Martijn Bijmans

Werkzaam bij CEW sinds: 1 oktober 2016
Algemeen Directeur

De innovatieve watertechnologiesector in Nederland is snel groeiend en heeft behoefte aan ondersteuning en human capital. Het is voor mij de persoonlijke uitdaging om te zorgen dat het CEW optimaal kan voorzien in deze behoefte. Tegelijkertijd hebben de hogescholen in Nederland een enorme potentie om hun kennis in te zetten voor valorisatie van kennis en het opleiden van de beste talenten waar bedrijven zo hard naar zoeken. Een dynamiek vinden die deze gelijke doelen verbindt in verschillende organisaties is zeer uitdagend maar hard nodig.

Het samenbrengen van technologiebedrijven, eindgebruikers, kennisinstellingen en overheden zal ook resulteren in een versnelde ontwikkeling en implementatie van technologieën en oplossingen. Hierdoor zal Nederland een boegbeeldfunctie binnen Europa kunnen verwerven en zal de ambitie van het CEW om hét Nederlands toegepaste watertechnologiecentrum te zijn werkelijkheid worden.

Yvette de Vlieg

Werkzaam bij CEW sinds: april 2012
Office Manager

“Mijn start bij het CEW bestond uit een kleine interimklus.”  Het was april 2012 en het Centre stond nog in de kinderschoenen. Als gevolg van deze klus hoorde ik dat er bij het CEW een vacature was voor een Office Manager. Ik heb direct gesolliciteerd, werd aangenomen en ben sindsdien niet meer weggegaan. Met volle overgave en enthousiasme heb ik, samen met collega’s, mijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het CEW tot wat het nu is. En dan werk ik inmiddels dus al ruim zes jaar in de watertechnologie. Een ontzettend belangrijk onderdeel van onze huidige maatschappij en wereld(problematiek).

In de functie van Office Manager voel ik mij helemaal thuis. Samen met mijn collega’s voer ik de backoffice uit en ondersteun ik iedereen waar nodig. Daarnaast voer ik het secretariaat van de Raad van Toezicht uit bij ons Centre.  Omdat wij een relatief kleine organisatie zijn, heb ik vanaf dag één heel uiteenlopende taken mogen vervullen (HRM, Financiën, Projectondersteuning, Secretariaat etc.). Mijn functie is ontzettend veelzijdig, geen dag is hetzelfde en dat geeft mij energie en veel werkplezier.

Waar ik verder blij van word, zijn de bijzondere projecten waaraan wij werken.

Als ik dan door Leeuwarden rijd, langs de mistfontein van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, dan ben ik trots dat wij daar als CEW aan meegewerkt hebben. En zo zijn er door de jaren heen veel meer projecten geweest waar ik nog enthousiast over kan vertellen. Projecten die de media hebben gehaald en die vaak een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het oplossen van (wereld)waterproblemen.

Het CEW is  een prachtige organisatie, met veel kennis en kunde en bovendien een uniek samenwerkingsverband. Als Office Manager bij het CEW voel ik mij er toe doen!

Maarten Trilsbeek

Werkzaam bij CEW sinds: mei 2015
Project Manager

“Onderwijs, techniek én werken met mensen, een unieke combinatie waar ik elke dag weer energie van krijg.” Of dat nu het begeleiden van afstudeerders binnen complexe projecten of het uitleggen van het hoe en waarom achter het maken van mist is aan leerlingen van een basisschool, dat maakt voor mij niet uit.

In mei 2015 kreeg ik de kans om vanuit de NHL Hogeschool gedetacheerd te worden bij het CEW. Werken binnen een stichting die onderwijs en bedrijfsleven verbindt, daar heb ik niet lang over na hoeven denken.

In eerste instantie was mijn rol voornamelijk het managen van de projecten die het CEW uitvoert. Die projecten proberen we zoveel mogelijk uit te voeren samen met studenten en docenten van hogescholen. Met uitbreiding van het CEW team, is mijn rol steeds meer ‘’schakel tussen onderwijs en CEW’’ geworden. Wat ik dan zoal doe de hele dag? CEW promoten binnen het onderwijs, (potentiele) watertechnologie studenten enthousiasmeren, onderwerpen inbrengen in het onderwijs, kwaliteit bewaken en bijsturen waar nodig en niet te vergeten: zorgen dat we voldoende studenten binnen boord hebben om het groeiende aantal projecten uit te kunnen voeren.

Bob van Bijnen

Werkzaam bij CEW sinds: 1 december 2016
Project Manager

“Vanuit mijn eigen bedrijf, NewAna, was ik al diverse malen door het CEW ingehuurd voor verschillende projecten. Toen het CEW een nieuwe projectmanager zocht, waren de lijntjes dus kort. Ik heb een opleiding gevolgd in Laboratorium- en Procestechnologie aan de NHL. Dit in combinatie met mijn facilitaire achtergrond bij Wetsus en mijn ervaring bij het Waterapplicatiecentrum, maakte dat ik goed in het profiel paste van projectmanager bij het CEW.

Ik krijg er energie van als ik een MKB-er kan helpen in het proces om de werking van zijn product te bewijzen, het product versneld in de markt te krijgen en waterproblemen gezamenlijk op te lossen.
Het CEW is een multidisciplinaire organisatie, waar je leert van je collega’s door samen te werken aan projecten. Daarnaast is het CEW een lerende organisatie, waar altijd ruimte en aandacht is voor groei in projecten, kennis en kwaliteit. Samen met mijn collega’s hoop ik het CEW verder te ontwikkelen als stevige en kwalitatief goede projectorganisatie die de klant goed en naar tevredenheid kan helpen.

Nikolaj Walraven

Werkzaam bij CEW sinds: mei 2017
Project Manager

Al sinds de oprichting in 2012 werk ik samen met het CEW vanuit mijn eigen bedrijf GeoConnect. Het CEW zat destijds in het Fryslân Fernijt III-project ‘On-line bewaking van Legionella preventie systemen’ en daarbij speelde sensortechnologie een belangrijke rol. Vanuit GeoConnect doe ik aan sensorontwikkeling en zodoende wisten we elkaar te vinden. Het CEW heb ik altijd een interessante organisatie gevonden omdat deze bedrijven, onderwijs en overheid met elkaar verbindt.

Van oorsprong ben ik geochemicus, ik studeerde geochemie aan de UU en promoveerde aan de VU in Amsterdam. Inmiddels ben ik 12 jaar zelfstandig ondernemer en ik voelde de behoefte om mijn activiteiten te verbreden. Daarom besloot ik een open sollicitatie naar het CEW te sturen om hier in deeltijd te komen werken. Die kwam precies op het juiste moment; ze zochten ondersteuning op het gebied van projectmanagement, acquisitie en het verwerven van Europese projecten. Omdat we elkaar al goed kenden was het snel geregeld en ‘the rest is history’. Ik ben bij het CEW in een fris en gedreven team terechtgekomen, allemaal mensen die helemaal gaan voor de watertechnologie, dat is erg prettig en motiverend.

Mijn ambitie is om het laboratorium meer naar het veld te brengen. Door op locatie te meten en op basis van de resultaten direct processen aan te sturen, kunnen veel tijd en kosten bespaard worden. Mijn kennis op het gebied van sensortechnologie kan ik daarbij goed gebruiken. In deeltijd voor het CEW werken, naast het runnen van mijn eigen bedrijf, biedt mij precies de verbreding die ik zocht!

Tjeerd Rintjema

Werkzaam bij CEW sinds: januari 2016
Pr- en Communicatie specialist

“In mijn werk zoek ik naast plezier ook altijd maatschappelijke relevantie, het CEW biedt die volop!” Over watertechnologie had ik eerlijk gezegd nog nooit echt nagedacht tot ik de vacature bij het CEW zag. Nu realiseer ik me dat watertechnologie een vakgebied is van levensbelang, dat de komende jaren bovendien alleen nog maar groter en belangrijker zal worden.

Als pr- en communicatiespecialist ‘verkoop’ ik de diensten van het CEW, namelijk toegepast watertechnologisch onderzoek, via de verschillende online en offline kanalen. Daarnaast help ik mee bij het werven van studenten voor de watergerelateerde opleidingen van Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool. Een van de doelstellingen van het CEW is om te zorgen voor voldoende goed geschoold personeel voor de watertechnologiesector, nu en in de toekomst. Pr en communicatie spelen daarbij een zeer belangrijke rol en dat motiveert mij.

Ik krijg energie van een groep basisschoolkinderen die we een onvergetelijke dag bezorgen door uitleg te geven over watertechnologie met behulp van ‘vette’ experimenten. Maar ook van een mooie publicatie naar aanleiding van een persbericht over een van onze innovatieve projecten. Het verschil maken, dat is wat het CEW doet en dat is waar ik zelf vrolijk van word!

Lank- Vaessen

Werkzaam bij CEW sinds: juni 2013
Business Developer

Hoe ik bij het CEW terechtkwam? Tja, dat is niet zo’n spannend verhaal vrees ik, mijn zwager wees me op een vacature in de krant, waarna ik een sollicitatiebrief stuurde. Dat resulteerde in een gesprek en uiteindelijk dus in mijn aanstelling als Business Developer. Ik heb HEAO Commerciële Economie gestudeerd ben daarna bij Philips Lighting aan de slag gegaan als Internationaal Product Manager, waarbij ik verantwoordelijk was voor onder andere de oplaadbare batterijen. Na acht jaar bij Philips gewerkt te hebben werd ik Marketing Manager bij Donker Groen (Groenvoorziener). In 2003 startte ik mijn eigen bedrijf in niet chemische waterzuiveringen. Dat waren spannende tijden waarin ik mooie dingen heb gedaan en veel in het buitenland ben geweest. Helaas kwam de bankencrisis een half jaar te vroeg voor mij en moest ik mijn bedrijf sluiten. De opgedane kennis komt mij nu bij het CEW goed van pas.

Nog steeds krijg ik energie van het kunnen inspelen op de behoefte van klanten, iets voor hen kunnen betekenen en vertrouwen winnen. Wat ik leuk vind aan werken bij het CEW is dat ik iets unieks en belangrijks mag verkopen. Bij een ‘commerciële meneer’ denken mensen toch al snel aan de verkoop van een product of dienst, maar kennis verkopen in samenwerking met een Hogeschool en de Overheid dat is bijzonder! Het is in mijn beleving ook de toekomst, ‘het nieuwe leren’: bedrijven geven aan waar behoefte aan is en het onderwijscurriculum wordt daarop aangepast. Studenten werken straks veel meer met echte business cases en in plaats van droge theoretische stof.

Ik wil met het CEW bereiken dat we op inhoud dé kennisinstelling voor toegepast onderzoek in de watertechnologie zijn en dat we samen met de Hogescholen ‘het nieuwe leren’ mede vormgeven.

Francisca Medina Pappermann

Werkzaam bij CEW sinds: 1 april 2018
Project Manager

I started working for CEW on the first of April, after moving from Switzerland. I was looking to start my career in the water field; my target country was the Netherlands because of having one of the best qualities of water due to the promotion of leading technologies. CEW was the perfect place to expand my career because it combines water, science and technology.

I studied a chemistry degree in Chile and after working for a while in a biotech research centre there, I pursued a master in environmental engineering in Barcelona.

The improvement of the technologies related to the water resource is one of my life passions and it is what motivates me to contribute to reaching a more sustainable world. What I like the most about CEW is the cooperative interaction between the education and research sector and the companies and governmental parties. Becoming a society that takes care of the environment and its limited resources is nowadays one of our great challenges, I believe that at/with CEW we can contribute together and help make this a reality.

Sandra Bruinenberg

Werkzaam bij CEW sinds: 24 juli 2017
Docent Onderzoeker

Via via hoorde ik dat het CEW waarschijnlijk mensen nodig had, omdat er iemand was vertrokken. Ik kreeg de tip om contact op te nemen met Martijn Bijmans. Dat heb ik gedaan en met succes!

Ik heb Scheikundige Technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Daarna heb ik vier jaar aan biofouling van reverse osmose membranen bij Wetsus gewerkt. Vervolgens werkte ik bij een klein bedrijf dat voor klanten meer informatie uit meetgegevens haalde. Daarna werkte ik bij ECM Technologies waarbij ik onderzoek deed naar het elektrochemisch verspanen van metalen en legeringen.

Van projecten gestructureerd uitvoeren krijg ik energie; ervoor zorgen dat alle (meet)gegevens in een net en aantrekkelijk rapport worden beschreven, waar alle betrokkenen in het project blij mee zijn. Ook krijg ik energie van studenten vaardigheden bijbrengen en te zien hoe ze zich ontwikkelen.

Het CEW lost vaak milieutechnische vraagstukken op, dat vind ik een erg goed doel. Ook vind ik het goed dat hierbij studenten betrokken zijn, zodat zij al tijdens hun studie interessante projecten kunnen uitvoeren en hun vaardigheden op een erg nuttige manier kunnen verbeteren en uitbreiden.

Persoonlijk wil ik me graag weer meer verdiepen in watertechnologie en zo mijn kennis op dit gebied uitbreiden. Ik ben docent-onderzoeker en wil me graag ook ontwikkelen als docent.

Bob Laarhoven

Werkzaam bij CEW sinds: 1 januari 2018
Onderzoeker

Via een gesprek met mijn naamgenoot Bob van Bijnen en naar aanleiding van een eerdere samenwerking binnen het CADOS-project kwam ik bij het CEW terecht.

Ik ben geboren in Oud Gastel, een klein plaatsje in de Nederlandse provincie, Noord-Brabant. In 1998 begon ik aan mijn studie chemie aan de hogeschool in Etten-Leur en in 1999 startte ik een MSc-studie Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met specialisatie in marien biologieonderzoek. Vanaf 2006 volgde ik een post-master educatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Leren & Onderwijzen, resulterend in een eerste graad bevoegdheid als docent biologie.

Begin 2008 ging ik aan de slag als junior-onderzoeker bij de afdeling Aquaculture en visserij van Wageningen Universiteit. Hier werkte ik in het Europese aquacultuurproject ‘SustainAqua’, dat verschillende experimenten met betrekking tot duurzame verbeteringen in recirculerende aquacultuursystemen ondersteunde en uitvoerde. In 2009 begon ik te werken als onderzoeksmanager bij Til-aqua International, en werkte ik aan de verbetering van tilapia-fry-productie in termen van betere voeding en ontwikkeling. Ook voerde ik verschillende voedingsonderzoeken uit voor externe bedrijven en deed ik onderzoek naar temperatuur gestuurde geslachtsomkering van Tilapia. Van 2010 tot 2017 ben ik actief geweest voor de Nederlandse Vereniging van Aquacultuur (NGVA) als lid van de activiteitencommissie, die bijeenkomsten en excursies organiseert over Aquacultuur. In de zomer van 2010 startte ik mijn werk als promovendus van de subafdeling Milieutechnologie van Wageningen Universiteit. Tijdens mijn doctoraat was ik gestationeerd bij Wetsus, Europees kenniscentrum voor watertechnologie onderzoek, in Leeuwarden. In 2015, voordat ik promoveerde, begon ik te werken als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Producten en processen voor biotechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier voerde ik onderzoek uit naar het hergebruik en de detectie van tertiaire cellulose, binnen de CADOS-project. Momenteel onderzoek ik, naast mijn werkzaamheden voor het CEW, manieren om een ​​bedrijf op te zetten dat aquatische wormen produceert voor de Europese markten voor siervis en kweekvis.

Van mooi onderzoek uitdenken, opzetten, uitvoeren en studenten zien groeien krijg ik energie. Het CEW slaat een mooie brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven, met afwisselende onderwerpen. Mijn ambitie bij het CEW is om mijn rol als onderzoekersbegeleider uitdagend te houden en zo goed als ik kan te blijven invullen met al mijn ervaring als onderzoeker en begeleider.

Maria Osuna Gonzalez

Werkzaam bij CEW sinds: 23 April 2018
Researcher

I started working for CEW on April 23, 2018. I learned that CEW was looking for new colleagues and with my background in Environmental Microbiology it looked like a perfect fit, moreover since I really enjoy working with students.

I studied Microbiology at the University of the Basque Country, in my home country Spain. After finishing my degree I pursued a PhD in Environmental Biotechnology at the same university, with part of the experimental work performed at Wageningen University. After finishing my Degree I have held several Postdoc positions in universities and research institutes in the Netherlands, Portugal and Spain.

I believe that with biotechnology we can make our surrounding world more sustainable, treat our wastewater and recover valuable resources from it. What I like about CEW is the interaction between research & education and private companies, which ensures that our projects are of practical relevance.

I am passionate about working with biology in order to produce something valuable or to solve a problem somewhere. This combined with working with students, from whom you get a lot of energy through their enthusiasm and drive for changing things to make the world a little better. At CEW I want to achieve to do great and high quality research projects, while on the way educate young promising students and learn from them as well.

Victor Torres

Werkzaam bij CEW sinds: May 2018
Researcher

Before finishing my PhD at TU Delft, I started looking for jobs and I came across the vacancies at CEW through its website. I actually had some references about CEW and I already had heard upon some of the projects already running here so I decided to apply.

After being accredited as chemical engineer (University of Alicante, Spain), I started working in the water treatment sector for a few years. I developed my career in many positions, stating from doing chemical analysis to second engineer plant manager at the end. I knew about a research project at TU Delft related to the effects of supercritical conditions on calcium carbonate alcohoxydes. When the project finished I started my PhD there.

I do like solving real problems and that is exactly what we do in all the projects that we have at CEW. The great variety of topics we have to deal with at CEW allows me to address a different challenge every day, which makes this job so dynamic and exciting.

For me, CEW is perfect because it combines the best of doing a PhD together with being in contact with daily issues at companies. I also consider Education as part of one of the key pieces in our society, thus supervising, motivating, and supporting students in the lab bring me a great personal satisfaction.

I actually want to influence and transmitting my joy for science and using it as vehicle to promote the critical thinking among our students. Besides that, I also would like to contribute to CEW to grow and becoming a referent within the water sector not just in the province of Friesland, but also in The Netherlands.

Inge van der Velde

Werkzaam bij CEW sinds: September 2018
Project Manager

Het CEW ken ik via mijn vorige werk bij waterschap Reest en Wieden en Drents Overijsselse Delta. Ik heb daar 15 jaar gewerkt als (senior) procestechnoloog/ adviseur waterketen en riolering. Vanuit die hoedanigheid had ik al eens contact gehad vanwege de mogelijke uitvoering van een project. Dat ging toen niet door, eigenlijk vanwege onbekendheid met het CEW van mijn kant. Ik had toen nog niet in de gaten wat het Centre nu precies kan leveren. Inmiddels zie ik dat de kwaliteit van zowel de studenten, als de begeleiding en het onderzoek prima gewaarborgd zijn. Wanneer ik dat destijds had geweten dan had ik het onderzoek zeker hier uitgezet.

Bij deze waterschappen heb ik in de loop der jaren een aantal rwzi’s mee ontworpen en in bedrijf gesteld. Daarnaast heb ik een nieuw type slibgisting mogen ontwerpen en in bedrijf stellen.

Bijdragen aan innovaties, op een manier die onze klanten en andere stakeholders écht voordeel oplevert, geeft mij energie. Zeker als we een probleem kunnen oplossen waar eerder nog geen standaardoplossing voor beschikbaar was.

Het CEW is voor mij een goede werkgever omdat het zich volledig richt op mijn vakgebied,  watertechnologie. Het feit dat ik mee mag denken over innovatieve oplossingen voor bedrijven en overheden en dát samen met een team waarin alle verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn, maakt het werken hier leuk.

Een van mijn missies is om de waterschappen bekender te maken met het CEW, zodat ze hier opdrachten gaan uitzetten. Op die manier kunnen studenten ervaren dat waterschappen een hele leuke werkgever zijn en kunnen waterschappen het dreigende personeelstekort voor de toekomst afwenden. Een pure win-winsituatie. Verder hoop ik dat we er in blijven slagen om aantrekkelijke projecten binnen te halen, waarmee we studenten kunnen enthousiasmeren voor de watertechnologiesector.

Jordi Moreno

Werkzaam bij CEW sinds: June 2018
Project Manager

When I heard that CEW would be a partner in the new project LL4WIDE (Living Labs for Water Innovation Demonstration Exchange), I asked for more information directly to Martijn Bijmans. At the end of that talk, I decided to apply for the position of Project Manager as we considered my skills would fit perfectly.

I obtained a BSc of Environmental sciences and a MSc of Water Science and Technology, both at the University of Girona (Catalonia, Spain). Later, I’ve recently obtained a PhD from the University of Twente, during my PhD thesis I developed the Blue Energy technology to further commercialization.

I like to start new things and new project (ideas), or help others enhancing their ideas. Curiosity is my main drive.

CEW is highly dynamic, in terms of different projects with different durations, also the combination of young students and senior management, make an amazing atmosphere to teach and learn.

I would like to increase the international relations of CEW by starting new European endeavors and also, with my background, bring some new expertise in the company to increase the excellence of our applied research work.

Karolina Smiech

Werkzaam bij CEW sinds: November 2013
Researcher

I am connected to the CEW via my position as a researcher at NHL-Stenden and VHL Universities of Applied Sciences. After I graduated from MSc Water Technology at Wetsus Academy, I heard via my network that there was a position available at these universities in cooperation with CEW. I liked the description of this position and decided to apply.

I did my BSc of Environmental Technology at Gdansk University of Technology, in Poland and my MSc of Water Technology at Wetsus Academy/ Wageningen University.

I am always happy when the work we do together with our students and colleagues contributes to solving real problems companies face, when we can contribute to the development of companies’ products. I am happy when results obtained in our research are translated into real-life applications.

At CEW I get to work on various projects and explore various water technologies. I very much like the “applied” aspect of the research we do. In my work I get to learn from specialists from companies who are our clients as well as from my colleagues at CEW. I get to meet many very different people – I supervise students from all over the world. My job gives me an opportunity to do a variety of tasks, combining practical hands-on work in the laboratory and work behind a computer, doing things myself and supervising students, combining research and education.

My goal is to continue developing my practical knowledge and skills of water technologies and their applications, to build my expertise in this field. I want to be a specialist who can be relied on.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew-leeuwarden.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden