Leerlingen Leeuwarder Lyceum voor ‘Meesterproef’ naar CEW

30 mrt 2018.

Op vrijdag 16 maart hebben Rutger Hoogland, Esther Pot en Bram Osinga, leerlingen uit 5 havo van het Leeuwarder Lyceum Piter Jelles, de resultaten van hun Meesterproef gepresenteerd aan hun klasgenoten, familie en vrienden. De meesterproef is het examenonderdeel van het vak Onderzoek en Ontwerpen, een keuzevak binnen het NT-profiel van het Piter Jelles Lyceum. Doelstelling van dit vak is om leerlingen al vroeg in aanraking te laten komen met vragen van bedrijven die ze moeten oplossen. Het CEW heeft de studenten begeleid bij de uitvoering van hun meesterproef.

Rutger, Esther en Bram hebben onderzoek gedaan naar de marktpotentie van koper- en zilverionisatie ter bestrijding van legionella in drink- en koelwater. Legionella is een schadelijke bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. Dit is een zeer gevaarlijke ziekte (longaandoening), met een relatief hoge sterfkans.

Het bedrijf Holland Water heeft sinds 2010 een toelating voor de toepassing voor koper- en zilverionisatie voor prioritaire instellingen (o.a. ziekenhuizen, hotels, gevangenissen en zorginstellingen) en koeltorens. De havo-scholieren hebben voor Holland Water onderzocht wat andere toepassingsmogelijkheden zijn. Op basis van hun onderzoek concluderen de scholieren dat er grote marktkansen zijn voor toepassing in kantoorgebouwen, sportvelden (met name hockeyclubs) en de land- en tuinbouw. Met name voor hockeyvelden kan de bestrijding van legionella relevant zijn. Als het sproeiwater van de hockeyvelden besmet is met legionella, kunnen mensen die de nevel inademen (hockeyers en toeschouwers) de veteranenziekte oplopen.

De studenten hebben met plezier aan de meesterproef gewerkt en een mooi product opgeleverd (presentie en eindrapport). Dank ook aan Holland Water voor de medewerking.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons