Het CEW participeert in een Fryslân Fernijt project voor legionella-preventie

19 okt 2012.

Het meewerken aan legionella-preventie past bij de activiteiten van het CEW. Het CEW is hét kennis- en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Het CEW bundelt expertise van onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen. In opdracht van Holland Watertechnology werkt het CEW samen met studenten en kenniswerkers aan het project voor legionella-preventie.

Project Legionella-preventie
In dit project wordt gebruik gemaakt van koper en zilver ionisatie (het BIFIPRO systeem) om Legionella te bestrijden. Deze technologie wordt onder andere toegepast in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, in die gevallen waar het zogenaamde thermisch beheersconcept onvoldoende effectief is. De technologie wordt ook toegepast in gesloten watersystemen, waar water wordt gerecirculeerd, zoals voor koelwater wordt toegepast. Door middel van koper en zilver sensoren kan de installatie on-line worden bewaakt. Door middel van een biofilmsensor kan het risico op groei van Legionella bepaald worden. Deze combinatie van BIFIPRO en de daaraan gekoppelde sensoren wordt getest onder laboratoriumomstandigheden en vervolgens in de praktijk gedemonstreerd.

Opbrengsten project
Het doel van het project is om tot een totaal Legionella-preventie concept te komen waarbij koper en zilver ionisatie volledig geautomatiseerd kan worden toegepast. Hiermee kunnen significante besparingen op water en energie worden gerealiseerd ten opzichte van het thermisch beheersconcept. Tegelijkertijd wordt een rapportage geleverd die enerzijds voldoet aan de kwaliteitseisen van de eindgebruiker, in het kader van een zorgsysteem, anderzijds gebruikt kan worden voor de rapportage aan de Inspectie I&M.
De opbrengsten bestaan technisch uit een BIFIPRO systeem met geïntegreerde koper en zilver sensoren en een daaraan gekoppelde biofilmsensor. Op basis van een ICT-platform voor data-opslag wordt een protocol ontwikkeld voor rapportage aan eindgebruiker en inspectie. Tot slot wordt kennis gegenereerd over het effectief bestrijden van Legionella in drink- en koelwatersystemen.

Innovatie
De componenten van het systeem zijn onafhankelijk van elkaar en voor verschillende doeleinden ontwikkeld. De innovatie zit in het combineren van verschillende componenten tot een totaal-concept. Door het gebruik van sensoren wordt het mogelijk continu de werking van de BIFIPRO installatie te garanderen. Bovendien kan door de biofilm te meten in het systeem, het risico van (her)groei van Legionella beoordeeld worden. Dit betekent een aanzienlijk verbetering ten opzichte van de huidige situatie waarbij de werking van de installatie door middel van laboratorium analyses van koper en zilver enerzijds en Legionella anderzijds moet worden gecontroleerd. Deze analyses laten enkele dagen op zich wachten.

Stand van zaken
De proefinstallatie is inmiddels gerealiseerd en vanaf volgende week zullen er diverse testen worden uitgevoerd in het Waterapplicatiecentrum (WAC).

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons