Jeroen Rijnhart

Algemeen Directeur

Vanwege het vertrek van de toenmalige directeur ben ik door de Raad van Toezicht gevraagd om CEW aan te sturen. Ik combineer dit met mijn werk voor NHL Stenden.

Ik heb aan de TU Delft Civiele Techniek gestudeerd, afstudeerrichting civiele gezondheidstechniek. Na mijn studie, in 1991, heb ik een bewuste keuze gemaakt om eerst bij een groot advies & ingenieursbureau te gaan werken, ergens anders werken kon altijd nog. Dat werd Grontmij. In de 1e 10 jaar van m’n loopbaan heb ik m’n geld verdiend met water, eerst als projectmanager voor zuiveringsinstallaties voor communaal en industrieel afvalwater zowel in Nederland als in het buitenland, daarna als accountmanager Water. Vervolgens heb ik de 2e 10 jaar bij Grontmij een aantal directiefuncties vervuld en verdiende ik hoofdzakelijk geld als water. Uiteindelijk heb ik beide kunnen combineren als Divisiedirecteur Water & Energie. In deze functie kon ik mijn passie voor water combineren met (internationale) business- en organisatieontwikkeling.

Veel later dan oorspronkelijk het plan was, heb ik in 2014 de advies & ingenieursbranche verruild voor de semipublieke sector. Daar is voor mij een nieuwe wereld open gegaan en ben ik een zogenaamde ‘bordercrosser’ geworden. In opdracht van de RUG, Hanzehogeschool en Alfa college heb ik als directeur/kwartiermaker in 2 jaar tijd EPI-kenniscentrum, een nieuw kenniscentrum gericht op de aardbevingsproblematiek, in de markt gezet en voor financiering gezorgd. Sinds 2017 werk ik bij NHL Stenden hogeschool bij de academie Technology & Innovation. Daar houd ik mij onder andere bezig met organisatieontwikkeling gericht op het leggen en operationaliseren van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. Daarnaast ben ik lid van de RvT van een Voortgezet Onderwijs scholengemeenschap met scholen vanaf ISK en praktijkschool t/m gymnasium. Door de combinatie van deze onderwijsfuncties heb ik de afgelopen jaren een breed perspectief op het onderwijsveld in Nederland ontwikkeld. Daarnaast kan ik heel goed de verbinding leggen met het werkveld. Tevens ben ik lid van een gemeentelijke rekenkamercommissie.

Ik krijg er energie van als ik zie dat we een omgeving hebben gecreëerd waarin mensen zich ontwikkelen en affectief betrokken zijn. Dan gaat organisatieontwikkeling als het ware vanzelf. Voor mij komen bij het CEW een aantal zaken samen, organisatieontwikkeling, publiek-publiek en publiek-private cross overs, businessontwikkeling, een internationale focus, watertechnologie en bovenal een groep enthousiaste en gedreven collega’s.

Ik zou in mijn functie bij het CEW graag bijdragen aan het borgen van een stevig fundament onder de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek. Samenwerken klinkt theoretisch erg makkelijk, maar dat is het in de praktijk niet. Ik heb ervaren dat mensen regelmatig reageren als echte mensen en zich daarbij niet aan de theorie houden. Pas als je een deel van je autonomie durft toe te vertrouwen aan anderen en dit vertrouwen wordt beloond, dan ontstaat er een gezamenlijke basis. Dat kan stap voor stap worden uitgebouwd. Dat proces is bezaaid met valkuilen die we vaak pas zien als we achterom kijken. In andere organisaties heb ik ervaren dat mensen en organisaties vleugels krijgen op het moment dat je met elkaar successen kunt vieren. Dat gaan we bij CEW en met onze partners ook doen.

Jooske Haije

Bestuursvoorzitter

Sinds 1 november 2018 ben ik voorzitter van het bestuur van het Centre of Expertise Water Technology, waarin ook Jeroen Rijnhart en Niek de Boer zitting hebben. Ik ben voor deze functie gevraagd vanuit mijn positie bij NHL Stenden hogeschool. Hier ben ik directeur van de academie Technology & Innovation met opleidingen op het gebied van Chemie/Life Sciences, Engineering, Built Environment en onderzoekscentra op de thema’s Duurzame Kunststoffen & Circular Plastics, Computer Vision & Data Science, Water Technology, Smart Manufacturing en Duurzame Bouw. Ook ben ik bestuurder van het Centre of Expertise GreenPac (Green Polymer Application Centre).

Mijn achtergrond ligt in de sociale en organisatiepsychologie, zo heb ik onderzoek gedaan naar de aidscampagne in Nederland en naar training van operators in de chemische industrie. Mijn ervaring ligt in diverse gebieden in het hbo-onderwijs, zo was ik lang betrokken bij de opleiding Communication & Multimedia Design en was ik hoofd van de lerarenopleidingen Exacte Vakken, maar ook stafhoofd HRM.

Ik krijg energie van de bevlogenheid van studenten en medewerkers voor hun vak. Ik vind het geweldig om te zien aan welke bijzondere, maatschappelijk relevante projecten we vanuit de hogeschool een bijdrage leveren. De dynamiek van een omgeving waarin iedereen bezig is met persoonlijke en professionele ontwikkeling spreekt me erg aan.

In mijn vrije tijd ga ik met mijn Italiaanse man en onze twee dochters graag naar het theater, ik maak graag flinke wandelingen, lees veel en ik ben gek op quizzen.
Het Centre of Expertise Watertechnologie vind ik een mooie manier om ervoor te zorgen dat we steeds meer toegepaste kennis en steeds meer afgestudeerden in de watertechnologie krijgen om aan de vraag in het werkveld te kunnen voldoen. Er ligt een strategisch plan, waar ik graag met elkaar mee aan de slag wil. Het is soms niet eenvoudig om de verschillende partners en hun belangen in het CEW goed aan elkaar te verbinden. Samen krijgen we dat voor elkaar.

Niek De Boer

Bestuurslid

Eind 2020 ben ik begonnen als Locatiedirecteur/ Directeur Onderzoek op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Daarvoor heb ik bijna 25 jaar voor advies- en ingenieursbureaus gewerkt. Hiervan onder andere bijna 14 jaar bij een voor velen bekende: Arcadis. Daar heb ik de laatste jaren twee uitdagende directierollen mogen vervullen, namelijk die van de marktgroep Waterbeheer & Groene Ruimte en daarna van de Businessline Milieu. De laatste jaren begon het een beetje te kriebelen:  “Ga ik dit soort werk nog 20 jaar doen of moet ik eens een keer wat anders?” En toen kwam de vacature bij HVHL langs. Een prachtige brede rol, waarin ik me kan verrijken, maar waarin ik ook opleidingen en daardoor studenten kan verrijken. Dat voelt als meerwaarde en daar ben ik dan voor gegaan. En dit gevoel komt uit. Binnen een maand zat ik vervolgens meermaals rond de tafel met het CEW om de samenwerking te versterken en nu dus in de rol van bestuurslid.

Mijn achtergrond is dat ik in Wageningen ben afgestudeerd als Hydroloog. Daarvoor heb ik Milieukunde gedaan op het Van Hall Instituut, toen nog in Groningen. Veel energie krijg ik van samen nieuwe samenwerkingen en ontwikkelingen opzetten. SAMEN STERK. Waarom ik graag voor het CEW werk, hoef ik met deze achtergrond en willen gaan voor SAMEN STERK volgens mij aan niemand uit te leggen. Ik hoop samen met het CEW krachtige allianties neer te zetten met meer continuïteit.

Renata Douma

Officemanager

Ik zag de vacature van Office Manager bij het CEW in december 2020 voorbijkomen op een vacaturesite; deze sprak me meteen aan en dus heb ik hierop gereageerd. Twee weken later kon ik beginnen.

Als vooropleiding heb ik de hotel management school in Leeuwarden gedaan en daarna heb ik verschillende functies gehad in de commerciële sector, die allemaal raakvlakken hebben met mijn werk bij CEW (HRM, financieel en secretarieel).

Van ‘regelen en organiseren’ in een brede en zelfstandige functie krijg ik energie. Ik vind het leuk dat ik nu bij een organisatie werk met maatschappelijke betrokkenheid, in een setting waarin je veel te maken hebt met (internationale) studenten.

Voor mij zijn plezier in mijn werk en leuke collega’s het allerbelangrijkste en volgens mij moet dat zeker goedkomen!

Marise Schotanus

Office-assistent

Via via kwam ik erachter dat het CEW iemand zocht voor het secretariaat en de administratie. Ik had mij al eens eerder verdiept in wat het CEW doet en waar het voor staat en dat vond ik en vind ik nog steeds erg interessant. Dus toen deze kans kwam heb ik meteen mijn CV gemaild, mocht ik op gesprek komen en zat ik een maand later op mijn plek. Want zo voelt het echt.

Hiervoor heb ik jarenlang voor een technische groothandel gewerkt op de afdeling marketing. Ik heb een directiesecretaresse-opleiding gevolgd en nadat ik er al een tijdje aan dacht om een nieuwe uitdaging te zoeken, wist ik dat ik graag weer aan het werk wilde in een secretariële functie.

Ik vind het namelijk erg leuk om verschillende werkzaamheden op te pakken. Zo is geen dag hetzelfde. Ik ben behulpzaam en ik krijg dan ook energie van het regelen en organiseren van praktische zaken voor collega’s en studenten.

Het CEW werkt samen met studenten aan het oplossen van water gerelateerde vraagstukken en technologieontwikkeling voor bedrijven en overheden. Superbelangrijk, vooral in deze tijd. Om deel uit te maken van een maatschappelijk betrokken organisatie voelt voor mij erg goed.

Ik hoop bij het CEW veel te leren. Plezier en voldoening in mijn werk vind ik erg belangrijk, net als goed contact met leuke collega’s. Tot nu toe bevalt het heel goed.

Maarten Trilsbeek

Talentmanager

Onderwijs, techniek én werken met mensen, een unieke combinatie waar ik elke dag weer energie van krijg. Of dat nu het begeleiden van afstudeerders binnen complexe projecten of het uitleggen van het hoe en waarom achter het maken van mist is aan leerlingen van een basisschool, dat maakt voor mij niet uit. In mei 2015 kreeg ik de kans om vanuit de NHL Hogeschool gedetacheerd te worden bij het CEW. Werken binnen een stichting die onderwijs en bedrijfsleven verbindt, daar heb ik niet lang over na hoeven denken. In eerste instantie was mijn rol voornamelijk het managen van de projecten die het CEW uitvoert. Die projecten proberen we zoveel mogelijk uit te voeren samen met studenten en docenten van hogescholen. Met uitbreiding van het CEW team, is mijn rol steeds meer ‘’schakel tussen onderwijs en CEW’’ geworden. Wat ik dan zoal doe de hele dag? CEW promoten binnen het onderwijs, (potentiele) watertechnologie studenten enthousiasmeren, onderwerpen inbrengen in het onderwijs, kwaliteit bewaken en bijsturen waar nodig en niet te vergeten: zorgen dat we voldoende studenten binnen boord hebben om het groeiende aantal projecten uit te kunnen voeren.

Tjeerd Rintjema

Marketing- & Communicatieadviseur

In mijn werk zoek ik naast plezier ook altijd maatschappelijke relevantie, het CEW biedt die volop! Over watertechnologie had ik eerlijk gezegd nog nooit echt nagedacht tot ik de vacature bij het CEW zag. Nu realiseer ik me dat watertechnologie een vakgebied is van levensbelang, dat de komende jaren bovendien alleen nog maar groter en belangrijker zal worden. Als pr- en communicatiespecialist ‘verkoop’ ik de diensten van het CEW, namelijk toegepast watertechnologisch onderzoek, via de verschillende online en offline kanalen. Daarnaast help ik mee bij het werven van studenten voor de watergerelateerde opleidingen van Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool. Een van de doelstellingen van het CEW is om te zorgen voor voldoende goed geschoold personeel voor de watertechnologiesector, nu en in de toekomst. Pr en communicatie spelen daarbij een zeer belangrijke rol en dat motiveert mij. Ik krijg energie van een groep basisschoolkinderen die we een onvergetelijke dag bezorgen door uitleg te geven over watertechnologie met behulp van ‘vette’ experimenten. Maar ook van een mooie publicatie naar aanleiding van een persbericht over een van onze innovatieve projecten. Het verschil maken, dat is wat het CEW doet en dat is waar ik zelf vrolijk van word!

Länk Vaessen

Business Developer

Hoe ik bij het CEW terechtkwam? Tja, dat is niet zo’n spannend verhaal vrees ik, mijn zwager wees me op een vacature in de krant, waarna ik een sollicitatiebrief stuurde. Dat resulteerde in een gesprek en uiteindelijk dus in mijn aanstelling als Business Developer. Ik heb HEAO Commerciële Economie gestudeerd ben daarna bij Philips Lighting aan de slag gegaan als Internationaal Product Manager, waarbij ik verantwoordelijk was voor onder andere de oplaadbare batterijen. Na acht jaar bij Philips gewerkt te hebben werd ik Marketing Manager bij Donker Groen (Groenvoorziener). In 2003 startte ik mijn eigen bedrijf in niet chemische waterzuiveringen. Dat waren spannende tijden waarin ik mooie dingen heb gedaan en veel in het buitenland ben geweest. Helaas kwam de bankencrisis een half jaar te vroeg voor mij en moest ik mijn bedrijf sluiten. De opgedane kennis komt mij nu bij het CEW goed van pas. Nog steeds krijg ik energie van het kunnen inspelen op de behoefte van klanten, iets voor hen kunnen betekenen en vertrouwen winnen. Wat ik leuk vind aan werken bij het CEW is dat ik iets unieks en belangrijks mag verkopen. Bij een ‘commerciële meneer’ denken mensen toch al snel aan de verkoop van een product of dienst, maar kennis verkopen in samenwerking met een Hogeschool en de Overheid dat is bijzonder! Het is in mijn beleving ook de toekomst, ‘het nieuwe leren’: bedrijven geven aan waar behoefte aan is en het onderwijscurriculum wordt daarop aangepast. Studenten werken straks veel meer met echte business cases en in plaats van droge theoretische stof. Ik wil met het CEW bereiken dat we op inhoud dé kennisinstelling voor toegepast onderzoek in de watertechnologie zijn en dat we samen met de Hogescholen ‘het nieuwe leren’ mede vormgeven.

Jordi Moreno

Projectmanager

When I heard that CEW would be a partner in the new project LL4WIDE (Living Labs for Water Innovation Demonstration Exchange), I asked the then director directly for more information. At the end of that talk, I decided to apply for the position of Project Manager as we considered my skills would fit perfectly. I obtained a BSc of Environmental sciences and a MSc of Water Science and Technology, both at the University of Girona (Catalonia, Spain). Later, I’ve recently obtained a PhD from the University of Twente, during my PhD thesis I developed the Blue Energy technology to further commercialization. I like to start new things and new project (ideas), or help others enhancing their ideas. Curiosity is my main drive. CEW is highly dynamic, in terms of different projects with different durations, also the combination of young students and senior management, make an amazing atmosphere to teach and learn. I would like to increase the international relations of CEW by starting new European endeavors and also, with my background, bring some new expertise in the company to increase the excellence of our applied research work.

Karolina Smiech

Onderzoeker

I am connected to the CEW via my position as a researcher at NHL-Stenden and VHL Universities of Applied Sciences. After I graduated from MSc Water Technology at Wetsus Academy, I heard via my network that there was a position available at these universities in cooperation with CEW. I liked the description of this position and decided to apply. I did my BSc of Environmental Technology at Gdansk University of Technology, in Poland and my MSc of Water Technology at Wetsus Academy/ Wageningen University. I am always happy when the work we do together with our students and colleagues contributes to solving real problems companies face, when we can contribute to the development of companies’ products. I am happy when results obtained in our research are translated into real-life applications. At CEW I get to work on various projects and explore various water technologies. I very much like the “applied” aspect of the research we do. In my work I get to learn from specialists from companies who are our clients as well as from my colleagues at CEW. I get to meet many very different people – I supervise students from all over the world. My job gives me an opportunity to do a variety of tasks, combining practical hands-on work in the laboratory and work behind a computer, doing things myself and supervising students, combining research and education. My goal is to continue developing my practical knowledge and skills of water technologies and their applications, to build my expertise in this field. I want to be a specialist who can be relied on.

Olga Sójka

Onderzoeker

I have been aware of CEW for a while now, since I have been around the Water Campus one way or another since 2015. While I was employed as a postdoctoral researcher at Wetsus in 2023, it came to my attention that CEW is searching for someone with a background in microbiology to fill in their researcher position. During an informal meeting with Jordi, he has introduced the organization to me and I was sold. The position really suited my background and my job expectations. I have obtained my BSc degree in Environmental Protection Engineering at Wrocław University of Science and Technology in Poland and my MSc in Water Technology at Wetsus Academy / Wageningen University. After graduation, I had a chance to work as a water technologist in two companies focused on decentralized drinking water and wastewater treatment. However, my interest in water research brought me back to Wetsus where I did my PhD project in collaboration with the Biomedical Engineering department at the UMCG, studying the influence of pipe materials and a nanogel coating on biofilm formation in drinking water distribution systems. After that, I remained one more year at Wetsus, exploring other biotechnology and microbiology research areas as a postdoc researcher. I really enjoy interacting with people, exchanging experiences and knowledge, learning and giving advice. I always hope that what we do in the environment- and water-related research will inspire others, especially those at the very early stages of their careers, to consider taking this direction too. In these respects, CEW has a lot to offer. The variety of multidisciplinary projects and daily tasks, interacting with companies and colleagues, supervising students, all of it creates a dynamic environment that allows continuous learning and personal growth. And the fact that the research done here results in applied sustainable solutions makes it even more attractive. I hope that working at CEW will expand my knowledge in water technology further and help me gain practical skills, so I can grow into an advisory role.

Janneke Dickhout

Projectmanager

Tijdens mijn PhD-onderzoek bij Wetsus ben ik meerdere keren door het CEW benaderd met de vraag wat ik wilde na mijn verdediging, en na een aantal gesprekken ben ik in overleg met het NHL (van waaruit ik gedetacheerd ben) hier terechtgekomen. Ik combineer daardoor dus het onderwijs bij NHL/VHL met onderzoeksprojecten bij het CEW. Ik heb natuurwetenschappen gestudeerd in Nijmegen, afstudeerrichting Fysische Chemie. Daarna ben ik bij Wetsus begonnen aan mijn PhD-onderzoek. In samenwerking met Membrane Science en Technology aan de Universiteit van Twente, heb ik 4 jaar lang onderzoek gedaan aan olie-waterscheiding met behulp van membranen, en dan met name de interactie tussen oliedruppels en oppervlakken onder verschillende omstandigheden. Op 1 november ben ik officieel gepromoveerd! Het opleiden van een volgende generatie onderzoekers en technologen vind ik ontzettend mooi, omdat zij een heel belangrijke rol gaan spelen in een wereld waarin we slimmer om moeten gaan met resources, zoals bijvoorbeeld water en energie. Ik vind het fijn als een student een stageproject met veel plezier doet en afrondt. Toch haal ik ook veel energie uit het motiveren en helpen van studenten bij wie het wat moeizamer verloopt, en het mooiste is dan als ze uiteindelijk zien dat ze het wel kunnen. En een persoonlijk dingetje: Ik vind dingen ontdekken die ik nog niet wist erg leuk. Als ik iedere dag met een beetje meer kennis naar huis ga dan dat ik die ochtend vertrok ben ik tevreden. Het werk is ontzettend gevarieerd. Ongeacht je achtergrondkennis word je op projecten gezet waar je misschien nog niet zo veel van weet, wat de mogelijkheid biedt om zelf ook veel te groeien. Daarnaast is het een leuk team van mensen waar naast hard werken ook het sociale gedeelte hoog in het vaandel staat. Wat ik wil bereiken bij het CEW is de verbinding tussen de hogeschool en het CEW versterken, de lijntjes korter maken en zo nog meer succesvolle samenwerkingen helpen opzetten.

Uche Obinna

Onderzoeker

With my multidisciplinary background and my contacts at NHL Stenden and in Friesland, I see myself as a good asset as a researcher for multiple projects at CEW. I started as a student of Environmental Sciences at Van Hall Larenstein University of Applied Sciences in Leeuwarden, obtained a master in Environmental and Energy management at the University of Twente, and a PhD from the department of Industrial Design Engineering of TU Delft.

My PhD research was financed by the Province of Friesland and was executed in conjunction with NHL Stenden University of Applied Sciences and TU Delft. My link with NHL Stenden brought me in contact with CEW to fill the position of researcher.

It is interesting to work on projects at CEW because I like new challenges that broaden my network and horizon. I am going to work on two projects for CEW. The first project is ‘Bridging the water’, where I will focus on the institutionalisation of the water trainings and living labs developed in South Africa. I want to help them achieve one of the important aims of the project, which is bridging the gap, between the current fragmentation of water training-programs in South Africa.

In order to take the living labs so far developed to the next level, you must go beyond just the development and implementation of technology. You want to create a collaboration between the living labs, the government and the universities, the way it is done in the Netherlands.  In this capacity, the development of sustainable business models for the future development of living labs will be the major focus.

The second project I am going to do research for, is focussing on how to broaden the scope of water technology in Northern Netherlands. It aims at finding out what is going on in this area of water technology, what the goals and challenges are. An important question is therefore related to foster water innovation in a regional context.

Besides caring about the well-being of its workers, CEW works on developing innovative solutions that add value to society and support sustainability. The projects they work on match all my interests, and I feel very motivated and full of energy to be a part of this. I am excited to see what this new chapter is going to bring me.

Maarten van de Griend

Onderzoeker

Tijdens het schrijven van mijn proefschrift bij Wetsus en het oriënteren op mijn toekomstige carrière, hoorde ik over de vacature van onderzoeker bij het CEW. Aangezien het werken met studenten een belangrijke drijfveer voor mij is, leek deze functie me een uitstekende kans. Bovendien voelt het voor mij als een vooruitgang om mijn loopbaan langzaam meer richting toegepast onderzoek te sturen. Vanuit een achtergrond in theoretische (astro)fysica besloot ik, na het behalen van mijn master, de stap naar watertechnologie te maken. Het is binnen dit werkveld mooi om te zien dat wetenschap niet ‘ver weg’ hoeft te zijn, maar ook heel tastbaar en praktisch kan zijn.

Ik krijg er energie van als ik de puzzelstukjes van een project in elkaar zie vallen doordat projectteamleden hun eigen specialiteiten zodanig weten in te zetten dat het team succesvol is. Het CEW vind ik een fijne organisatie om voor te werken omdat er mensen uit meerdere disciplines bij elkaar komen. Deze functie bij CEW is voor mij daarom een uitgelezen kans om mijn interesse te verbreden. Ik hoop dat ik met mijn achtergrond veel kan leren van en aan mijn collega’s en dat ik het vakgebied watertechnologie verder vooruit kan helpen!

Dana Colpa

Onderzoeker

Aan het eind van mijn postdoc bij de Rijksuniversiteit Groningen was ik op zoek naar een baan met maatschappelijke relevantie waarin ik mijn biochemische achtergrond in kan zetten. De natuur vind ik mooi en inspirerend en ik ben altijd geïnteresseerd geweest in hoe de natuur in detail werkt. Vanuit deze nieuwsgierigheid ben ik scheikunde gaan studeren met een specialisatie in moleculaire biologie & biotechnologie in de master. Na mijn studie heb ik promotieonderzoek gedaan naar DyP-peroxidases, enzymen die in water oplosbare kleurstoffen afbreken. Vervolgens heb ik als postdoc onderzoek gedaan naar de fermentatieve productie en afbraak van bioplastic PHA. Tijdens deze laatste periode heb ik vele studenten mogen begeleiden bij hun masterproject/ afstudeeronderzoek. Samen iets onderzoeken geeft me energie.

Door een collega van Rijksuniversiteit Groningen, Janneke Krooneman (ook docent bij de Wetsus Academy) werd ik gewezen op de vacature voor onderzoeker bij het CEW. De vacature sprak me direct aan: samen met studenten toegepast watertechnologisch onderzoek doen voor bedrijven. Onderzoek dat een bijdrage kan leveren aan de verbetering van het milieu en/ of dat een stap vormt richting een circulaire economie. Gelukkig werd ik aangenomen en kreeg ik de kans om bij te dragen aan dit mooie doel. Vanuit het CEW werk ik twee dagen in de week bij Wetterskip Fryslân om opgeleid te worden tot waterzuiveringstechnoloog en om de samenwerking tussen CEW en Wetterskip Fryslân te versterken.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons