Jeroen Rijnhart

Algemeen Directeur

Vanwege het vertrek van de toenmalige directeur ben ik door de Raad van Toezicht gevraagd om CEW aan te sturen. Ik combineer dit met mijn werk voor NHL Stenden.

Ik heb aan de TU Delft Civiele Techniek gestudeerd, afstudeerrichting civiele gezondheidstechniek. Na mijn studie, in 1991, heb ik een bewuste keuze gemaakt om eerst bij een groot advies & ingenieursbureau te gaan werken, ergens anders werken kon altijd nog. Dat werd Grontmij. In de 1e 10 jaar van m’n loopbaan heb ik m’n geld verdiend met water, eerst als projectmanager voor zuiveringsinstallaties voor communaal en industrieel afvalwater zowel in Nederland als in het buitenland, daarna als accountmanager Water. Vervolgens heb ik de 2e 10 jaar bij Grontmij een aantal directiefuncties vervuld en verdiende ik hoofdzakelijk geld als water. Uiteindelijk heb ik beide kunnen combineren als Divisiedirecteur Water & Energie. In deze functie kon ik mijn passie voor water combineren met (internationale) business- en organisatieontwikkeling.

Veel later dan oorspronkelijk het plan was, heb ik in 2014 de advies & ingenieursbranche verruild voor de semipublieke sector. Daar is voor mij een nieuwe wereld open gegaan en ben ik een zogenaamde ‘bordercrosser’ geworden. In opdracht van de RUG, Hanzehogeschool en Alfa college heb ik als directeur/kwartiermaker in 2 jaar tijd EPI-kenniscentrum, een nieuw kenniscentrum gericht op de aardbevingsproblematiek, in de markt gezet en voor financiering gezorgd. Sinds 2017 werk ik bij NHL Stenden hogeschool bij de academie Technology & Innovation. Daar houd ik mij onder andere bezig met organisatieontwikkeling gericht op het leggen en operationaliseren van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. Daarnaast ben ik lid van de RvT van een Voortgezet Onderwijs scholengemeenschap met scholen vanaf ISK en praktijkschool t/m gymnasium. Door de combinatie van deze onderwijsfuncties heb ik de afgelopen jaren een breed perspectief op het onderwijsveld in Nederland ontwikkeld. Daarnaast kan ik heel goed de verbinding leggen met het werkveld. Tevens ben ik lid van een gemeentelijke rekenkamercommissie.

Ik krijg er energie van als ik zie dat we een omgeving hebben gecreëerd waarin mensen zich ontwikkelen en affectief betrokken zijn. Dan gaat organisatieontwikkeling als het ware vanzelf. Voor mij komen bij het CEW een aantal zaken samen, organisatieontwikkeling, publiek-publiek en publiek-private cross overs, businessontwikkeling, een internationale focus, watertechnologie en bovenal een groep enthousiaste en gedreven collega’s.

Ik zou in mijn functie bij het CEW graag bijdragen aan het borgen van een stevig fundament onder de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek. Samenwerken klinkt theoretisch erg makkelijk, maar dat is het in de praktijk niet. Ik heb ervaren dat mensen regelmatig reageren als echte mensen en zich daarbij niet aan de theorie houden. Pas als je een deel van je autonomie durft toe te vertrouwen aan anderen en dit vertrouwen wordt beloond, dan ontstaat er een gezamenlijke basis. Dat kan stap voor stap worden uitgebouwd. Dat proces is bezaaid met valkuilen die we vaak pas zien als we achterom kijken. In andere organisaties heb ik ervaren dat mensen en organisaties vleugels krijgen op het moment dat je met elkaar successen kunt vieren. Dat gaan we bij CEW en met onze partners ook doen.

Jooske Haije

Bestuursvoorzitter

Sinds 1 november 2018 ben ik voorzitter van het bestuur van het Centre of Expertise Water Technology, waarin ook Jeroen Rijnhart en Betty Johanns zitting hebben. Ik ben voor deze functie gevraagd vanuit mijn positie bij NHL Stenden hogeschool. Hier ben ik directeur van de academie Technology & Innovation met opleidingen op het gebied van Chemie/Life Sciences, Engineering, Built Environment en onderzoekscentra op de thema’s Duurzame Kunststoffen & Circular Plastics, Computer Vision & Data Science, Water Technology, Smart Manufacturing en Duurzame Bouw. Ook ben ik bestuurder van het Centre of Expertise GreenPac (Green Polymer Application Centre).

Mijn achtergrond ligt in de sociale en organisatiepsychologie, zo heb ik onderzoek gedaan naar de aidscampagne in Nederland en naar training van operators in de chemische industrie. Mijn ervaring ligt in diverse gebieden in het hbo-onderwijs, zo was ik lang betrokken bij de opleiding Communication & Multimedia Design en was ik hoofd van de lerarenopleidingen Exacte Vakken, maar ook stafhoofd HRM.

Ik krijg energie van de bevlogenheid van studenten en medewerkers voor hun vak. Ik vind het geweldig om te zien aan welke bijzondere, maatschappelijk relevante projecten we vanuit de hogeschool een bijdrage leveren. De dynamiek van een omgeving waarin iedereen bezig is met persoonlijke en professionele ontwikkeling spreekt me erg aan.

In mijn vrije tijd ga ik met mijn Italiaanse man en onze twee dochters graag naar het theater, ik maak graag flinke wandelingen, lees veel en ik ben gek op quizzen.
Het Centre of Expertise Watertechnologie vind ik een mooie manier om ervoor te zorgen dat we steeds meer toegepaste kennis en steeds meer afgestudeerden in de watertechnologie krijgen om aan de vraag in het werkveld te kunnen voldoen. Er ligt een strategisch plan, waar ik graag met elkaar mee aan de slag wil. Het is soms niet eenvoudig om de verschillende partners en hun belangen in het CEW goed aan elkaar te verbinden. Samen krijgen we dat voor elkaar.

Niek De Boer

Bestuurslid

Eind 2020 ben ik begonnen als Locatiedirecteur/ Directeur Onderzoek op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Daarvoor heb ik bijna 25 jaar voor advies- en ingenieursbureaus gewerkt. Hiervan onder andere bijna 14 jaar bij een voor velen bekende: Arcadis. Daar heb ik de laatste jaren twee uitdagende directierollen mogen vervullen, namelijk die van de marktgroep Waterbeheer & Groene Ruimte en daarna van de Businessline Milieu. De laatste jaren begon het een beetje te kriebelen:  “Ga ik dit soort werk nog 20 jaar doen of moet ik eens een keer wat anders?” En toen kwam de vacature bij HVHL langs. Een prachtige brede rol, waarin ik me kan verrijken, maar waarin ik ook opleidingen en daardoor studenten kan verrijken. Dat voelt als meerwaarde en daar ben ik dan voor gegaan. En dit gevoel komt uit. Binnen een maand zat ik vervolgens meermaals rond de tafel met het CEW om de samenwerking te versterken en nu dus in de rol van bestuurslid.

Mijn achtergrond is dat ik in Wageningen ben afgestudeerd als Hydroloog. Daarvoor heb ik Milieukunde gedaan op het Van Hall Instituut, toen nog in Groningen. Veel energie krijg ik van samen nieuwe samenwerkingen en ontwikkelingen opzetten. SAMEN STERK. Waarom ik graag voor het CEW werk, hoef ik met deze achtergrond en willen gaan voor SAMEN STERK volgens mij aan niemand uit te leggen. Ik hoop samen met het CEW krachtige allianties neer te zetten met meer continuïteit.

Renata Douma

Office Manager

Ik zag de vacature van Office Manager bij het CEW in december 2020 voorbijkomen op een vacaturesite; deze sprak me meteen aan en dus heb ik hierop gereageerd. Twee weken later kon ik beginnen.

Als vooropleiding heb ik de hotel management school in Leeuwarden gedaan en daarna heb ik verschillende functies gehad in de commerciële sector, die allemaal raakvlakken hebben met mijn werk bij CEW (HRM, financieel en secretarieel).

Van ‘regelen en organiseren’ in een brede en zelfstandige functie krijg ik energie. Ik vind het leuk dat ik nu bij een organisatie werk met maatschappelijke betrokkenheid, in een setting waarin je veel te maken hebt met (internationale) studenten.

Voor mij zijn plezier in mijn werk en leuke collega’s het allerbelangrijkste en volgens mij moet dat zeker goedkomen!

Marise Schotanus

Office Assistent

Via via kwam ik erachter dat het CEW iemand zocht voor het secretariaat en de administratie. Ik had mij al eens eerder verdiept in wat het CEW doet en waar het voor staat en dat vond ik en vind ik nog steeds erg interessant. Dus toen deze kans kwam heb ik meteen mijn CV gemaild, mocht ik op gesprek komen en zat ik een maand later op mijn plek. Want zo voelt het echt.

Hiervoor heb ik jarenlang voor een technische groothandel gewerkt op de afdeling marketing. Ik heb een directiesecretaresse-opleiding gevolgd en nadat ik er al een tijdje aan dacht om een nieuwe uitdaging te zoeken, wist ik dat ik graag weer aan het werk wilde in een secretariële functie.

Ik vind het namelijk erg leuk om verschillende werkzaamheden op te pakken. Zo is geen dag hetzelfde. Ik ben behulpzaam en ik krijg dan ook energie van het regelen en organiseren van praktische zaken voor collega’s en studenten.

Het CEW werkt samen met studenten aan het oplossen van water gerelateerde vraagstukken en technologieontwikkeling voor bedrijven en overheden. Superbelangrijk, vooral in deze tijd. Om deel uit te maken van een maatschappelijk betrokken organisatie voelt voor mij erg goed.

Ik hoop bij het CEW veel te leren. Plezier en voldoening in mijn werk vind ik erg belangrijk, net als goed contact met leuke collega’s. Tot nu toe bevalt het heel goed.

Maarten Trilsbeek

Project Manager

Onderwijs, techniek én werken met mensen, een unieke combinatie waar ik elke dag weer energie van krijg. Of dat nu het begeleiden van afstudeerders binnen complexe projecten of het uitleggen van het hoe en waarom achter het maken van mist is aan leerlingen van een basisschool, dat maakt voor mij niet uit. In mei 2015 kreeg ik de kans om vanuit de NHL Hogeschool gedetacheerd te worden bij het CEW. Werken binnen een stichting die onderwijs en bedrijfsleven verbindt, daar heb ik niet lang over na hoeven denken. In eerste instantie was mijn rol voornamelijk het managen van de projecten die het CEW uitvoert. Die projecten proberen we zoveel mogelijk uit te voeren samen met studenten en docenten van hogescholen. Met uitbreiding van het CEW team, is mijn rol steeds meer ‘’schakel tussen onderwijs en CEW’’ geworden. Wat ik dan zoal doe de hele dag? CEW promoten binnen het onderwijs, (potentiele) watertechnologie studenten enthousiasmeren, onderwerpen inbrengen in het onderwijs, kwaliteit bewaken en bijsturen waar nodig en niet te vergeten: zorgen dat we voldoende studenten binnen boord hebben om het groeiende aantal projecten uit te kunnen voeren.

Marco Verkaik

Projectmanager

In mijn werk zoek ik altijd naar uitdagingen, ik ben leergierig en vind het prettig als mijn werk om flexibiliteit vraagt. Dit merkte ik al toen ik begon met studeren. Een studie geneeskunde in Antwerpen gaf me niet wat ik hoopte en dus switchte ik naar de studie biologie in Groningen. Dit bleek een goede keuze en ik studeerde af als medisch bioloog. Vervolgens heb ik een aio-baan gevonden waarin ik mij voornamelijk heb beziggehouden met onderzoek naar biofilmformatie. Flexibel bleef ik, want na dit onderwerp heb ik mij als postdoc beziggehouden met nanomedicijnen als nieuw middel tegen kanker. Na acht jaar onderzoek, waarin ik onder andere studenten begeleidde en informatie deelde met collega’s, merkte ik dat ik het leuk vond om kennis te delen en met name om jonge mensen te helpen zich te ontwikkelen.

Toen ik mee mocht helpen in een les scheikunde bij de opleiding Milieukunde van Hogeschool Van Hall Larenstein en korte tijd later zelf les mocht geven als invaller wegens ziekte, werd dat bevestigd. Ik kreeg daar eerst een tijdelijk contract als docent microbiologie en kon aansluitend door als docent bij MBO Life Sciences in de vakgroep Biologisch Medisch Analist. Hier heb ik vooral technisch en praktisch onderwijs gegeven in klinische chemie en pathologie. Mijn docentschap heeft mij veel gebracht, zo heb ik zowel theoretisch als praktische kennis opgedaan, maar ik leerde ook mezelf beter kennen door de spiegel die studenten me voorhielden. Daarnaast heb ik de studenten gelukkig ook veel mogen leren en ik mocht hier en daar adviseren over onderzoek.

In 2018 kwam ik in aanraking met het CIV Water, dat als doel heeft om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. In september 2019 ben ik via CIV Water bij het CEW terechtgekomen, in hetzelfde gebouw. Nu ik mijzelf als docent ontwikkeld had en met mijn achtergrond als onderzoeker kwam de uitdaging in de vorm van het CEW als geroepen. In eerste instantie als onderzoeker, maar sinds januari 2021 als projectmanager. Bij het CEW kan ik het beste van twee werelden samenvoegen. Door de vele verschillende innovatieve opdrachten die het CEW krijgt, moet je flexibel zijn en heb je kennis van onderzoek nodig. Omdat studenten bij ons een belangrijke rol spelen in de uitvoering van onderzoek hebben we ook een onderwijstaak. Ik sluit me dan ook graag aan bij de missie van het CEW: opleiden van mensen voor de topsector Water en ondernemers helpen te innoveren door het uitvoeren van toegepast onderzoek.

Bob van Bijnen

Project Manager

“Vanuit mijn eigen bedrijf, NewAna, was ik al diverse malen door het CEW ingehuurd voor verschillende projecten. Toen het CEW een nieuwe projectmanager zocht, waren de lijntjes dus kort. Ik heb een opleiding gevolgd in Laboratorium- en Procestechnologie aan de NHL. Dit in combinatie met mijn facilitaire achtergrond bij Wetsus en mijn ervaring bij het Waterapplicatiecentrum, maakte dat ik goed in het profiel paste van projectmanager bij het CEW. Ik krijg er energie van als ik een MKB-er kan helpen in het proces om de werking van zijn product te bewijzen, het product versneld in de markt te krijgen en waterproblemen gezamenlijk op te lossen. Het CEW is een multidisciplinaire organisatie, waar je leert van je collega’s door samen te werken aan projecten. Daarnaast is het CEW een lerende organisatie, waar altijd ruimte en aandacht is voor groei in projecten, kennis en kwaliteit. Samen met mijn collega’s hoop ik het CEW verder te ontwikkelen als stevige en kwalitatief goede projectorganisatie die de klant goed en naar tevredenheid kan helpen.

Tjeerd Rintjema

Marketing- & Communicatieadviseur

In mijn werk zoek ik naast plezier ook altijd maatschappelijke relevantie, het CEW biedt die volop! Over watertechnologie had ik eerlijk gezegd nog nooit echt nagedacht tot ik de vacature bij het CEW zag. Nu realiseer ik me dat watertechnologie een vakgebied is van levensbelang, dat de komende jaren bovendien alleen nog maar groter en belangrijker zal worden. Als pr- en communicatiespecialist ‘verkoop’ ik de diensten van het CEW, namelijk toegepast watertechnologisch onderzoek, via de verschillende online en offline kanalen. Daarnaast help ik mee bij het werven van studenten voor de watergerelateerde opleidingen van Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool. Een van de doelstellingen van het CEW is om te zorgen voor voldoende goed geschoold personeel voor de watertechnologiesector, nu en in de toekomst. Pr en communicatie spelen daarbij een zeer belangrijke rol en dat motiveert mij. Ik krijg energie van een groep basisschoolkinderen die we een onvergetelijke dag bezorgen door uitleg te geven over watertechnologie met behulp van ‘vette’ experimenten. Maar ook van een mooie publicatie naar aanleiding van een persbericht over een van onze innovatieve projecten. Het verschil maken, dat is wat het CEW doet en dat is waar ik zelf vrolijk van word!

Länk Vaessen

Business Developer

Hoe ik bij het CEW terechtkwam? Tja, dat is niet zo’n spannend verhaal vrees ik, mijn zwager wees me op een vacature in de krant, waarna ik een sollicitatiebrief stuurde. Dat resulteerde in een gesprek en uiteindelijk dus in mijn aanstelling als Business Developer. Ik heb HEAO Commerciële Economie gestudeerd ben daarna bij Philips Lighting aan de slag gegaan als Internationaal Product Manager, waarbij ik verantwoordelijk was voor onder andere de oplaadbare batterijen. Na acht jaar bij Philips gewerkt te hebben werd ik Marketing Manager bij Donker Groen (Groenvoorziener). In 2003 startte ik mijn eigen bedrijf in niet chemische waterzuiveringen. Dat waren spannende tijden waarin ik mooie dingen heb gedaan en veel in het buitenland ben geweest. Helaas kwam de bankencrisis een half jaar te vroeg voor mij en moest ik mijn bedrijf sluiten. De opgedane kennis komt mij nu bij het CEW goed van pas. Nog steeds krijg ik energie van het kunnen inspelen op de behoefte van klanten, iets voor hen kunnen betekenen en vertrouwen winnen. Wat ik leuk vind aan werken bij het CEW is dat ik iets unieks en belangrijks mag verkopen. Bij een ‘commerciële meneer’ denken mensen toch al snel aan de verkoop van een product of dienst, maar kennis verkopen in samenwerking met een Hogeschool en de Overheid dat is bijzonder! Het is in mijn beleving ook de toekomst, ‘het nieuwe leren’: bedrijven geven aan waar behoefte aan is en het onderwijscurriculum wordt daarop aangepast. Studenten werken straks veel meer met echte business cases en in plaats van droge theoretische stof. Ik wil met het CEW bereiken dat we op inhoud dé kennisinstelling voor toegepast onderzoek in de watertechnologie zijn en dat we samen met de Hogescholen ‘het nieuwe leren’ mede vormgeven.

Francisca Medina Pappermann

Project Manager

I started working for CEW on the first of April, after moving from Switzerland. I was looking to start my career in the water field; my target country was the Netherlands because of having one of the best qualities of water due to the promotion of leading technologies. CEW was the perfect place to expand my career because it combines water, science and technology.

I studied a chemistry degree in Chile and after working for a while in a biotech research centre there, I pursued a master in environmental engineering in Barcelona.

The improvement of the technologies related to the water resource is one of my life passions and it is what motivates me to contribute to reaching a more sustainable world. What I like the most about CEW is the cooperative interaction between the education and research sector and the companies and governmental parties. Becoming a society that takes care of the environment and its limited resources is nowadays one of our great challenges, I believe that at/with CEW we can contribute together and help make this a reality.

Sandra Bruinenberg

Docent-Onderzoeker

Via via hoorde ik dat het CEW waarschijnlijk mensen nodig had, omdat er iemand was vertrokken. Ik kreeg de tip om contact op te nemen met Martijn Bijmans. Dat heb ik gedaan en met succes! Ik heb Scheikundige Technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Daarna heb ik vier jaar aan biofouling van reverse osmose membranen bij Wetsus gewerkt. Vervolgens werkte ik bij een klein bedrijf dat voor klanten meer informatie uit meetgegevens haalde. Daarna werkte ik bij ECM Technologies waarbij ik onderzoek deed naar het elektrochemisch verspanen van metalen en legeringen. Van projecten gestructureerd uitvoeren krijg ik energie; ervoor zorgen dat alle (meet)gegevens in een net en aantrekkelijk rapport worden beschreven, waar alle betrokkenen in het project blij mee zijn. Ook krijg ik energie van studenten vaardigheden bijbrengen en te zien hoe ze zich ontwikkelen. Het CEW lost vaak milieutechnische vraagstukken op, dat vind ik een erg goed doel. Ook vind ik het goed dat hierbij studenten betrokken zijn, zodat zij al tijdens hun studie interessante projecten kunnen uitvoeren en hun vaardigheden op een erg nuttige manier kunnen verbeteren en uitbreiden. Persoonlijk wil ik me graag weer meer verdiepen in watertechnologie en zo mijn kennis op dit gebied uitbreiden. Ik ben docent-onderzoeker en wil me graag ook ontwikkelen als docent.

Bob Laarhoven

Onderzoeker

Via een gesprek met mijn naamgenoot Bob van Bijnen en naar aanleiding van een eerdere samenwerking binnen het CADOS-project kwam ik bij het CEW terecht. Ik ben geboren in Oud Gastel, een klein plaatsje in de Nederlandse provincie, Noord-Brabant. In 1998 begon ik aan mijn studie chemie aan de hogeschool in Etten-Leur en in 1999 startte ik een MSc-studie Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met specialisatie in marien biologieonderzoek. Vanaf 2006 volgde ik een post-master educatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Leren & Onderwijzen, resulterend in een eerste graad bevoegdheid als docent biologie. Begin 2008 ging ik aan de slag als junior-onderzoeker bij de afdeling Aquaculture en visserij van Wageningen Universiteit. Hier werkte ik in het Europese aquacultuurproject ‘SustainAqua’, dat verschillende experimenten met betrekking tot duurzame verbeteringen in recirculerende aquacultuursystemen ondersteunde en uitvoerde. In 2009 begon ik te werken als onderzoeksmanager bij Til-aqua International, en werkte ik aan de verbetering van tilapia-fry-productie in termen van betere voeding en ontwikkeling. Ook voerde ik verschillende voedingsonderzoeken uit voor externe bedrijven en deed ik onderzoek naar temperatuur gestuurde geslachtsomkering van Tilapia. Van 2010 tot 2017 ben ik actief geweest voor de Nederlandse Vereniging van Aquacultuur (NGVA) als lid van de activiteitencommissie, die bijeenkomsten en excursies organiseert over Aquacultuur. In de zomer van 2010 startte ik mijn werk als promovendus van de subafdeling Milieutechnologie van Wageningen Universiteit. Tijdens mijn doctoraat was ik gestationeerd bij Wetsus, Europees kenniscentrum voor watertechnologie onderzoek, in Leeuwarden. In 2015, voordat ik promoveerde, begon ik te werken als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Producten en processen voor biotechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier voerde ik onderzoek uit naar het hergebruik en de detectie van tertiaire cellulose, binnen de CADOS-project. Momenteel onderzoek ik, naast mijn werkzaamheden voor het CEW, manieren om een ​​bedrijf op te zetten dat aquatische wormen produceert voor de Europese markten voor siervis en kweekvis. Van mooi onderzoek uitdenken, opzetten, uitvoeren en studenten zien groeien krijg ik energie. Het CEW slaat een mooie brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven, met afwisselende onderwerpen. Mijn ambitie bij het CEW is om mijn rol als onderzoekersbegeleider uitdagend te houden en zo goed als ik kan te blijven invullen met al mijn ervaring als onderzoeker en begeleider.

Maria Osuna Gonzalez

Onderzoeker

I started working for CEW on April 23, 2018. I learned that CEW was looking for new colleagues and with my background in Environmental Microbiology it looked like a perfect fit, moreover since I really enjoy working with students. I studied Microbiology at the University of the Basque Country, in my home country Spain. After finishing my degree I pursued a PhD in Environmental Biotechnology at the same university, with part of the experimental work performed at Wageningen University. After finishing my Degree I have held several Postdoc positions in universities and research institutes in the Netherlands, Portugal and Spain. I believe that with biotechnology we can make our surrounding world more sustainable, treat our wastewater and recover valuable resources from it. What I like about CEW is the interaction between research & education and private companies, which ensures that our projects are of practical relevance. I am passionate about working with biology in order to produce something valuable or to solve a problem somewhere. This combined with working with students, from whom you get a lot of energy through their enthusiasm and drive for changing things to make the world a little better. At CEW I want to achieve to do great and high quality research projects, while on the way educate young promising students and learn from them as well.

Jordi Moreno

Project Manager

When I heard that CEW would be a partner in the new project LL4WIDE (Living Labs for Water Innovation Demonstration Exchange), I asked for more information directly to Martijn Bijmans. At the end of that talk, I decided to apply for the position of Project Manager as we considered my skills would fit perfectly. I obtained a BSc of Environmental sciences and a MSc of Water Science and Technology, both at the University of Girona (Catalonia, Spain). Later, I’ve recently obtained a PhD from the University of Twente, during my PhD thesis I developed the Blue Energy technology to further commercialization. I like to start new things and new project (ideas), or help others enhancing their ideas. Curiosity is my main drive. CEW is highly dynamic, in terms of different projects with different durations, also the combination of young students and senior management, make an amazing atmosphere to teach and learn. I would like to increase the international relations of CEW by starting new European endeavors and also, with my background, bring some new expertise in the company to increase the excellence of our applied research work.

Karolina Smiech

Onderzoeker

I am connected to the CEW via my position as a researcher at NHL-Stenden and VHL Universities of Applied Sciences. After I graduated from MSc Water Technology at Wetsus Academy, I heard via my network that there was a position available at these universities in cooperation with CEW. I liked the description of this position and decided to apply. I did my BSc of Environmental Technology at Gdansk University of Technology, in Poland and my MSc of Water Technology at Wetsus Academy/ Wageningen University. I am always happy when the work we do together with our students and colleagues contributes to solving real problems companies face, when we can contribute to the development of companies’ products. I am happy when results obtained in our research are translated into real-life applications. At CEW I get to work on various projects and explore various water technologies. I very much like the “applied” aspect of the research we do. In my work I get to learn from specialists from companies who are our clients as well as from my colleagues at CEW. I get to meet many very different people – I supervise students from all over the world. My job gives me an opportunity to do a variety of tasks, combining practical hands-on work in the laboratory and work behind a computer, doing things myself and supervising students, combining research and education. My goal is to continue developing my practical knowledge and skills of water technologies and their applications, to build my expertise in this field. I want to be a specialist who can be relied on.

Janneke Dickhout

Docent-Onderzoeker

Toen ik bij Wetsus mijn PhD-onderzoek deed was Martijn Bijmans al een collega van mij. Hij heeft me meerdere keren benaderd om te vragen wat ik wilde na mijn verdediging, en na een aantal gesprekken ben ik in overleg met het NHL (van waaruit ik gedetacheerd ben) hier terechtgekomen. Ik combineer daardoor dus het onderwijs bij NHL/VHL met onderzoeksprojecten bij het CEW. Ik heb natuurwetenschappen gestudeerd in Nijmegen, afstudeerrichting Fysische Chemie. Daarna ben ik bij Wetsus begonnen aan mijn PhD-onderzoek. In samenwerking met Membrane Science en Technology aan de Universiteit van Twente, heb ik 4 jaar lang onderzoek gedaan aan olie-waterscheiding met behulp van membranen, en dan met name de interactie tussen oliedruppels en oppervlakken onder verschillende omstandigheden. Op 1 november ben ik officieel gepromoveerd! Het opleiden van een volgende generatie onderzoekers en technologen vind ik ontzettend mooi, omdat zij een heel belangrijke rol gaan spelen in een wereld waarin we slimmer om moeten gaan met resources, zoals bijvoorbeeld water en energie. Ik vind het fijn als een student een stageproject met veel plezier doet en afrondt. Toch haal ik ook veel energie uit het motiveren en helpen van studenten bij wie het wat moeizamer verloopt, en het mooiste is dan als ze uiteindelijk zien dat ze het wel kunnen. En een persoonlijk dingetje: Ik vind dingen ontdekken die ik nog niet wist erg leuk. Als ik iedere dag met een beetje meer kennis naar huis ga dan dat ik die ochtend vertrok ben ik tevreden. Het werk is ontzettend gevarieerd. Ongeacht je achtergrondkennis word je op projecten gezet waar je misschien nog niet zo veel van weet, wat de mogelijkheid biedt om zelf ook veel te groeien. Daarnaast is het een leuk team van mensen waar naast hard werken ook het sociale gedeelte hoog in het vaandel staat. Wat ik wil bereiken bij het CEW is de verbinding tussen de hogeschool en het CEW versterken, de lijntjes korter maken en zo nog meer succesvolle samenwerkingen helpen opzetten.

Uche Obinna

Onderzoeker

With my multidisciplinary background and my contacts at NHL Stenden and in Friesland, I see myself as a good asset as a researcher for multiple projects at CEW. I started as a student of Environmental Sciences at Van Hall Larenstein University of Applied Sciences in Leeuwarden, obtained a master in Environmental and Energy management at the University of Twente, and a PhD from the department of Industrial Design Engineering of TU Delft.

My PhD research was financed by the Province of Friesland and was executed in conjunction with NHL Stenden University of Applied Sciences and TU Delft. My link with NHL Stenden brought me in contact with CEW to fill the position of researcher.

It is interesting to work on projects at CEW because I like new challenges that broaden my network and horizon. I am going to work on two projects for CEW. The first project is ‘Bridging the water’, where I will focus on the institutionalisation of the water trainings and living labs developed in South Africa. I want to help them achieve one of the important aims of the project, which is bridging the gap, between the current fragmentation of water training-programs in South Africa.

In order to take the living labs so far developed to the next level, you must go beyond just the development and implementation of technology. You want to create a collaboration between the living labs, the government and the universities, the way it is done in the Netherlands.  In this capacity, the development of sustainable business models for the future development of living labs will be the major focus.

The second project I am going to do research for, is focussing on how to broaden the scope of water technology in Northern Netherlands. It aims at finding out what is going on in this area of water technology, what the goals and challenges are. An important question is therefore related to foster water innovation in a regional context.

Besides caring about the well-being of its workers, CEW works on developing innovative solutions that add value to society and support sustainability. The projects they work on match all my interests, and I feel very motivated and full of energy to be a part of this. I am excited to see what this new chapter is going to bring me.

Maarten van de Griend

Onderzoeker

Tijdens het schrijven van mijn proefschrift bij Wetsus en het oriënteren op mijn toekomstige carrière, hoorde ik over de vacature van onderzoeker bij het CEW. Aangezien het werken met studenten een belangrijke drijfveer voor mij is, leek deze functie me een uitstekende kans. Bovendien voelt het voor mij als een vooruitgang om mijn loopbaan langzaam meer richting toegepast onderzoek te sturen. Vanuit een achtergrond in theoretische (astro)fysica besloot ik, na het behalen van mijn master, de stap naar watertechnologie te maken. Het is binnen dit werkveld mooi om te zien dat wetenschap niet ‘ver weg’ hoeft te zijn, maar ook heel tastbaar en praktisch kan zijn.

Ik krijg er energie van als ik de puzzelstukjes van een project in elkaar zie vallen doordat projectteamleden hun eigen specialiteiten zodanig weten in te zetten dat het team succesvol is. Het CEW vind ik een fijne organisatie om voor te werken omdat er mensen uit meerdere disciplines bij elkaar komen. Deze functie bij CEW is voor mij daarom een uitgelezen kans om mijn interesse te verbreden. Ik hoop dat ik met mijn achtergrond veel kan leren van en aan mijn collega’s en dat ik het vakgebied watertechnologie verder vooruit kan helpen!

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons