Masterclass en Living Lab in het kader van ‘Bridging the Water’

16 okt 2020.

In het kader van het internationale samenwerkingsproject ‘Bridging The Water’ heeft CEW in de afgelopen maanden samen met de TU Delft en Durban University of Technology (DUT) twee (online) evenementen georganiseerd ter verdieping binnen watertechnologie en waterbeheer: een masterclass over de Anammox bacterie en een Living Lab over Liesbeek River, Zuid Afrika. Direct na afloop werden er afspraken gemaakt over een vervolg op de samenwerking in 2021!

Masterclass

Het eerste project betrof een masterclass over de Anammox-bacterie. Maar liefst 56 deelnemers leerden in een gevarieerd programma o.a. over de basis van Anammox-technologie en de toepassing ervan in de afvalwaterzuivering. Presentaties werden onder meer verzorgd door prof. Merle de Kreuk (TUDelft), Karolina Smiech (CEW) en enkele PhD-studenten van de TU Delft, Radboud Universiteit Nijmegen en Durban University of Technology (DUT in Zuid Afrika). Onder de deelnemers, afkomstig uit zowel Zuid Afrika als Nederland, waren managers, vertegenwoordigers van  gemeentes, procesvoerders, rwzi-medewerkers, onderzoekers, docenten en studenten.

Living Lab

Het Living Lab, met zo’n 40 deelnemers ook uitstekend bezocht, had betrekking op de casus over het herstellen van de hevig gekanaliseerde Liesbeek rivier in Zuid Afrika. Door deze casus te bestuderen en opnieuw vorm te geven, kon er kennisgemaakt worden met de aanpak van Living Labs en innovatieve praktijken.

Vervolg

De feedback na afloop van beide evenementen was erg positief en er was direct resultaat: een process engineer uit Zuid Afrika won direct na afloop van de masterclass contact op voor advies omtrent het bouwen van een Anammox- installatie op een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kaapstad. Verder werd de wens uitgesproken voor verdere samenwerking tussen CEW, de TU Delft en Durban University of Technology (DUT). De intentie is om in 2021 gezamenlijk een proposal in te dienen voor een internationaal (Zuid Afrika/ Nederland) samenwerkingsproject met DUT, TU Delft en CEW.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons