groeien krijg ik energie. Het CEW slaat een mooie brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven, met afwisselende onderwerpen. Mijn ambitie bij het CEW is om mijn rol als onderzoekersbegeleider uitdagend te houden en zo goed als ik kan te blijven invullen met al mijn ervaring als onderzoeker en begeleider.

Maria Osuna Gonzalez

Werkzaam bij CEW sinds: 23 April 2018
Researcher

I started working for CEW on April 23, 2018. I learned that CEW was looking for new colleagues and with my background in Environmental Microbiology it looked like a perfect fit, moreover since I really enjoy working with students. I studied Microbiology at the University of the Basque Country, in my home country Spain. After finishing my degree I pursued a PhD in Environmental Biotechnology at the same university, with part of the experimental work performed at Wageningen University. After finishing my Degree I have held several Postdoc positions in universities and research institutes in the Netherlands, Portugal and Spain. I believe that with biotechnology we can make our surrounding world more sustainable, treat our wastewater and recover valuable resources from it. What I like about CEW is the interaction between research & education and private companies, which ensures that our projects are of practical relevance. I am passionate about working with biology in order to produce something valuable or to solve a problem somewhere. This combined with working with students, from whom you get a lot of energy through their enthusiasm and drive for changing things to make the world a little better. At CEW I want to achieve to do great and high quality research projects, while on the way educate young promising students and learn from them as well.

Inge van der Velde

Werkzaam bij CEW sinds: September 2018
Project Manager

Het CEW ken ik via mijn vorige werk bij waterschap Reest en Wieden en Drents Overijsselse Delta. Ik heb daar 15 jaar gewerkt als (senior) procestechnoloog/ adviseur waterketen en riolering. Vanuit die hoedanigheid had ik al eens contact gehad vanwege de mogelijke uitvoering van een project. Dat ging toen niet door, eigenlijk vanwege onbekendheid met het CEW van mijn kant. Ik had toen nog niet in de gaten wat het Centre nu precies kan leveren. Inmiddels zie ik dat de kwaliteit van zowel de studenten, als de begeleiding en het onderzoek prima gewaarborgd zijn. Wanneer ik dat destijds had geweten dan had ik het onderzoek zeker hier uitgezet. Bij deze waterschappen heb ik in de loop der jaren een aantal rwzi’s mee ontworpen en in bedrijf gesteld. Daarnaast heb ik een nieuw type slibgisting mogen ontwerpen en in bedrijf stellen. Bijdragen aan innovaties, op een manier die onze klanten en andere stakeholders écht voordeel oplevert, geeft mij energie. Zeker als we een probleem kunnen oplossen waar eerder nog geen standaardoplossing voor beschikbaar was. Het CEW is voor mij een goede werkgever omdat het zich volledig richt op mijn vakgebied,  watertechnologie. Het feit dat ik mee mag denken over innovatieve oplossingen voor bedrijven en overheden en dát samen met een team waarin alle verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn, maakt het werken hier leuk. Een van mijn missies is om de waterschappen bekender te maken met het CEW, zodat ze hier opdrachten gaan uitzetten. Op die manier kunnen studenten ervaren dat waterschappen een hele leuke werkgever zijn en kunnen waterschappen het dreigende personeelstekort voor de toekomst afwenden. Een pure win-winsituatie. Verder hoop ik dat we er in blijven slagen om aantrekkelijke projecten binnen te halen, waarmee we studenten kunnen enthousiasmeren voor de watertechnologiesector.

Jordi Moreno

Werkzaam bij CEW sinds: June 2018
Project Manager

When I heard that CEW would be a partner in the new project LL4WIDE (Living Labs for Water Innovation Demonstration Exchange), I asked for more information directly to Martijn Bijmans. At the end of that talk, I decided to apply for the position of Project Manager as we considered my skills would fit perfectly. I obtained a BSc of Environmental sciences and a MSc of Water Science and Technology, both at the University of Girona (Catalonia, Spain). Later, I’ve recently obtained a PhD from the University of Twente, during my PhD thesis I developed the Blue Energy technology to further commercialization. I like to start new things and new project (ideas), or help others enhancing their ideas. Curiosity is my main drive. CEW is highly dynamic, in terms of different projects with different durations, also the combination of young students and senior management, make an amazing atmosphere to teach and learn. I would like to increase the international relations of CEW by starting new European endeavors and also, with my background, bring some new expertise in the company to increase the excellence of our applied research work.

Karolina Smiech

Werkzaam bij CEW sinds: November 2013
Researcher

I am connected to the CEW via my position as a researcher at NHL-Stenden and VHL Universities of Applied Sciences. After I graduated from MSc Water Technology at Wetsus Academy, I heard via my network that there was a position available at these universities in cooperation with CEW. I liked the description of this position and decided to apply. I did my BSc of Environmental Technology at Gdansk University of Technology, in Poland and my MSc of Water Technology at Wetsus Academy/ Wageningen University. I am always happy when the work we do together with our students and colleagues contributes to solving real problems companies face, when we can contribute to the development of companies’ products. I am happy when results obtained in our research are translated into real-life applications. At CEW I get to work on various projects and explore various water technologies. I very much like the “applied” aspect of the research we do. In my work I get to learn from specialists from companies who are our clients as well as from my colleagues at CEW. I get to meet many very different people – I supervise students from all over the world. My job gives me an opportunity to do a variety of tasks, combining practical hands-on work in the laboratory and work behind a computer, doing things myself and supervising students, combining research and education. My goal is to continue developing my practical knowledge and skills of water technologies and their applications, to build my expertise in this field. I want to be a specialist who can be relied on.

Biense Hoogland

Werkzaam bij CEW sinds: 1 oktober 2018
Onderzoeker

Sinds 1 oktober 2018 ben ik terug bij het CEW, deze keer als researcher. Tijdens mijn studie watertechnologie bij Wetsus Academy hoorde ik dat het CEW regelmatig bijbanen heeft voor studenten die iets met water doen. Ik heb toen contact gelegd en kon al snel aan de slag. Het bleek een schot in de roos. Tijdens mijn studie heb ik het CEW ervaren als een mooie plek om mijzelf te ontwikkelen. Na mijn studie heb ik twee jaar via het Nationaal Water Traineeship bij Waterschap Vallei en Veluwe gewerkt. Tijdens het traineeship word je een spiegel voorgehouden zodat je jezelf en je handelen beter leert begrijpen. Hierdoor leer je beter met je valkuilen omgaan, maar vooral ook waar je talent ligt en hoe je dat het beste kunt benutten.

Toen ik in de nieuwsbrief van het CEW een vacature voorbij zag komen twijfelde ik geen moment om te solliciteren en het voelt nog steeds goed om weer terug te zijn. Ik krijg er energie van als ik zie hoe studenten zich ontwikkelen bij het CEW en vol passie bezig zijn met hun projecten. Daarbij ben ik een persoon die overal mogelijkheden ziet. Ik denk dus graag mee als een experiment niet gaat zoals het moet, om het alsnog werkend te krijgen!

Janneke Dickhout

Werkzaam bij CEW sinds: 1 september 2018
Docent-Onderzoeker

Toen ik bij Wetsus mijn PhD-onderzoek deed was Martijn Bijmans al een collega van mij. Hij heeft me meerdere keren benaderd om te vragen wat ik wilde na mijn verdediging, en na een aantal gesprekken ben ik in overleg met het NHL (van waaruit ik gedetacheerd ben) hier terechtgekomen. Ik combineer daardoor dus het onderwijs bij NHL/VHL met onderzoeksprojecten bij het CEW. Ik heb natuurwetenschappen gestudeerd in Nijmegen, afstudeerrichting Fysische Chemie. Daarna ben ik bij Wetsus begonnen aan mijn PhD-onderzoek. In samenwerking met Membrane Science en Technology aan de Universiteit van Twente, heb ik 4 jaar lang onderzoek gedaan aan olie-waterscheiding met behulp van membranen, en dan met name de interactie tussen oliedruppels en oppervlakken onder verschillende omstandigheden. Op 1 november ben ik officieel gepromoveerd! Het opleiden van een volgende generatie onderzoekers en technologen vind ik ontzettend mooi, omdat zij een heel belangrijke rol gaan spelen in een wereld waarin we slimmer om moeten gaan met resources, zoals bijvoorbeeld water en energie. Ik vind het fijn als een student een stageproject met veel plezier doet en afrondt. Toch haal ik ook veel energie uit het motiveren en helpen van studenten bij wie het wat moeizamer verloopt, en het mooiste is dan als ze uiteindelijk zien dat ze het wel kunnen. En een persoonlijk dingetje: Ik vind dingen ontdekken die ik nog niet wist erg leuk. Als ik iedere dag met een beetje meer kennis naar huis ga dan dat ik die ochtend vertrok ben ik tevreden. Het werk is ontzettend gevarieerd. Ongeacht je achtergrondkennis word je op projecten gezet waar je misschien nog niet zo veel van weet, wat de mogelijkheid biedt om zelf ook veel te groeien. Daarnaast is het een leuk team van mensen waar naast hard werken ook het sociale gedeelte hoog in het vaandel staat. Wat ik wil bereiken bij het CEW is de verbinding tussen de hogeschool en het CEW versterken, de lijntjes korter maken en zo nog meer succesvolle samenwerkingen helpen opzetten.

Tom Vereijken

Werkzaam bij CEW sinds: Op 1 april 2018
Project Manager Vida

Ik werkte al langer samen met CEW, onder meer op Europese projecten, en in het European Water Stewardship programma, waar CEW partner van is. Toen het Vida-project werd gegund, lag het voor de hand om het project namens CEW te gaan trekken, onder meer vanwege de innovatie, de voedingsmiddelenindustrie (waar ik oorspronkelijk ben begonnen) en het Europese netwerk dat daarbij goed van pas komt. Ik ben watertechnoloog. In die hoedanigheid heb ik lang zelf water gezuiverd, en daarna wereldwijd installaties ontworpen en opgestart. Na het behalen van mijn MBA heb ik me ingezet om water hoger op de Europese agenda te krijgen, onder meer via de mede-oprichting van het technologieplatform (WssTP) en het European Water Partnership (EWP). Daarna ben ik 5 jaar directeur Water geweest bij een groot ingenieursbureau. Nu zet ik me in om organisaties (bedrijven/ overheden) in Europa te helpen met het verduurzamen van de waterhuishouding via het EWS Certificatie programma, en ben ik bestuurslid bij een Waterschap. In Brussel ben ik nog steeds actief, recent bijvoorbeeld om in het nieuwe researchprogramma van de Europese Unie voldoende budget voor wateronderzoek te krijgen de komende 7 jaar. Ik houd ervan de bakens te verzetten, om innovaties in te zetten, en praktijkzaken te demonstreren die een nieuwe norm mogelijk maken. Het CEW is een open, jonge organisatie met veel energie. Dat is een fijne omgeving om in te werken. Het verbinden van onderwijs, onderzoek en bedrijven is ambitieus, en dat past bij mij. Het CEW is de coördinator van het Europese Vida-project. Ik wil Vida neerzetten als een succesvol, toonaangevend project waardoor waterinnovaties in de voedingsmiddelenindustrie kunnen worden gezet, en waar talloze MKB bedrijven hun voordeel mee kunnen doen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons