Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water start pilot Mbo-minor Watertechnologie

31 mei 2013.

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) start in het komende cursusjaar 2013 – 2014 met de minor Water. Het CIV Water en CEW verzorgen samen het programma. Vanuit een bestaande praktijkcase worden watertechnologische oplossingen uitgewerkt en daadwerkelijk gebouwd en getest. Naast een aantal theoretische verdiepingslessen wordt een groot deel van het project uitgevoerd op locatie en in de inspirerende omgeving van het Waterapplicatiecentrum op de WaterCampus in Leeuwarden.

Studenten van de opleidingen mbo Life Sciences maar ook cursisten van ROC’s Noorderpoort College, Friesland College, en de AOC’s Terra, Oost, Groene Welle en Nordwin College kiezen voor deze unieke Mbo minor Watertechnologie. Met andere onderwijsinstellingen in de regio worden nog gesprekken gevoerd.

In oktober wordt er voor docenten van de deelnemende scholen een studiedag georganiseerd in het Waterapplicatiecentrum. Daarna vinden op de scholen informatiebijeenkomsten plaats voor de deelnemers.

Het CIV Water is in januari 2013 gestart vanuit de ambitie voldoende excellente Mbo vakmensen op te leiden voor bedrijven en instellingen in de watertechnologie en het watermanagement. Met de Mbo-minor Watertechnologie voorziet het CIV Water in een groeiende behoefte van het beroepenveld. Bedrijven in de watersector hebben grote belangstelling voor afgestudeerden die kennis en ervaring hebben in watertechnologie. Watertechnologie is daardoor een relevante studierichting en een werkdomein met grote impact voor Internationale vraagstukken en de Nederlandse economie.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons