Koelen met minder water en minder chemicaliën – Programma

21 apr 2021.

Na het afronden van de voor VEMW uitgevoerde koelwaterenquête, is het tijd voor de volgende stap. Uit de enquête bleek namelijk onder meer dat de 20 jaar oude Europese regelgeving voor industriële koelwatersystemen nodig herzien moet worden. Door het European IPPC Bureau wordt dit onderkend en dat heeft ertoe geleid dat een herziening van de BREF ICS voor 2022 in de planning staat. Binnen de herziening zal veel aandacht besteed worden aan chemicaliënarme waterbehandeling.

Ondertussen koelen we niet voor niets; het is een onmisbaar onderdeel van veel productieprocessen en leefomgevingen.

Om een goede afweging te kunnen maken bij de keuze van relevante technologieën die voldoen aan de nieuw te stellen eisen, dienen ze getest en met elkaar vergeleken te worden. ENVAQUA Expertgroep Koelwater en CEW nemen nu het initiatief om het programma Best Available Techniques & Herziening BAT Reference Document Industriële Koelsystemen te starten. Het programma kent twee hoofddoelen: 1) het herschrijven van de BREF en 2) het testen van relevante technologieën die voldoen aan de nieuw te stellen eisen.

Programma

Gebruikers van koelwatertechnologie en chemicaliën worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit programma. Lees meer…

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons